Sloop kantoorpand

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het kantoorgebouw is gesitueerd in een kantorenwijk en is goed bereikbaar. Het gebouw bestaat uit drie lagen, namelijk de begane grond, de 1e en de 2e verdieping. Het heeft een plat dak met dakopbouw. De bruto-inhoud bedraagt 4.622 m2. De oppervlakte van de kantoorruimten is 1.070 m2.

Ruimtelijke indeling
Een rechthoekig kantoorpand met op de kopgevels een uitgebouwd noodtrappenhuis van metselwerk met betontrappen. De dienstruimten zijn op elke kantoorlaag op een kopgeveleind gegroepeerd, inclusief een personenlift. In de dakopbouw zijn het ketelhuis en de liftmachinekamer gesitueerd. De scheidingswanden van de kantoorkamers zijn van metal stud gipsplaat. Het plafond is een standaard verlaagd systeemplafond.

Constructie
Het pand is onderheid met 75 betonnen heipalen 250 x 250 mm, lengte 15,25 m. De fundering bestaat uit gewapend beton. De draagconstructie bestaat uit een betonskelet van vierkante kolommen, afmeting 400 x 400 mm, en een vloer van 200 mm dik.
De liftwanden en de entreewanden (stijve schijfwanden) bij het noodtrappenhuis zijn van beton, dikte 200 mm. De gevel bestaat uit een gemetselde borstwering (spouwmuurconstructie) en aluminium kozijnen met isoglas.
De binnenwanden van de dienstruimten zijn van porisosteen.

Afwerking
De vloeren in de dienstruimten zijn afgewerkt met vloertegels, de kantoorruimten met een cementdeklaag. In de kantoorruimten liggen tapijttegels, los-vast gelijmd. De dakbedekking is een tweelaags systeem met 60 mm isolatie en 60 mm grind.

Installaties
Elektra, waterleiding, sanitair en riolering in standaard uitvoering.
Centrale verwarming met ketelhuis en paneelradiatoren.
Een personenlift met machinekamer.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten totaal
ElementKosten per
Elementm2 BVOm3 inhoud
Fundering x,xx x,xx x,xx
Draagconstructie x,xx x,xx x,xx
Daken x,xx x,xx x,xx
Binnenafwerking x,xx x,xx x,xx
Installaties x,xx x,xx x,xx
Terrein x,xx x,xx x,xx
Directe projectvoorzieningen x,xx x,xx x,xx
Indirecte projectvoorzieningen x,xx x,xx x,xx
Project eindtotaal x,xx x,xx x,xx


Projectgegevens
OmschrijvingBijzonderhedenEenheidAantal
Projectgegevens Aantal verdiepingen stuk 3
Hoogste punt m 13,7
Bruto-vloeroppervlak m2 1.532
Bruto-dakoppervlak m2 498
Bruto-inhoud m3 4.622
Bouw- en sloopafval Gewicht per m3 ton 0,41
Totaal gewicht ton 1.900
Beton ton 1.474
Metselwerk ton 271
Staal ton 9
Overig ton 146
Uitvoeringsgegevens Tijdsduur uitvoering werkdag 20


Hoeveelheden
ElementOnderdeelMateriaalEenheidHoeveelheid in m3Gewicht in ton
Fundering Heipalen afknijpen op 2 m onder maaiveld Gewapend beton 75 stuks 21 50
Randbalken en poeren Gewapend beton 42 m3 42 101
Draagconstructie Kolommen Gewapend beton 28,5 m3 28,5 68
Beganegrondvloer Gewapend beton 114 m3 114 274
1e verdiepingsvloer Gewapend beton 114 m3 114 274
2e verdiepingsvloer Gewapend beton 114 m3 114 274
Betonlateien en lekdorpels in de gevel Gewapend beton 21,5 m3 21,5 52
Liftschachtwanden en wanden noodtrappenhuis Gewapend beton 40,5 m3 40,5 96
Gevels Baksteen 102 m3 102 224
Glas 330 m2 1 6
Kozijnen 330 m2 6,6 3,3
Binnenmuren Porisosteen 21 m3 21 46
Daken Dakbedekking 2-laags bitumen 506 m2 10 10
Dakrandafwerking Aluminium, multiplex 98 m
Ballast Dakgrind 506 m2 20 36
Dakopbouw, staalskelet Staalprofielen met damwandprofielbeplating 126 m2 3 4
Dakvloer Gewapend beton 119 m3 119 286
Binnenafwerking Deurkozijnen Staal 27 stuks 3 (los) 0,8
Deuren Hout 30 stuks 2,4 0,9
Vloerbedekking Kunststof 1.070 m2 6 3
Systeemplafond Minerale platen met lichtornamenten 1.284 m2 39 13
Systeemwanden Gipsplaten op metalen regelwerk 725 m2 15 33
Installaties Keukenblok Spaanplaat 3 stuks 1,5 0,5
Keukenblokaansluiting Kunststof 3 stuks
Closetaansluitingen Kunststof 6 stuks
CV-ketel Staal 1 stuk 0,5 2
Paneelradiatoren met leidingen Staal 75 stuks 10 3
Personenlift Staal 1 stuk 4 3


Kosten gebouwonderdelen
ElementOnderdeelEenheidKosten per
Eenheidm2 BVOm3 BI
Fundering Heipalen stuk x,xx x,xx x,xx
Randbalken en poeren m3 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Draagconstructie Kolommen m3 x,xx x,xx x,xx
Beganegrondvloer m3 x,xx x,xx x,xx
1e verdiepingsvloer m3 x,xx x,xx x,xx
2e verdiepingsvloer m3 x,xx x,xx x,xx
Gevellateien m3 x,xx x,xx x,xx
Liftschachten/wanden trappenhuis m3 x,xx x,xx x,xx
Gevel, baksteen m3 x,xx x,xx x,xx
Gevel, glas m2 x,xx x,xx x,xx
Gevel, kozijnen m2 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Daken Dakvloer m3 x,xx x,xx x,xx
Dakopbouw m2 x,xx x,xx x,xx
Dakbedekking m2 x,xx x,xx x,xx
Ballastgrind m2 x,xx x,xx x,xx
Dakrandafwerking m x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Binnenafwerking Binnenmuren m3 x,xx x,xx x,xx
Deurkozijnen stuk x,xx x,xx x,xx
Deuren stuk x,xx x,xx x,xx
Vloerbedekking m2 x,xx x,xx x,xx
Systeemplafond m2 x,xx x,xx x,xx
Systeemwanden m2 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Installaties Keukenblok stuk x,xx x,xx x,xx
Keukenblokaansluiting stuk x,xx x,xx x,xx
Closetaansluitingen stuk x,xx x,xx x,xx
Ketelhuis CV stuk x,xx x,xx x,xx
Paneelradiatoren + leidingen stuk x,xx x,xx x,xx
Personenlift stuk x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Terrein Aanvullen met zand m2 x,xx x,xx x,xx
Aanbrengen teelaarde m2 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Directe projectvoorzieningen Totaal x,xx x,xx
Indirecte projectvoorzieningen Bouwhekken project x,xx x,xx x,xx
Wagens en keten project x,xx x,xx x,xx
Uitvoering project x,xx x,xx x,xx
Aan- en afvoer materieel project x,xx x,xx x,xx
Totaal x,xx x,xx
Project eindtotaal x,xx x,xx


Omschrijving werkzaamheden
ElementSlopen / verwijderenToelichting
Fundering Palen Palen tot een diepte van 2 m vrijgraven en afknijpen
Fundering Funderingsbalken slopen met hydraulische prikker en 1 man met snijbrander
Afvoer: materiaal wordt met behulp van hydraulische kraan in vrachtwagen geladen
Draagconstructie Kolommen en vloeren Slopen met hydraulische prikker en betonkraker en 1 man met snijbrander
De betonkraker knijpt de vloeren aan stukken en draait deze naar beneden op het maaiveld, alwaar ze met de prikker bewerkt worden tot handzame stukken
Sloop van betonwanden, betontrappen en lateien wordt tegelijk met vloeren meegenomen
Afvoer: materiaal wordt met hydraulische kraan in vrachtwagen geladen
Daken Dakopbouw Met mobiele kraan en 2 man met snijbrander slopen en naar beneden draaien
Afvoer: materiaal wordt met hydraulische kraan op vrachtwagen geladen
Dakbedekking Verwijderen van ballastgrind en dakbedekking met isolatie gebeurt gelijktijdig
Veiligheidshekken aanbrengen en verwijderen tijdens werkzaamheden op het dak
Werkmethode: containers op het dak draaien en materialen gescheiden in de containers deponeren
Ploegsamenstelling 5 man
Afvoer: de materialen worden in de containers naar beneden gedraaid
Binnenafwerking Binnenmetselwerk Met draadkraan muren afknijpen, naar beneden draaien en op maaiveld storten
Door 1 man wordt hout en ander sloopafval uit het puin geselecteerd
Afvoer: materiaal wordt met hydraulische kraan in vrachtwagen geladen
Gevelkozijn Glas uit aluminium gevelkozijnen verwijderen en in container deponeren
De container staat op een centrale plaats op het maaiveld
Systeemwanden De systeemwanden met deuren en kozijnen, plafonds met verlichtingornamenten en de vloerbedekking worden met mankracht gedemonteerd en hijsklaar op stapels gelegd
Plafond met verlichtingornamenten De lichtornamenten worden tegelijkertijd met het systeemplafond verwijderd
Vloerbedekking Afvoer: de materialen worden tussendoor tijdens andere werkzaamheden met de kraan naar beneden gedraaid
Binnendeuren Binnendeuren uit kozijn halen en hijsklaar op stapels leggen
Binnenkozijnen De binnenkozijnen in de dienstruimten zijn van staal en worden voor het slopen van het metselwerk uitgebroken
Afvoer: de afbouwmaterialen worden tussendoor tijdens andere werkzaamheden met de kraan naar beneden gedraaid
Installaties Liftinstallatie en CV-installatie Met 2 man doorslijpen van zichtbare leidingen en demonteren van radiatoren en liftinstallatie
Afvoer: de materialen worden tussendoor tijdens andere werkzaamheden met de kraan naar beneden gedraaid
Aanrechtblokken, sanitair en zichtbare riolering Met 2 man de vaste voorzieningen slopen en selecteren
Afvoer: de materialen worden tussendoor tijdens andere werkzaamheden met de kraan naar beneden gedraaid
Terrein Aanvulling met zand Aanvullen funderingsput met zand
Aanbrengen afdeklaag Aanbrengen afdeklaag grond van 30 mm
Indirecte projectvoorzieningen Hekken plaatsen Laden, lossen, plaatsen en verwijderen van veiligheidshekken
Keten en voorzieningen Keetwagen met sanitaire voorziening


Afbeeldingen

Achtergevel
Voorgevel
Langsdoorsnede
Kopgevel entreezijde
Dwarsdoorsnede
Plattegrond 1e en 2e verdieping
Plattegrond begane grond

Legenda

E1 Pantry
F3 Toilet heren
F3 Toilet dames
G1 Entree/garderobe
G3 Trappenhuis
G4 Lift
H2 Berging
H4 Werkkast
I1 Meterruimte
I3 Containerruimte
T2 Kantoorruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.