Onderhoud terrein metaalbewerkingsbedrijf

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Een typisch bedrijfsterrein met functioneel groen en een zeer grote parkeerplaats, voor zowel bezoekers als eigen personeel. Op het parkeergedeelte is veel met blokhagen en bomen gewerkt, om het geheel een groen aanblik te geven. Ook is rekening gehouden met eventuele uitbreiding van de bedrijfshal, vandaar een groot oppervlak aan ruw gras. De waterpartij aan de voorkant, die door bron en grindbedding mooi geïntegreerd is, kan als blusvijver gebruikt worden.

Uitgangspunten
Extensief onderhoud beplanting.
Voor de bomen wordt onderhouds-/veiligheidssnoei toegepast.
Het ruw gras wordt extensief gemaaid en afgevoerd.
In het totaal terreinoppervlak is de waterpartij niet opgenomen.

Tabel

ClusterHoeveelheidEenheidKostenPercentage van totale kosten
Per eenheidTotaal
Beplanting 7.540 m2 x,xx x,xx x,xx
Bomen 41 stuk x,xx x,xx x,xx
Gras 34.000 m2 x,xx x,xx x,xx
Verharding 4.910 m2 x,xx x,xx x,xx
Totaal 46.450 m2 x,xx x,xx

Exclusief

 • stortkosten;
 • aan- en afvoer materieel;
 • gladheidbestrijding.

Afbeeldingen

Toelichting projectbegrotingenToelichting projectbegrotingen

De projectbegrotingen zijn gebaseerd op referentiegebouwen, waarvan de kosten berekend zijn op basis van de eigen kostengegevens van Bouwkosten.nl. Bij het bepalen van de kosten is uitgegaan van de volgende algemene punten:

 • de kosten zijn inclusief de niet direct toewijsbare bouwplaatskosten, algemene kosten, winst en risico van het uitvoerende bedrijf;
 • de materiaalprijzen zijn netto prijzen, waarbij per leverancier is gerekend met een standaard bruto-netto korting;
 • alle bedragen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief BTW;
 • alle bouwdelen voldoen aan de geldende technische en kwalitatieve voorschriften;
 • centrum van het land. De aanvoer van personeel, materiaal en dergelijke binnen een straal van 35 km;
 • het project is goed bereikbaar voor aan- en afvoer van het materiaal en materieel;
 • werkzaamheden worden uitgevoerd tot een hoogte van 2 m, tenzij in de kostentabellen anders wordt vermeld. Voor andere situaties dienen kosten voor steigers, hoogwerkers en dergelijke apart te worden opgenomen;
 • tenzij anders vermeld, zijn de kosten inclusief de huur van de afzetcontainer en het transport van bouwplaats naar de bestemming (zoals recycling, stortplaats of vuilverbranding), maar exclusief stortkosten. Klik hier (hyperlink toevoegen naar ontdoeningskosten afvalstoffen) voor een indicatie van de stortkosten.Marktsituatie

De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een stabiele markt. Onvoorziene prijsstijgingen, veroorzaakt door marktwerking (onvoorspelbare schommelingen in vraag en aanbod op de markt zoals een tekort aan materiaal of arbeidskracht) en externe factoren (onverwachte gebeurtenissen zoals een pandemie of oorlog) zijn niet inbegrepen.


Arbeid

Bij de berekening van de kosten zijn de volgende tarieven gehanteerd:

De tarieven zijn gebaseerd op de CAO’s voor de betreffende branche, alle wettelijke bepalingen en een gemiddeld ziekteverzuim die per branche verschillend kan zijn.

Er is per branche uitgegaan van een standaard ploegsamenstelling. Zie tabel voor een totaaloverzicht van alle beschikbare uurtarieven.

 

Uurlonentabel Beheer en Onderhoud

SectorWerksoort/beroepUurloon
Bouwkundig Bouwkundig werk 53,80
Rietdekker 55,15
Dakdekker 46,35
Installatietechnisch Loodgieter 56,75
Loodgieter onderhoud 71,25
Elektrotechnisch monteur 56,10
Elektrotechnisch monteur onderhoud 71,20
Paneelbouwer 45,80
Programmeur junior 52,15
Programmeur senior 62,70
CV- en luchtbehandelingsmonteur 56,65
CV- en luchtbehandeling onderhoudsmonteur 71,25
Koeltechnisch monteur 57,65
Koeltechnisch monteur onderhoud 71,40
Meet- en regeltechnisch monteur 69,15
Meet- en regeltechnisch monteur onderhoud 77,45
Beveiligingsmonteur 71,20
Datacommunicatiemonteur 71,20
Liftmonteur 58,30
Afbouw Schilder, glaszetter 53,65
Behanger 52,45
Zonweringsmonteur 48,40
Natte afbouw 60,90
Droge afbouw 54,95
Schoonmaak Glazenwasser 39,85
Schoonmaak, algemeen 31,85
Schoonmaak, specialistisch 36,75
GWW GWW-monteur 61,80
Stratenmaker, ploeg 3 personen 58,90
Stratenmaker, ploeg 2 personen 64,05
Grondwerker, sloper, GWW-vakman 58,25
Groen Hovenier 52,50

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.