Sloop muziekcentrum

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het gebouw is gesitueerd in een middelgrote stad, goed bereikbaar en omgeven door plantsoen. Het gebouw bestaat uit een grote zaal met daaromheen in drie lagen verkeersruimten, dienstverleningsruimten en lokalen. Plat dak op verschillende niveaus. De bruto-inhoud bedraagt 71.020 m3 op een bebouwd oppervlak van 4.850 m2 .

Ruimtelijke indeling
In het gebouw zijn een concertzaal en conservatorium met dienstverleningsruimten gevestigd. De concertzaal heeft zitgelegenheid voor 830 bezoekers en kan omgebouwd worden voor popconcerten met 2.000 bezoekers. De zaal heeft een inhoud van ongeveer 18.000 m3 met 18 m als grootste hoogte. Het conservatorium bestaat uit leslokalen en studieruimten.

Constructie
De fundering bestaat uit stroken, platen en poeren van gewapend beton, de funderingsopmetselingen bestaan uit kalkzandsteenblokken.
De buitenwanden zijn uitgevoerd in spouwmuurconstructies, buitenspouwblad B-2 betonstenen, 80 mm isolatie, binnenspouwblad deels schoonwerk, deels vuilwerksteen.
De binnenwanden bestaan deels uit schoonwerk betonsteen, deels uit vuilwerksteen. De technische ruimten bestaan uit porisosteen. De beganegrondvloeren zijn deels uitgevoerd in cassetteplaatvloer met druklaag en deels in het werk gestort. De verdiepingsvloeren en balkons bestaan uit breedplaatvloeren van 180 mm dik of zijn in het werk gestort beton, dikte 240 mm. De hoofddraagconstructie bestaat uit betonnen kolommen en balken.
De dakconstructie van de grote zaal bestaat uit samengestelde spanten van kokerprofiel, opgelegd op stalen jukken van profielstaal. Daken bestaan uit geprofileerde stalen dakplaten of uit breedvloerplaten, voorzien van isolatie en bitumineuze dakbedekking. De aluminium kozijnen zijn voorzien van isolatieglas.

Afwerking
De binnenwanden, vloeren en plafonds zijn ten behoeve van de akoestiek deels voorzien van steenwolisolatie of absorbtiepanelen.

Installatie
Luchtbehandeling en verwarming werken volgens een gescheiden systeem. Voor verticaal transport zijn 2 personenliften (29 personen) geïnstalleerd. Voor de elektrische voorzieningen is een 630 kVA trafo in de hoogspanningsruimte geïnstalleerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten totaal
ElementenclusterKosten per
Elementm2 BVOm3 BI
Fundering x,xx x,xx x,xx
Draagconstructie x,xx x,xx x,xx
Daken x,xx x,xx x,xx
Binnenafwerking x,xx x,xx x,xx
Installaties x,xx x,xx x,xx
Terrein x,xx x,xx x,xx
Directe projectvoorzieningen x,xx x,xx x,xx
Indirecte projectvoorzieningen x,xx x,xx x,xx
Project eindtotaal x,xx x,xx x,xx


Projectgegevens
OmschrijvingBijzonderheidEenheidAantal
Projectgegevens Aantal verdiepingen stuk 3
Hoogste punt m 18
Bruto-vloeroppervlak m2 12.122
Bruto-dakoppervlak m2 4.926
Bruto-inhoud m3 71.020
Bouw- en sloopafval Gewicht per m3 ton 0,19
Totaal gewicht ton 13.558
Beton ton 9.325
Metselwerk ton 3.508
Staal ton 222
Overig ton 503
Uitvoeringsgegevens Tijdsduur uitvoering werkdag 80


Hoeveelheden
ElementOnderdeelMateriaalHoeveelheidHoeveelheid in m3Gewicht in ton
Fundering Plaat 1.000 x 250 mm Gewapend beton 350 m 87 209
Balk 400 x 300 mm Gewapend beton 1.515 m 182 144
Platen 1.000 x 1.000 x 300 mm Gewapend beton 89 stuks 27 65
Poeren 300 x 300 x 700 mm Gewapend beton 82 stuks 5,5 13
Kabelgoot Gewapend beton 22 m 15 36
Vloer op staal dikte 250 mm Gewapend beton 1.814 m2 454 1,09
Metselwerk dikte 300 mm Kalkzandsteen 577 m2 173 346
Draagconstructie Kolommen 300 x 300 x 3.000/3.900 mm Gewapend beton 244 stuks 62 148
Balken verdiepingen 300 x 400 mm Gewapend beton 964 m 116 278
Stabilisatiewand Gewapend beton 2 stuks 111 266
Beganegrondvloer, kanaalplaat 240 + 4 mm Gewapend beton 4.229 m2 1,057 2,537
Vloeren van breedplaat 210 + 40 mm Gewapend beton 7.499 m2 1,874 4,05
Balkonbalustrades 750 x 100 mm Gewapend beton 131 m2 10 24
Lateien Gewapend beton 205 stuk 36 85
Dakopbouw Staal 29
Dakplaten Staal 1.823 m2 183 164
Metselwerk Betonsteen 8.904 m2 891 1,87
Spouwisolatie Steenwol 4.090 m2 327 14,7
Gevelkozijnen Aluminium 758 m2 77 38,5
Stelkozijnen Hardhout 860 m 4,2 2,4
Hoofdentree Gewapend beton 4 9,6
Lekdorpels Hardsteen 94 m 0,8 2,1
Dak Dakbedekking Bitumen 4.795 m2 120 120
Ballast Grind 1.361 m2 41 65
Binnenbouw Binnenwanden Betonsteen 5.514 m2 552 1,158
Porisosteen 1.118 m2 112 134
Deurkozijnen (2-deurs) Staal 62 stuks 1,3
Deuren Staal 124 stuks 4,2
Draadglas uit deuren Glas 290 m2 2,3 5,8
Deurkozijnen Hout 243 stuks 13,3 11,3
Deuren Spaanplaat 243 stuks 19,5 7,8
Bovenlichten Hout 297 stuks 30 28,5
Trappen Beton 32 77
Binnenafwerking Parketvloer Hout 242 m2 3,7 2,9
Marmoleum Kunststof 471 m2 2,35 2,35
Vloerbedekking Kunststof 3.742 m2 24 27
Zwevende vloer Spaanplaat 2.645 m2 93 33
Houtwolcement 2.645 m2 80 48
Vloerbalken Hout 6.510 m 20 12
Multiplex Hout 272 m 5,5 3,8
Dorpels Hardsteen 488 m 2,8 7,8
Diverse ijzerwerken Staal 0
Wanden Gipsplaat 828 m2 22,4 16,4
Essenhout 1.306 m2 11,7 13
Plafonds Hout 180 m2 3,2 1,9
Spaanplaat met glaswol 272 m2 13 13
Plafondplaat met glaswol 6.752 m2 135 5,4
Herakoestiek met glaswol 834 m2 25 1
Gipsplaat 777 m2 9,3 6,5
Installaties Sanitair Keramisch 113 stuks 4
CV-ketel Staal 1 stuk 3 3
Radiatoren Staal 88 stuks 12 12
Kanalen luchtbehandeling Staal 300 m 12 (los) 2
Liften Staal 2 stuks 15 6


Kosten gebouwonderdelen
ElementOmschrijvingEenheidKosten per
Eenheidm2 BVOm3 BI
Fundering Metselwerk van kalkzandsteen m3 x,xx x,xx x,xx
Beton inclusief beganegrondvloer m3 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Draagconstructie Beton tot beganegrondvloer m3 x,xx x,xx x,xx
Binnenwanden van metselwerk m3 x,xx x,xx x,xx
Spouwmuren gevels m3 x,xx x,xx x,xx
Spanten, liggers en dakplaten ton x,xx x,xx x,xx
Glas uit kozijnen m2 x,xx x,xx x,xx
Meranti stelkozijnen m x,xx x,xx x,xx
Aluminium kozijnen m2 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Daken Ballastgrind 30 mm dik m2 x,xx x,xx x,xx
Bitumineuze dakbedekking met steenwol m2 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Binnenafwerking Parketvloeren m2 x,xx x,xx x,xx
Marmoleum m2 x,xx x,xx x,xx
Vloerbedekking m2 x,xx x,xx x,xx
Spaanplaat zwevende vloeren m2 x,xx x,xx x,xx
Vloerbalkjes m x,xx x,xx x,xx
Multiplex vloeren m2 x,xx x,xx x,xx
Diverse ijzerwerken ton x,xx x,xx x,xx
Gipsplaat m2 x,xx x,xx x,xx
Essenhouten akoestische bekleding m2 x,xx x,xx x,xx
Plafonds inclusief isolatie m2 x,xx x,xx x,xx
Stalen deurkozijnen stuk x,xx x,xx x,xx
Stalen deuren stuk x,xx x,xx x,xx
Draadglas uit deuren m2 x,xx x,xx x,xx
Houten deurkozijnen stuk x,xx x,xx x,xx
Deuren van spaanplaat stuk x,xx x,xx x,xx
Bovenlichten stuk x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Installaties Closetcombinaties stuk x,xx x,xx x,xx
Douches stuk x,xx x,xx x,xx
Urinoirs en wastafels stuk x,xx x,xx x,xx
Aansluitingen sanitair stuk x,xx x,xx x,xx
CV-ketel stuk x,xx x,xx x,xx
Luchtbehandeling m x,xx x,xx x,xx
Radiatoren stuk x,xx x,xx x,xx
Liften stuk x,xx x,xx x,xx
Luchtbehandeling filterunits stuk x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Terrein Klinkerbestrating opnemen m2 x,xx x,xx x,xx
Bouwput aanvullen, verdichten m3 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Directe projectvoorzieningen Totaal x,xx x,xx
Indirecte projectvoorzieningen Bouwhekken rond werkterrein m x,xx x,xx x,xx
Veiligheidsvoorzieningen project x,xx x,xx x,xx
Aan- en afvoer sloopmaterieel project x,xx x,xx x,xx
Uitvoering project x,xx x,xx x,xx
Keten en wagens project x,xx x,xx x,xx
Opruimen werkterrein project x,xx x,xx x,xx
Totaal x,xx x,xx
Project eindtotaal x,xx x,xx


Omschrijving werkzaamheden
ElementSlopen/verwijderenToelichting
Fundering Beton Funderingsbalken en poeren met hydraulische kraan voorzien van een sloophamer en met grondpersoneel met snijbranders slopen.
Het puin eerst op hopen schuiven, daarna laden op vrachtwagens en afvoeren.
Funderingsmetselwerk slopen en scheiden van betonpuin.
Draagconstructie Staalwerk Dakopbouw machinekamer en boven concertzaal.
Wandbeplating doorsnijden, stapelen en wegdraaien. Isolatie gescheiden houden.
Van staalconstructies liggers en kolommen doorbranden, aanpikken en wegdraaien.
Beton In deze fase is het gebouw "gestript".
Met een hydraulische kraan voorzien van een sloophamer en met grondpersoneel met snijbranders wordt er begonnen met het slopen van de draagconstructie.
Gevelkozijnen Glas uit kozijnen verwijderen en in container deponeren.
Kozijnen uitbreken en in container deponeren.
Stelkozijnen uitbreken en als sloophout afvoeren.
Metselwerk Met draadkraan de gevel kapot knijpen en naar beneden op een hoop draaien.
Gevelpuin scheiden van spouwisolatie.
Daken Dakbedekking Verwijderen van ballastgrind en dakbedekking.
Werkmethode zodanig dat er geen dakbedekking onbelast blijft buiten de werkuren in verband met gevaar van afwaaien.
Er is op gerekend dat grind eerst op hopen wordt geschoven, dan met de kraan wordt weggedraaid en gescheiden van de dakbedekking in containers wordt gedeponeerd.
Tijdens werkzaamheden veiligheidshekken plaatsen en verplaatsen.
Binnenafwerking Afwerking Verwijderen van plafonds, geluidisolatiepanelen, zwevende vloeren, vloerbedekking en marmoleum.
De werkzaamheden uitvoeren met behulp van rolsteiger.
Al het materiaal hijsklaar optassen.
Deuren, bovenlichten en kozijnen verwijderen en hijsklaar opstapelen.
Metselwerk De wanden worden tegelijkertijd met de draagconstructie gesloopt.
Metselpuin gescheiden houden van betonpuin.
Tijdens het slopen selecteert 1 persoon het puin van houtresten en dergelijke.
Het is naar keuze van de aannemer om nietdragende wanden al met een bob-cat te slopen voordat met het slopen van de draagconstructie wordt begonnen.
Installaties Machines Machines in dakopbouw ontmantelen en met kraan wegdraaien.
Nutsleidingen Alle zichtbare leidingen afzagen of doorbranden en hijsklaar opstapelen.
Liften Demonteren en wegdraaien met kraan.
Centrale verwarming CV-leidingen doorslijpen en radiatoren hijsklaar opstapelen.
Luchtbehandeling De kanalen demonteren en hijsklaar opstapelen.
Riolering Riolering en hemelwaterafvoeren, voorzover zichtbaar, verwijderen.
Onzichtbare leidingen Onzichtbare leidingen worden automatisch met slopen van muren en vloeren meegenomen en uit het puin geselecteerd.
Sanitair Wasbakken, closetpotten en urinoirs kapotslaan en met het overige puin afvoeren.
Terrein Aanvullen Bestaand straatwerk van klinkers opnemen en opslaan op terrein.
Bouwput aanvullen met zand. In lagen van 500 mm dik storten en verdichten.


Afbeeldingen

Vooraanzicht
Zijaanzicht
Zijaanzicht
Achteraanzicht
Plattegrond
Doorsnede C
Doorsnede A

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.