Renovatie van 42 appartementen te Amersfoort

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Schuilenburg is een wijk in Amersfoort. Een appartementencomplex van 42 woningen krijgt een onderhoud en verbetering. Het onderhoud bestaat uit de volgende maatregelen. De liftinstallatie wordt vervangen alsmede de installaties voor de woningen (CV, ventilatie en gas). De woningen worden voorzien van nieuwe keuken, toilet en badkamer.

De verbetering van het complex bestaat uit de volgende maatregelen. De entree en bergingen worden grondig verbouwd. De gevel wordt geïsoleerd en voorzien van panalcraft bekleding. De gevelkozijnen worden plaatselijk hersteld en voor de rest vervangen door meranti kozijnen met HR++ glas.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket voor de bouw te Roosendaal

Opdrachtgever: De Alliantie Eemvallei te Amersfoort

Architect: Van Schagen Architekten te Rotterdam

Hoofdaannemer: Coen Hagedoorn Bouw BV te Huizen

 

Peildatum originele kosten: mei 2006

Start uitvoering: oktober 2007

Oplevering: juli 2009

Bouwtijd: 220 werkbare dagen

 

Bruto-inhoud: 13.579 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 7 stuks Dakoppervlakte, bruto 866 m2
Maximale hoogte 21,90 m Dakoppervlakte 862 m2
Terrein Dakopeningen 4 m2
Terreinoppervlakte 1.082 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 780 m2 Gevelomtrek 168 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 302 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 3.308 m2
Oppervlakteverharding 302 m2 Buitenwanden 2.074 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 1.234 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 4.897 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.833 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 3.835 m2 Binnenwanden 753 m2
Installatieoppervlakte 7 m2 Binnenwandopeningen 1.080 m2
Verkeersoppervlakte 281 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 3.547 m2 Trappen en hellingen 10 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 60 m
Tarra-oppervlakte 1.062 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 3.906 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 13.579 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.656 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 2.101 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 780 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 3.989 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 866 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 4.897 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 13.579 / 4.897 = 2,77
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.835 / 4.897 = 0,78
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.062 / 4.897 = 0,22
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.906 / 4.897 = 0,80
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.547 / 4.897 = 0,72
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 780 / 4.897 = 0,16
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.308 / 4.897 = 0,68
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 866 / 4.897 = 0,18
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.174 / 4.897 = 0,85
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.833 / 4.897 = 0,37
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 780 / 3.547 = 0,22
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 4.897 / 3.547 = 1,38
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 3.308 / 3.547 = 0,93
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 866 / 3.547 = 0,24
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 4.174 / 3.547 = 1,18
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.833 / 3.547 = 0,52
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 780 / 3.906 = 0,20
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 4.897 / 3.906 = 1,25
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 3.308 / 3.906 = 0,85
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 866 / 3.906 = 0,22
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 4.174 / 3.906 = 1,07
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.833 / 3.906 = 0,47


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 1,0 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 2,0 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 6,0 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 31,7 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 12,6 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 5,2 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 6,3 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 4,1 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 68,8 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 16,9 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 4,6 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 4,8 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 26,2 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 2,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 4,9 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 115,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 1,0 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 19,5 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 31,9 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 16,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 68,8 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 16,9 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 9,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 4,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 115,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 780 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 728 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 780 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 1,0 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2
(22) Binnenwanden (constructief) m2 2.101 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2 866 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 4.897 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 2,0 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 866 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 4 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 862 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 6,0 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 2.074 7,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 1.234 22,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 2.074 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 31,7 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.833 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 1.080 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 9.942 7,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 12,6 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 1.006 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 728 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.006 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 5,2 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 10 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 60 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 10 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 6,3 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 4.803 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 4,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 68,8 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 4.897 10,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 4.897 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 4.897 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 4.897 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 4.897 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 4.897 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 16,9 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 4.897 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 4.897 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 4,6 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 4,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 4,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 26,2 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 4.897 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 4.897 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 4.897 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2 4.897 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 4,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 8,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 5,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 115,5 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk ter plaatse van de uit te breiden entree
(13) Vloeren op grondslag De vloer van de nieuwe entree
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken bij de nieuwe entree
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Geen element
(22) Binnenwanden (constructief) Ter plaatse van de entree en bergingen worden binnenwanden aangepast met behulp van kalkzandsteen
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen element
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen element
(27) Daken (constructief) Op het dak wordt een installatieruimte gemaakt. Tevens wordt er een nieuw dak geplaatst bij de uit te breiden entree
(28) Hoofddraagconstructies Het gebouw wordt voorzien van zonnepalen op het dak (buiten deze begroting). Hiervoor wordt alvast een staalconstructie geplaatst
De nieuwe entree wordt gebouwd van een staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies De bestaande dakrand wordt volledig vervangen door (plaatselijk) geïsoleerde dakranden en bekleed met panalcraft
De entree krijgt ook een panalcraft dakrand. De dakopbouw wordt voorzien van stalendakplaten
(37) Dakopeningen In het dak van de entree worden twee kunststof daklichten geplaatst
(47) Dakafwerkingen De bestaande bitumineuze dakbedekking wordt volledig vervangen incl. looppaden, isolatie, daktrimmen, bedekking en isolatie
De entree wordt voorzien van een nieuwe kunststof dakbedekking. De dakopbouw wordt voorzien van stalen dakplaten
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Het gevelmetselwerk wordt plaatselijk hersteld. Enkele openingen in de plint worden opgevuld met baksteen
Plaatselijk wordt de gevel voorzien van isolatie en panalcraft afwerking
(31) Buitenwandopeningen De gevelkozijnen bij de loggia/balkon worden hersteld en geschilderd. De overige kozijnen worden vervangen door meranti kozijnen met HR++ glas en nieuwe randafwerking zoals vensterbanken en dorpels
(41) Buitenwandafwerkingen Het metselwerk van de plint en de betonnen gevelelementen worden gereinigd en geschilderd
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies De binnenwanden van de bergingen worden aangepast. Plaatselijk worden de binnenwanden geschilderd
(32) Binnenwandopeningen De bergingen worden voorzien van nieuwe deuren
(42) Binnenwandafwerkingen Het tegelwerk in de natte ruimten wordt vervangen
De binnenwanden worden voorzien van nieuwe plinten. Tevens wordt plaatselijk geisoleerde wanden geplaatst
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies De galerijvloeren wordt opgehoogd
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond De entree wordt voorzien van betontegels
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen De natte ruimten worden voorzien van nieuw tegelwerk
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen De bestaande trappen en bordessen worden gereinigd
(34) Balustrades en leuningen De hekken van de balkons en galerijen worden volledig vervangen door respectievelijk stalen buisleuningen met spandraden en aluminium profielen met glas- en/of panalcraftvulling
(44) Trap- en hellingafwerkingen De bestaande trappen worden geschilderd
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Zowel de binnen- als buitenplafonds worden geschilderd
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking De cv-installatie wordt aangepast
(52) Afvoeren De afvoerleidingen voor het hemelwater worden vervangen. De afvoerleidingen van de te verbouwen natte ruimten worden vervangen
(53) Water De waterleidingen van de natte ruimten worden vervangen
(54) Gassen De gasinstallatie wordt aangepast
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie De isolatie van de leidingen wordt gerepareerd
(57) Luchtbehandeling De mechanische ventilatie wordt aangepast
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen De elektrotechnische installatie wordt aangepast alsmede de aardingsinstallatie
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Plaatselijk wordt nieuwe verlichting aangebracht
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport De bestaande liftinstallatie wordt vervangen
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen In de entree wordt een nieuw bellentableau geplaats met postkasten
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen De keukenblokken wordt vervangen
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Het sanitair in de badkamer en het toilet wordt vervangen
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond, bestaand
1e t/m 6e verdieping, bestaand
Dakaanzicht, bestaand
Voorgevel, bestaand
Kopgevel, bestaand
Achtergevel, bestaand
Begane grond, nieuw
1e t/m 6e verdieping, nieuw
Dakaanzicht, nieuw
Voorgevel, nieuw
Kopgevel, nieuw
Achtergevel, nieuw
Doorsnede, nieuw

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld



 Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.