Volgende

Ruwbouw (STABU 2) | 66 resultaten

  • Betonsteen, blokken22 Metselwerk > 22.33 Betonsteen met mortel > 22.33.13 Metselwerk met mortel, beton, metselblok
  • Cellenbeton, blokken22 Metselwerk > 22.43 Betonsteen, gelijmd > 22.43.10 Gelijmd metselwerk, cellenbeton, lijmblok
  • Dakplaat, cellenbeton23 Vooraf vervaardigde steenachtige elementen > 23.43 Dakelementen > 23.43.12 Cellenbeton dakplaat
  • Gipskartonplaat24 Ruwbouwtimmerwerk > 24.41 Beschietingen > 24.41.20 Timmerwerk, beschieting, gipsplaat
  • Glazen bouwsteen, dubbelwandig22 Metselwerk > 22.35 Glazen bouwsteen met mortel > 22.35.10 Metselwerk met mortel, glazen bouwsteen
  • Baksteen, engels formaat, handvorm22 Metselwerk > 22.31 Baksteen met mortel > 22.31.12 Metselwerk met mortel, baksteen, metselsteen
  • Heipaal, hout20 Funderingspalen en damwanden > 20.31 Paalfunderingen van vooraf vervaardigde palen > 20.31.11 Heien funderingspaal, houten heipaal
  • Hulpmateriaal dakelement, hellend dak24 Ruwbouwtimmerwerk > 24.52 Vloer-, wand- en dakelementen > 24.52.32 Ruwbouw stelwerk houten elementen, houten dakelement
  • Betonstaal, kruisnetten21 Betonwerk > 21.40 Wapeningswerk > 21.40.10 Wapeningswerk, betonstaal
  • Kalkzandsteen, elementen22 Metselwerk > 22.42 Kalkzandsteen, gelijmd > 22.42.10 Gelijmd metselwerk, kalkzandsteen, lijmblok+-element