Uurtarieven schilderwerk stijgen 2,5%

woensdag 6 januari 2010


Op basis van de nieuwste berekeningen van het CBBS blijkt dat de uurtarieven van werknemers in de schildersbranche met gemiddeld 2,5% stijgen. Dit blijkt na verwerking van deze gegevens door de redactie van BeheerEnonderhoudkosten.nl

In de onderstaande tabel zijn alle functies, die door CBBS voor BeheerEnonderhoudkosten.nl berekend worden, weergegeven met hun procentuele stijging.

 

 


Functie Functiegroep of leeftijd Prestatie- toeslag in % Diploma- toeslag 5% Loonkosten per uur
2009 2010 % stijging
Jeugdige werknemer, inzittende 18 jaar 5 Exclusief 17,70 18,17 2,7
21 jaar 5 Exclusief 28,95 29,67 2,5
             
Onderhoudsschilder, behanger, chauffeur 1 Exclusief Inclusief 32,- 32,79 2,5
1 5 Inclusief 33,39 34,21 2,5
             
Onderhoudsschilder, behanger, inzittende 1 Exclusief Exclusief 29,34 30,09 2,6
             
Voorman, onderhoudsschilder, behanger, met eigen vervoer 1 Exclusief Inclusief 38,30 39,15 2,2

 

De belangrijkste veroorzaker van de stijging is de verhoging van het garantie-uurloon voor schilders met 1,5%. Verder zijn alle wettelijke premies verwerkt in de berekeningen. Voor een totaaloverzicht van alle wijzigingen, zie onderstaande tabel.

 


Categorie Omschrijving Eenheid Situatie per
15 juni 2009 4 januari 2010 +/-
Garantieuurloon Verhoging % 0,50 1,50 +
           
Sociale verzekeringswetten Werkloosheidswet (wachtgeld) % 1,80 2,05 +
  Werkloosheidsverzekering (AWF) % 4,15 4,20 +
  WIA/WAO, basispremie % 5,70 5,70 =
  Zorgverzekeringswet (Zvw) % 6,90 7,05 +
           
Bedrijfstakeigen regeling WAO, gedifferentieerde premie % 0,15 0,07 -
  WGA, gedifferentieerde premie % 0,135 0,295 +
  Opleiding en Ontwikkeling werknemer % 1,10 1,10 =
  Opleiding en Ontwikkeling werkgever % 1,01 1,20 +
  Ongevallenverzekering €/dag 0,15 0,15 =
  Regeling extra verlof oudere werknemers 55+ €/dag 2,15 2,60 +
  Administratiekosten €/dag 0,24 0,65 +
  Individuele budgetrekening (IBR) % 0,40 0,40 =
           
Pensioenpremie  Ouderdomspensioen 18 jaar en ouder werknemer % 17,500 17,625 +
  Ouderdomspensioen 18 jaar en ouder werkgever % 17,500 17,625 +
  Ouderdomspensioen 16 tot 18 jaar werknemer % 4,415 4,415 =
  Ouderdomspensioen 16 tot 18 jaar werkgever % 4,415 4,415 =
  Franchise ouderdomspensioen 12.469,28 12.665,03 +
  Maximum pensioenloon 44.474,40 45.139,95 +
           
Vakantiefonds Verlofwaarde 16 jaar % 30,771 30,771 =
  Verlofwaarde 17 jaar % 29,267 29,267 =
  Verlofwaarde 18 jaar en ouder % 29,941 29,941 =
  Belaste waarde % 97,50 99,- +
           
Maximum dagloon WAO, Werkloosheidswet en opleiding en ontwikkeling 207,03 210,99 +
  Zorgverzekeringswet 140,73 144,30 +
           
Premievrije voet Werkloosheidsverzekering (AWF) €/dag 71,21 72,34 +
           
Loongrens Zorgverzekeringswet (Zvw) €/jaar 32.368,- 33.189,- +
           
Uitrustingsvergoeding Kleding, schoenen, schoonmaakmiddel €/dag 1,45 1,45 =
           
Reiskostenvergoeding Rijwiel €/dag 0,85 0,85 =
  Bromfiets tot 20 km, minimum €/dag 1,13 1,13 =
           
Kilometervergoeding Bromfiets vanaf 20 km, per extra kilometer €/km 0,07 0,07 =
  Motor €/km 0,22 0,22 =
  Auto, onbelast €/km 0,19 0,19 =
  Auto, belast €/km 0,12 0,12 =

 

 

Binnenkort verwachten we ook van de overige CAO's de tarieven te ontvangen en zullen deze zo spoedig mogelijk verwerkt worden en op onze site gepubliceerd.

 

schilder-verf

 Naar het archief