Verbouwing postkantoor tot wooneenheden te Oudenbosch

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het voormalige postkantoor van Oudenbosch, dat is aangemerkt als rijksmonument, is verbouwd tot een woonvoorziening voor 10 gehandicapten.
De schil van het gebouw en enkele monumentale elementen van het interieur zijn gerestaureerd. Zo is de houten trap met bewerkte spijlen geheel vernieuwd. De hoge paneeldeuren zijn opnieuw gebruikt, hoewel sommige door de jaren heen zwaar beschadigd waren geraakt. Nieuwe paneeldeuren zijn bijgemaakt. Zo is de sfeer toch zoveel mogelijk behouden. De lambrisering is gehandhaafd maar niet zichtbaar vanwege de verlaagde plafonds.
De glas-in-loodkap in het publieke gedeelte is weggehaald, evenals de luifel aan de achterzijde waaronder vroeger de postwagen stond. De helft van de eertijds aangebouwde ruimte aan de achterzijde is gesloopt. De buitengevel is gerepareerd en de kozijnen zijn vervangen. De constructie van de monumentale kap is in het zicht gelaten. Keramische sierelementen op het dak zijn opnieuw gemaakt. Andere onderdelen, die ooit waren verwijderd, zijn op zolder gevonden en weer teruggeplaatst, zoals de twee schenkels aan weerszijden van het centrale halfronde dakraam. Er zijn enkele nieuwe, in het dak geplaatste, raampjes bijgekomen.
Er heeft een complete herindeling plaatsgevonden. Naast 10 zitslaapkamers met individuele sanitaire voorzieningen zijn ook een aantal gemeenschappelijke ruimtes en een kantoortje gerealiseerd. Er is een lift geplaatst waarmee de eerste verdieping en de zolder te bereiken is. Alle verdiepingen hebben één of meerdere bergingen. Door deze renovatie is een kleinschalige huisvesting voor maximaal 24 bewoners gerealiseerd.  

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket voor de bouw / Tim de Jonge

Opdrachtgever: Bernardus Wonen te Oudenbosch

Architect: Mathijssen en Partners te Roosendaal

Hoofdaannemer: Hoendervangers te Oud Gastel

 

Peildatum originele kosten: mei 2005

Start uitvoering: juni 2005

Oplevering: augustus 2006

Bouwtijd: 12 maanden

 

Bruto-inhoud: 2.533 m3

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk, totaal
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken, totaal
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden, totaal
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 468 m2
Maximale hoogte 12,50 m Dakoppervlakte 454 m2
Terrein Dakopeningen 14 m2
Terreinoppervlakte 454 m2 Gevels
Bebouwde terrreinoppervlakte 345 m2 Gevelomtrek 88 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 109 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 669 m2
Oppervlakteverharding 90 m2 Buitenwanden 563 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 106 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 634 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 537 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 558 m2 Binnenwanden 435 m2
Installatieoppervlakte 14 m2 Binnenwandopeningen 102 m2
Verkeersoppervlakte 115 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 421 m2 Trappen en hellingen 3 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 8 m2 Balustrades en leuningen 51 m
Tarra-oppervlakte 76 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 527 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud 2.533 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 240 kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 418 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 425 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 352 m2 Warmtelichamen 25 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 282 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) m2 Liften 1 stuk
Hoofddraagconstructie 634 m2


Vormfactoren, totaal
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.533 / 634 = 4,00
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 558 / 634 = 0,88
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 76 / 634 = 0,12
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 527 / 634 = 0,83
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 421 / 634 = 0,66
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 345 / 634 = 0,54
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 669 / 634 = 1,06
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 468 / 634 = 0,74
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.137 / 634 = 1,79
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 537 / 634 = 0,85
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 345 / 421 = 0,82
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 634 / 421 = 1,51
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 669 / 421 = 1,59
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 468 / 421 = 1,11
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 1.137 / 421 = 2,70
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 537 / 421 = 1,28
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 345 / 527 = 0,65
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 634 / 527 = 1,20
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 669 / 527 = 1,27
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 468 / 527 = 0,89
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 1.137 / 527 = 2,16
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 537 / 527 = 1,02


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, totaal
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11) (13) (16) (17) Fundering 1,7 x,xx x,xx x,xx
2B (21) (22) (23) (27) (28) Skelet 8,6 x,xx x,xx x,xx
2C (27) (37) (47) Daken 7,7 x,xx x,xx x,xx
2D (21) (31) (41) Gevels 12,6 x,xx x,xx x,xx
2E (22) (32) (42) Binnenwanden 24,7 x,xx x,xx x,xx
2F (23) (33) (43) Vloeren 5,6 x,xx x,xx x,xx
2G (24) (34) (44) Trappen en hellingen 3,2 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 6,3 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 70,5 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 9,2 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65) (67) Elektrotechnische installaties 8,2 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 6,8 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 24,2 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 2,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73) (75) (76) Overige vaste inrichtingen 2,9 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 5,2 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 2,1 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,6 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 121,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling, totaal
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11) (13) (16) (17) Funderingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24) (27) (28) Ruwbouw 22,0 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34) (37) Afbouw 19,0 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45) (47) Afwerkingen 27,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 70,5 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 9,2 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 15,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 5,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totale directe bouwkosten 102,1 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,6 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 121,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen, totaal
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 345 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 327 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 345 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 1,7 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 418 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 425 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 25 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 282 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 454 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 634 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 8,6 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 454 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 14 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 454 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 7,7 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 563 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 106 9,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 563 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 12,6 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 435 7,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 102 6,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 2.283 10,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 24,7 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 3 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 352 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 282 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 5,6 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 3 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 51 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 3 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 3,2 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 613 6,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 6,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 70,5 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 634 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 634 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 634 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 634 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 634 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 9,2 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 634 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 634 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 634 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 634 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 8,2 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 6,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 6,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 24,2 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 634 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 634 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 634 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 634 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 5,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 109 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 109 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 2,1 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 102,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 8,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 6,6 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 4,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 121,9 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen, totaal
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk in verband met verplaatsen achtergevel (fundering)
(13) Vloeren op grondslag Vloer fietsenberging maken. Liftput maken
(16) Funderingsconstructies Aanpassen fundering in verband met verplaatsen achtergevel. Vorstrand fietsenberging
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Aanpassingen aan de gevel
(22) Binnenwanden (constructief) Aanpassingen aan de dragende binnenwanden in verband met herindeling
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Aanpassingen in verband met herindeling
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Aanpassingen in verband met herindeling
(27) Daken (constructief) Aanpassingen in verband met herindeling
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie in verband met herindeling
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Boeiboorden en goten herstellen
(37) Dakopeningen Dakopeningen (koepels, dakramen) aanpassen aan nieuwe indeling. Dakkapellen restaureren
(47) Dakafwerkingen Kunststof dakbedekking op platte daken. Pannendak herdekken met hergebruikt pannen. Speciale nokken vervangen
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Herstelwerk en reinigen gevels. Ter plaatse van gemeenschappelijke woonkamer nieuwe achtergevel optrekken
(31) Buitenwandopeningen Nieuwe aangepaste gevelkozijnen in verband met thermische en akoestische isolatie: beglazing en suskasten. Indeling en profiliering afstemmen op restauratie-aanpak van de gevels
(41) Buitenwandafwerkingen Schilderwerk gestukadoorde gevelvlakken
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Verwijderen asbest, bestaande separaties en schoorsteenkanalen. Aanbrengen metal-stud wanden, geluid- en brandwerend
(32) Binnenwandopeningen Houten binnendeurkozijnen, waar mogelijk met hergebruik van authentieke paneeldeuren
(42) Binnenwandafwerkingen Metal-stud voorzetwanden in verband met thermische isolatie. Bestaande te handhaven wanden voorzien van nieuw stucwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluik met matrand
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Zwevende cementdekvloer (thermische isolatie). Tegelwerk (sanitaire ruimten), marmoleum en projecttapijt
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Droogbouw zwevende dekvloer (akoestische isolatie). Tegelwerk (sanitaire ruimten), marmoleum
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Nieuwe trappen met vormgeving (trapleuning) afgestemd op de oorspronkelijke architectuur
(34) Balustrades en leuningen Zie trappen. Balkonhek ter plaatse van dakterras
(44) Trap- en hellingafwerkingen Marmoleum
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Nieuwe vrijdragende plafonds aanbrengen
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Nieuwe gasgestookte CV-ketels
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoeren en riolering aanpassen aan nieuwe situatie
(53) Water Compleet nieuwe installatie
(54) Gassen Compleet nieuwe installatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Compleet nieuwe installatie op basis van radiatoren
(57) Luchtbehandeling Mechanische afzuiging keukens en sanitaire ruimten
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Kabelgoot; centrale bekabeling
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Compleet nieuwe installatie
(64) Communicatie Basisvoorzieningen: telefoon, TV
(65) Beveiliging Brandbeveiliging
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Lift
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Postkasten
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Nieuwe gemeenschappelijke keuken
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Toilet en douche per zitslaapkamer; gemeenschappelijke badkamer, wasbehandeling en toilet
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Sloop en verwijderen bestaande kasten (van het postkantoor)
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Tuinhek en spijlenhek voor het portiek bij de hoofdingang
(90.4) Terreinafwerkingen Bestrating achterplaats
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Riolering en hemelwaterafvoer (grondleidingen)
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
Voorgevel
Linkerzijgevel
Achtergevel
Aanzicht fietsenberging
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A05 Trap
A06 Lift
B01 Toiletruimte
B04 Was- en toiletruimte
B06 Werkkast
E02 Berging
E04 Stalling / parkeerruimte
F01 Kantoorruimte
K03 Zit-/slaapkamer
K21 Terras
P03 Informatieruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.