Sloop verzorgingstehuis

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het complex, bouwjaar 1981, omgeven door een tuin, is goed bereikbaar. De bruto-inhoud bedraagt 12.698 m3. Het puingewicht weegt 3.717 ton, waarvan 2.354 ton beton, 1.104 ton metselwerk en 259 ton overige materialen.

Hoofdopzet en ruimtelijke indeling
Het complex bestaat uit 2 gebouwen met een schuine kap, die op de verdieping met elkaar verbonden zijn. Het hoofdgebouw bestaat uit 2 woonlagen, de aanbouw bevat alleen begane grond. In totaal zijn er 72 kamers voor patiënten, waarvan er 24 geschikt zijn voor 2 personen. De indeling is zo opgezet dat groepjes van 8 personen een wooneenheid vormen rondom een zit- en koffiegelegenheid. De overige ruimten zijn voor het personeel.
Elk gebouw heeft een personenlift.

Bouwkundige opzet
De fundering bestaat uit schroefpalen en een funderingsbalkenrooster van gewapend beton. De draagconstructie bestaat uit een betonskelet van kolommen, liggers en lateibalken in de gevels.
De gevels zijn betonstenen spouwmuren, geïsoleerd met steenwol.
De binnenwanden zijn metselwerk, uitgevoerd in betonsteen en gedeeltelijk schoonwerk. De vloeren zijn van beton. De beganegrondvloer is een PS-vloer met druklaag, de verdiepingsvloer een breedplaatvloer van 200 mm dik. De zoldervloer is een kanaalplaatvloer, dikte 150 mm. De vloeren in de kamers zijn afgewerkt met een cementdekvloer en in de verkeersruimten met vloertegels.
De kap bestaat uit doosvormige geïsoleerde dakelementen met betonnen dakpannen op sporen.
De houten gevelkozijnen zijn voorzien van geïsoleerde panelen en isolatieglas. De binnendeuren en kozijnen zijn van hout. De plafondafwerking in openbare ruimten bestaat uit een open lattensysteem. In de overige ruimten zit een akoestisch systeemplafond.

Installaties
Elektra, waterleiding, sanitair en riolering in standaard uitvoering.
De verwarming vanuit een centraal ketelhuis, dat niet wordt gesloopt.
Transportvoorziening met 2 elektrische kolomliften, capaciteit 11 personen per lift.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten totaal
ElementclusterKosten per
Elementm2 BVOm3 BI
Fundering x,xx x,xx x,xx
Draagconstructie x,xx x,xx x,xx
Daken x,xx x,xx x,xx
Binnenafwerking x,xx x,xx x,xx
Installaties x,xx x,xx x,xx
Terrein x,xx x,xx x,xx
Directe projectvoorzieningen x,xx x,xx x,xx
Indirecte projectvoorzieningen x,xx x,xx x,xx
Project eindtotaal x,xx x,xx x,xx


Projectgegevens
OmschrijvingBijzonderheidEenheidAantal
Projectgegevens Aantal verdiepingen stuk 2
Hoogste punt m 9,8
Bruto-vloeroppervlak m2 3.384
Bruto-dakoppervlak m2 1.832
Bruto-inhoud m3 12.698
Bouw- en sloopafval Gewicht per m3 ton 0,29
Totaal gewicht ton 3.710
Beton ton 2.347
Metselwerk ton 1.104
Staal ton 9
Overig ton 250
Uitvoeringsgegevens Tijdsduur uitvoering werkdag 30


Hoeveelheden
ElementOnderdeelMateriaalAantalHoeveelheid in m3Gewicht in ton
Fundering Werkvloer Beton dikte 50 mm 1.115 m2 x,xx x,xx
Balken Gewapend beton 400 x 550 mm 690 m x,xx x,xx
Liftput Gewapend beton 2 stuks x,xx x,xx
Draagconstructie Kolommen Gewapend beton Ø 250 mm 44 stuks x,xx x,xx
Tussenbalken Gewapend beton 600 x 300 mm 234 m x,xx x,xx
Gevelbalken Gewapend beton 419 m x,xx x,xx
Beganegrondvloer PS-isolatievloer met druklaag en 40 mm afwerklaag 1.379 m2 x,xx x,xx
Verdiepingsvloer Breedplaatvloer dikte 200 mm met 40 mm afwerklaag 1.083 m2 x,xx x,xx
Zoldervloer Kanaalplaatvloer dikte 150 mm 672 m2 x,xx x,xx
Galerijvloeren Gewapend beton dikte 150 mm 104 m2 x,xx x,xx
Trappen Gewapend beton 4 stuks x,xx x,xx
Buitengevel Spouwmuren 110 - 80 - 110 mm 1.718 m2 x,xx x,xx
Spouwisolatie steenwol 1.718 m2 x,xx x,xx
Binnenwanden Metselwerk 110 mm 2.740 m2 x,xx x,xx
Gevel- en dakkozijnen Hardhout met ramen en panelen 465 m2 x,xx x,xx
Beglazing Isolatieglas 151 m2 x,xx x,xx
Daken Kaphout Gordingen en sporen x,xx x,xx
Dakbeschot Dooselementen 150 mm 1.157 m2 x,xx x,xx
Dooselementen 70 mm 693 m2 x,xx x,xx
Dakpannen Beton 1.850 m2 x,xx x,xx
Dakbedekking Bitumen 112 m2 x,xx x,xx
Dakgrind 112 m2 x,xx x,xx
Binnenafwerking Deurkozijnen Hardhout 196 stuks x,xx x,xx
Deuren Multiplex 164 stuks x,xx x,xx
Glasdeuren 32 stuks x,xx x,xx
Buitendeuren Hardhout 18 stuks x,xx x,xx
Plafond Lattenplafond 1.441 m2 x,xx x,xx
Systeemplafond 1.564 m2 x,xx x,xx
Vloerbedekking Vaste vloerbedekking 1.871 m2 x,xx x,xx
Installaties Wastafels Keramisch 76 stuks x,xx x,xx
Toiletpotten Keramisch 14 stuks x,xx x,xx
Aansluitingen Wastafels, toiletten, bad en keukens 108 stuks x,xx x,xx
Liften compleet Staal 2 stuks x,xx x,xx
Radiatoren Staal 88 stuks x,xx x,xx
Keukenblokken Spaanplaat 14 stuks x,xx x,xx
Terrein Aanvulling Ophoogzand 750 m3 x,xx x,xx
Afdekking Zwarte grond 150 m3 x,xx x,xx


Kosten gebouwonderdelen
ElementclusterOnderdeelEenheidKosten per
Eenheidm2 BVOm3 BI
Fundering Werkvloer, balken en liftput m3 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Draagconstructie Kolommen, tussen- en gevelbalken m3 x,xx x,xx x,xx
Vloeren, galerijen en trappen m3 x,xx x,xx x,xx
Buitengevel met isolatie m3 x,xx x,xx x,xx
Beglazing, buitenkozijnen m2 x,xx x,xx x,xx
Kozijnen, gevel en dak m2 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Daken Gordingen m3 x,xx x,xx x,xx
Dakbeschot m2 x,xx x,xx x,xx
Dakpannen m2 x,xx x,xx x,xx
Dakbedekking m2 x,xx x,xx x,xx
Ballastlaag m2 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Binnenafwerking Binnenwanden m3 x,xx x,xx x,xx
Deurkozijnen stuk x,xx x,xx x,xx
Deuren stuk x,xx x,xx x,xx
Schootjesplafond m2 x,xx x,xx x,xx
Systeemplafond m2 x,xx x,xx x,xx
Vloerbedekking m2 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Installaties Wastafels stuk x,xx x,xx x,xx
Toiletpotten stuk x,xx x,xx x,xx
Sanitaire aansluitingen stuk x,xx x,xx x,xx
Liften stuk x,xx x,xx x,xx
Radiatoren stuk x,xx x,xx x,xx
Keukenblok stuk x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Terrein Aanvulling en afdekking m2 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Directe projectvoorzieningen Totaal x,xx x,xx
Indirecte projectvoorzieningen Afzethekken project x,xx x,xx x,xx
Keten en wagens project x,xx x,xx x,xx
Aan- en afvoer materieel project x,xx x,xx x,xx
Uitvoering project x,xx x,xx x,xx
Totaal x,xx x,xx
Project eindtotaal x,xx x,xx


Omschrijving werkzaamheden
ElementSlopen / verwijderenToelichting
Fundering Palen De schroefboorpalen blijven zitten.
Fundering Funderingsbalken slopen met hydraulische prikker en 1 man met snijbrander.
Afvoer: materiaal wordt met behulp van hydraulische kraan in vrachtwagen geladen.
Draagconstructie Kolommen en vloeren Slopen met hydraulische prikker en betonkraker en 1 man met snijbrander.
De betonkraker knijpt de vloeren aan stukken en draait deze naar beneden op het maaiveld, waar ze met de prikker bewerkt worden tot handzame stukken.
Sloop van betonwanden, betontrappen en lateien wordt tegelijk met vloeren meegenomen.
Door 1 man wordt hout en ander sloopafval uit het puin geselecteerd.
Afvoer: materiaal wordt met hydraulische kraan in vrachtwagen geladen.
Gevelkozijnen Glas uit gevelkozijnen snijden en in container deponeren.
De gevelkozijnen handmatig verwijderen met behulp van motorzaag en breekijzer.
Afvoer: glas met mankracht in containers deponeren. Hout op stapels leggen en wegdraaien.
Binnenmetselwerk Met mobiele kraan muren afknijpen, naar beneden draaien en op maaiveld storten.
Door 1 man wordt hout en ander sloopafval uit het puin geselecteerd.
Afvoer: materiaal wordt met hydraulische kraan in vrachtwagen geladen.
Daken Dakbedekking De dakpannen worden met een ploeg van 4 man handmatig opgenomen en aan elkaar doorgegeven om ze via een glijgoot in een container te deponeren.
Gezien de kleine hoeveelheid wordt het dakgrind en de bitumendakbedekking gelijktijdig met de dakpannen verwijderd door dezelfde ploeg. Grind eerst op een hoop scheppen.
Afvoer: grind en bitumen tussendoor tijdens andere werkzaamheden met de kraan naar beneden draaien.
Dakbeschot en gordingen Met ploeg van 4 man de dakbeschotelementen met PU-isolatieschuim in stukken zagen en hijsklaar opstapelen.
De gordingen doorzagen en hijsklaar opstapelen.
Binnenafwerking Binnendeuren Binnendeuren uit kozijn halen en hijsklaar opstapelen.
Binnenkozijnen De binnenkozijnen handmatig verwijderen met behulp van motorzaag en breekijzer.
Plafonds De lichtornamenten worden tegelijkertijd met het plafond verwijderd.
Vloerbedekking De vloerbedekking (niet gelijmd) wordt hijsklaar op rollen gelegd.
Afvoer: de materialen worden tussendoor tijdens andere werkzaamheden met de kraan naar beneden gedraaid.
Installaties Leidingen van gas, water en elektra Alle zichtbare leidingen doorknippen of doorslijpen en in verschillende bakken deponeren.
Liftinstallatie en CV-installatie Liftmachines, liftkooien en verwarmingsketels met kraan wegdraaien.
Radiatoren hijsklaar op stapels leggen.
Aanrechtblokken en sanitair Met 2 man de vaste voorzieningen slopen en materialen selecteren.
De wasbakken en closetpotten kapot slaan en afvoeren met metselpuin.
Kranen, syfons en stortbakken selecteren.
Terrein Aanvullen met zand Aanvullen funderingsput met zand.
Aanbrengen afdeklaag Aanbrengen afdeklaag met grond.
Indirecte projectvoorzieningen Keten en voorzieningen Keetwagen met sanitaire voorziening.
Bouwhekken Sloopproject rondom afzetten (350 m).


Afbeeldingen

Achtergevel
Voorgevel
Begane grond
Verdieping
Dwarsdoorsnede

Legenda

B2 Dagverblijf
B3 Vergaderruimte
B4 Gemeenschappelijke ruimte
B6 Spreekkamer
C2 Slaapkamer
E4 Spoelkeuken
F2 Doucheruimte
F3 Toiletruimte
F6 Wasruimte
G1 Vestibule
G2 Gang
G3 Trappenhuis
H8 Magazijn
T2 Kantoor


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.