Sloop basisschool

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De school is gesitueerd in een woonwijk en redelijk goed bereikbaar. Het gebouw, met een schuine kap, bestaat grotendeels uit lokalen op de begane grond.
De bruto-inhoud bedraagt inclusief zolder, kelder en kruipruimte 9.588 m3.

Ruimtelijke indeling
De school is gebouwd in U-vorm en heeft 11 lokalen op de begane grond en een open zolder met schuine kap en overstek. Aan de voorgevelzijde ter plaatse van de hoofdentree is de kap hoger. In de hoofdentree bevindt zich een trappenhuis naar de kelder en de verdieping boven de hoofdentree. Het schoolplein heeft een bestrating van trottoirtegels en een afrastering van metselwerk met stalen buizen. Op het schoolplein bevinden zich een overdekte speelplaats en een fietsenstalling.

Bouwkundige opzet
De fundering is van gewapend beton op staal, de keldervloer is van gewapend beton op putringen. De gevels en binnenwanden zijn van metselwerk, de binnen- en buitenkozijnen van vurenhout. De dakbedekking bestaat uit keramische dakpannen, de dakgoten uit zink. De vloeren van de gangen, toiletruimten en de trappen zijn van gewapend beton. De vloeren van de lokalen, de zolder en de kapconstructie zijn van hout. De scheidingswanden in de toiletten zijn van bimsbeton.

Afwerking
De plafonds zijn van stucwerk op steengaas. Een gedeelte van de vloeren is voorzien van gelijmde vloerbedekking.

Sanitair
Het gebouw is voorzien van centrale verwarming met radiatoren.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten totaal
ElementclusterKosten per
Elementm2 BVOm3 BI
Fundering x,xx x,xx x,xx
Draagconstructie x,xx x,xx x,xx
Daken x,xx x,xx x,xx
Binnenafwerking x,xx x,xx x,xx
Installaties x,xx x,xx x,xx
Terrein x,xx x,xx x,xx
Directe projectvoorzieningen x,xx x,xx x,xx
Indirecte projectvoorzieningen x,xx x,xx x,xx
Project eindtotaal x,xx x,xx x,xx


Projectgegevens
OmschrijvingBijzonderhedenEenheidAantal
Projectgegevens Aantal verdiepingen stuk x,xx
Hoogste punt m x,xx
Bruto-vloeroppervlak m2 x,xx
Bruto-dakoppervlak m2 x,xx
Bruto-inhoud m3 x,xx
Bouw- en sloopafval Gewicht per m3 ton x,xx
Totaal gewicht ton x,xx
Beton ton x,xx
Metselwerk ton x,xx
Staal ton x,xx
Overig ton x,xx
Uitvoeringsgegevens Tijdsduur uitvoering werkdag x,xx


Hoeveelheden
ElementOnderdeelMateriaalHoeveelheidGewicht in ton
Fundering Putringen onder kelder Beton 33 m3 72,6
Keldervloer Gewapend beton 45,5 m3 109,2
Funderingsbalken Gewapend beton 107 m3 256,8
Poeren, trappen Gewapend beton 12,5 m3 30
Draagconstructie Gevels Baksteen 207,4 m3 435,5
Binnenwanden Baksteen 36 m3 75,6
Kelderwanden Baksteen 16 m3 33,6
Schoorsteen Baksteen 11,2 m3 23,5
Scheidingswanden Bimsbeton 20 m3 24
Balklaag verdieping Hout 1.288 m 6,9
Balklaag begane grond Hout 733 m 5,8
Vloerbeschot verdieping Hout 150 m2 1,9
Vloerbeschot begane grond Hout 474 m2 5,9
Vloer Gewapend beton 110 m3 264
Afsluitvloer kruipruimte Beton 28 m3 61,6
Kolommen/liggers Staal 31 stuks 3,1
Daken Dakpannen Keramiek 1.286 m2 54,7
Dakbeschot/panlatten Hout 1.286 m2 17,8
Dakkapellen Hout 1,9 m3 1
Dakgootklossen Hout 4,4 m3 2,2
Spanten/gordingen Hout 36,5 m3 18,3
Dakgoten en afvoeren Zink 193 m 1,3
Binnenafwerking Binnendeuren Hout 46 stuks 1,6
Binnenkozijnen Hout 46 stuks 1,84
Gevelkozijnen Hout 227 m2 6,8
Buitenramen Glas (enkel) 152 m2 3
Ruiten binnendeuren Draadglas 45 m2 0,9
Aftimmerwerk/plinten Hout 0,8 m3 0,4
Plafonds Stucwerk/steengaas 786 m2 27,5
Zachtboard 77 m2 0,4
Ophanging plafonds Staal 2,66 ton 2,66
Vloerbedekking Mipolan 633 m2 5,1
Installaties Wastafels/closetpotten Keramisch 45 stuks 0,2
CV-ketel Staal 1 stuk 2
CV-leidingen Staal 320 m 3,2
Radiatoren Staal 49 stuks 3,4
Terrein Omheining Staal 293 m 1
Baksteen 42 m3 88,2
Gewapend beton 31,5 m3 75,6
Bestrating Beton 953 m3 85,8
Riolering Keramisch 302 m 9,1
Fietsenstalling Keramisch (dakpannen) 52 m2 2,2
Hout 2 m3 1
Staal (kolommen) 15 stuks 0,4
Baksteen 11,6 m3 24,4
Gewapend beton 2,7 m3 6,5
Overdekte speelplaats Keramisch (dakpannen) 171 m2 7,3
Hout 9 m3 4,5
Staal (kolommen) 12 stuks 1
Baksteen 31,5 m3 66,2
Gewapend beton 4,3 m3 10,3


Kosten gebouwonderdelen
ElementclusterOnderdeelEenheidKosten per
Eenheidm2 BVOm3 BI
Fundering Beton m3 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Draagconstructie Verdiepingsvloer m2 x,xx x,xx x,xx
Balklaag verdieping m3 x,xx x,xx x,xx
Beganegrondvloer m2 x,xx x,xx x,xx
Balklaag begane grond m3 x,xx x,xx x,xx
Kolommen/liggers stuk x,xx x,xx x,xx
Betonvloer m3 x,xx x,xx x,xx
Afsluitvloer m3 x,xx x,xx x,xx
Metselwerk m3 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Daken Dakpannen m2 x,xx x,xx x,xx
Dakbeschot/panlatten m2 x,xx x,xx x,xx
Spanten/gordingen m3 x,xx x,xx x,xx
Dakgoot met gootklossen m x,xx x,xx x,xx
Dakkapellen m3 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Binnenafwerking Binnendeuren stuk x,xx x,xx x,xx
Binnenkozijnen stuk x,xx x,xx x,xx
Gevelkozijnen m2 x,xx x,xx x,xx
Buitenramen m2 x,xx x,xx x,xx
Ruiten binnendeuren m2 x,xx x,xx x,xx
Aftimmerwerk/plinten m3 x,xx x,xx x,xx
Plafonds, stucwerk/steengaas m2 x,xx x,xx x,xx
Plafonds, zachtboard m2 x,xx x,xx x,xx
Plafonds, stalen ophanging ton x,xx x,xx x,xx
Vloerbedekking m2 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Installaties Wastafels/closetpotten stuk x,xx x,xx x,xx
CV-ketel en radiatoren stuk x,xx x,xx x,xx
CV-leidingwerk m x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Terrein Omheining, staal m x,xx x,xx x,xx
Omheining, metselwerk m3 x,xx x,xx x,xx
Bestrating m2 x,xx x,xx x,xx
Riolering m x,xx x,xx x,xx
Aanvulling bouwput m3 x,xx x,xx x,xx
Egaliseren terrein m2 x,xx x,xx x,xx
Fietsenstalling m2 x,xx x,xx x,xx
Overdekte speelplaats m2 x,xx x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx
Directe projectvoorzieningen Totaal x,xx x,xx
Indirecte projectvoorzieningen Bouwhekken rond werkterrein project x,xx x,xx x,xx
Veiligheidsvoorzieningen project x,xx x,xx x,xx
Bemaling grondwater project x,xx x,xx x,xx
Aan- en afvoer sloopmaterieel project x,xx x,xx x,xx
Uitvoering project x,xx x,xx x,xx
Keten en wagens project x,xx x,xx x,xx
Opruimen werkterrein project x,xx x,xx x,xx
Totaal x,xx x,xx
Project eindtotaal x,xx x,xx


Omschrijving werkzaamheden
ElementSlopen / verwijderenToelichting
Fundering Beton Funderingsbalken en poeren slopen met hydraulische kraan met prikker en grondpersoneel met snijbranders. De bodemafsluiting wordt tegelijkertijd verwijderd.
Het puin op hopen schuiven, daarna laden op vrachtwagens en afvoeren.
Funderingsmetselwerk slopen en scheiden van betonpuin.
Putringen De putringen worden uitgegraven. Tijdens het graven grondwater wegpompen.
Overig betonwerk Overig betonwerk van trappen en beganegrondvloer wordt tegelijkertijd gesloopt.
Draagconstructie Gevelkozijnen Glas uit kozijnen verwijderen en in container deponeren.
Kozijnen uitbreken en in container deponeren.
Gevels/binnenwanden In deze fase is het gebouw "gestript". Met een hydraulische kraan met knijp/sorteerbak en grondpersoneel wordt er begonnen met het slopen van gevels en binnenwanden.
Staalwerk De stalen liggers van de balklaag op lengte afbranden en met de kraan wegdraaien.
Metselwerk Met de kraan de gevel kapot knijpen en op een hoop draaien.
De binnenwanden worden tegelijkertijd met de gevel gesloopt.
Het grondpersoneel selecteert puin en hout tijdens het slopen.
Puin van schoorsteen apart houden in verband met roet- en teeraanslag.
Daken Dakpannen Met glijgoot dakpannen rechtstreeks in container laten glijden.
Gerekend met een ploeg van 4 man die op het dak dakpannen aan elkaar doorgeven.
Glijgoot steeds verplaatsen met behulp van kraan.
Dakbeschot Panlatten en tengels verwijderen en in container deponeren.
Dakbeschot op handzame lengten langs gordingen afzagen en hijsklaar optassen.
Spanten Spanten in handzame stukken zagen en hijsklaar opstapelen.
De dakkapellen tegelijkertijd slopen.
Dakgoot Houtwerk en zinkwerk verwijderen vanuit rupskraan met sloopbak.
Zink uit goten tegelijkertijd verwijderen.
Balklagen Vloerdelen in handzame lengten afzagen en hijsklaar opstapelen.
Houten balklagen van zolder en begane grond verwijderen en hijsklaar opstapelen.
Binnenafwerking Afwerking Stucwerk met steengaas tegen plafonds en rond staalprofielen verwijderen.
De gelijmde vloerbedekking van linoleum nat maken en lossteken.
Binnendeuren en deurkozijnen uitnemen en uitbreken.
Installaties Centrale verwarming CV-leidingen doorslijpen en radiatoren hijsklaar opstapelen.
Onzichtbare leidingen Onzichtbare leidingen worden automatisch met slopen van muren en vloeren meegenomen en uit het puin geselecteerd.
Sanitair Closetpotten, wasbakken en urinoirs kapotslaan en met overig puin afvoeren.
Terrein Afrastering Buizen van hekwerken doorslijpen en hijsklaar opstapelen.
Metselwerk en fundering slopen en op hopen draaien.
Riolering De riolering van gresbuizen uitgraven en in container deponeren.
Straatwerk Bestaand straatwerk van klinkers opnemen en opslaan op terrein.
Aanvullen Bouwput aanvullen met zand.
Metalen afvoeren en kranen apart houden.
Indirecte projectvoorzieningen Fietshok en overkapping Deze gebouwen worden tijdens het slopen van het hoofdgebouw automatisch in de sloopwerkzaamheden meegenomen.


Afbeeldingen

Situatie
Vooraanzicht
Zijaanzicht
Dwarsdoorsnede G-H
Plattegrond

Legenda

F3 Toiletten
G1 Hoofdingang
G2 Gang
G3 Schoolpleiningang
H1 Garderobe
H4 Schoonmaakspullen
T1 Kamer schooldirecteur
T2 Magazijn schoolspullen
V1 Schoollokalen
V2 Vergaderruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.