Renovatie Brede School te Oisterwijk, klooster- en kopgebouw

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De Brede school Waterhoef, gelegen in de gelijknamige wijk, is een plek waar zoveel mogelijk onderwijs- en wijkvoorzieningen zijn gebundeld. Het gebouw huisvest o.a. scholen, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een centrum voor yoga en natuurlijke gezondheidszorg. Door deze functies te clusteren kan men profiteren van elkaars deskundigheid en is dubbel ruimtegebruik mogelijk.

Het project is opgedeeld in een nieuwbouwdeel (circa 2.950 m2 BVO) en renovatiedeel (circa 1.400 m2). De nieuwbouw biedt hoofdzakelijk onderdak aan de primaire functies: onderwijs, opvang, sport, recreatie. De renovatie huisvest naast een kinderdagverblijf (begane grond) met name onderwijsondersteunende functies zoals kantoren, werk-/spreekkamers, teamruimte (1e verdieping) en opslag (zolder).

Kostenkengetallen op niveau 3 van het hele project (nieuwbouw en renovatie) zouden te gedifferentieerd zijn en daarmee slechts bruikbaar voor een project waarin deze onderdelen in een nagenoeg zelfde verhouding voorkomen. Om tot bruikbare kostengegevens te komen is het project daarom opgedeeld in de twee deelprojecten nieuwbouw en renovatie. Deze projectanalyse omvat alleen de renovatie.

Uitgangspunt voor de renovatie was een klein en tot monument verklaard klooster in het centrum van Oisterwijk, bestaande uit 'het Kloostergebouw' en een vrijstaand bijgebouw 'het Kopgebouw'. Vanwege de monumentale status is de gebouwschil hersteld met behoud van het oorspronkelijke karakter en zijn energetische verbeteringen en herindelingen inpandig gerealiseerd.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Opdrachtgever: Gemeente Oisterwijk te Oisterwijk

Architect: DAT architecten te Tilburg

Hoofdaannemer: Vannel bouwbedrijf B.V. te Eindhoven

 

Peildatum originele kosten: september 2010

Start uitvoering: januari 2011

Oplevering: januari 2012

Bouwtijd: 1 jaar

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 4.540 m3 

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 4,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 1,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 4,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 4 stuks Dakoppervlakte, bruto 762 m2
Maximale hoogte 11,98 m Dakoppervlakte 4 m2
Terrein Dakopeningen 758 m2
Terreinoppervlakte 476 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 476 m2 Gevelomtrek 131 m
Onbebouwde terreinoppervlakte m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.158 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 932 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 226 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.388 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.049 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.151 m2 Binnenwanden 935 m2
Installatieoppervlakte 102 m2 Binnenwandopeningen 114 m2
Verkeersoppervlakte 149 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 699 m2 Trappen en hellingen 7 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 201 m2 Balustrades en leuningen 71 m
Tarra-oppervlakte 237 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 830 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 4.540 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 861 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 508 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 476 m2 Warmtelichamen 15 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 912 m2 Wandverwarming 524 m2
Dakvloeren (constructief) 762 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 1.388 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.540 / 1.388 = 3,27
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.151 / 1.388 = 0,83
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 237 / 1.388 = 0,17
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 830 / 1.388 = 0,60
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 699 / 1.388 = 0,50
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 476 / 1.388 = 0,34
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.158 / 1.388 = 0,83
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 762 / 1.388 = 0,55
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.920 / 1.388 = 1,38
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.049 / 1.388 = 0,76
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 476 / 699 = 0,68
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 1.388 / 699 = 1,99
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.158 / 699 = 1,66
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 762 / 699 = 1,09
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 1.920 / 699 = 2,75
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.049 / 699 = 1,50
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 476 / 830 = 0,57
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 1.388 / 830 = 1,67
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.158 / 830 = 1,40
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 762 / 830 = 0,92
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 1.920 / 830 = 2,31
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.049 / 830 = 1,26


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 2,9 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 2,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 5,6 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 25,4 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 19,2 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 7,3 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,3 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 9,5 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 73,8 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 14,0 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 10,1 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 24,0 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,8 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,3 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,1 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 116,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 2,9 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 11,5 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 29,5 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 30,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 73,8 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 14,0 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 10,1 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 116,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2
(13) Vloeren op grondslag m2 476 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 476 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 2,8 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 861 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 508 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2 762 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.388 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 2,7 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 762 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 758 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 4 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 5,6 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 932 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 226 23,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 26,1 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 935 4,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 114 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 3.818 11,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 19,1 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 6 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 31 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 476 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 6 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 7,1 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 7 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 71 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 7 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 1,4 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.475 9,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 9,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 74,2 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 1.388 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 1.388 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.388 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 1.388 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 1.388 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 1.388 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 1.388 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 1.388 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 13,7 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.388 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 1.388 5,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.388 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.388 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 10,0 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 23,7 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 1.388 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 1.388 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 1.388 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.388 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 7,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 5,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 2,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 116,0 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Geen element
(13) Vloeren op grondslag Slopen houten en betonnen vloer ten behoeve van nieuwe vloer op grondslag. Nieuwe betonvloer op grondslag 80 kg/m3 op XPS isolatie. Rc = 4,0
(16) Funderingsconstructies Poer 80 kg/m3 (1 st.) met opstorting ten behoeve van nieuwe stalen kolom begane grond
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Nieuw binnenblad ten behoeve van de ophoging van de gevel ter plaatse van het Kopgebouw. Inclusief het plaatselijk sloopwerk om een juiste aanheling mogelijk te maken
(22) Binnenwanden (constructief) Slopen van diverse dragende binnenwanden ten behoeve van nieuwe ruimtelijke indeling
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen element
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen element
(27) Daken (constructief) Herstel bestaande dakruiter Kloostergebouw. Aanpassen dakconstructie Kopgebouw ten behoeve van de uitbreiding van de zolderverdieping
(28) Hoofddraagconstructies Stalen draagconstructies ter plaatse van verwijderde constructieve binnenwanden
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Renovatie van de goten: (deels) vervangen van klossen, regelwerk en gootbodem. Goot schilderen
(37) Dakopeningen Bestaande daglichtkoepels voorzien van een nieuwe binnenafwerking. Nieuwe daglichtkoepels
(47) Dakafwerkingen Dakpannen (als bestaand) ter plaatse van het bestaande hellende dak van het Kopgebouw.
Circa 10% van de bestaande dakpannen herstellen. Tevens alle hoekkepers en nokvorsten uitnemen en indien nodig vervangen.
Dakafwerking bestaande platte daken slopen en vervangen door bitumineuze dakbedekking met betonnen dreentegels
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Geïsoleerd metselwerk buitenspouwblad (met uit sloop verkregen stenen) ter plaatse van de uitbreiding van het Kopgebouw. Platvol voegwerk VH35.
Slopen van de kelderkoekoeken van het Kloostergebouw. Dichten van de ontstane opening met metselwerk. Steigerwerk ten behoeve van de dichte geveldelen
(31) Buitenwandopeningen Kopgebouw: plaatselijk herstel van dorpels en stijlen (in bestaande profilering). Ramen voorzien van nieuwe sluitingen met sleutel. Ronde ramen vastzetten.
Kloostergebouw: 12 stuks bestaande glas in lood ramen uitnemen, herstellen en terugplaatsen.
Kloostergebouw: houten kozijnen begane grond herstellen (repareren en schilderen) en voorzien van stalen voorzetramen. Dagkanten in de sponning tussen kozijn en voorzetraam schilderen.
Kloostergebouw, begane grond: plaatselijk nieuwe houten pui/kozijn t.b.v. gewijzigde gevelindeling.
Kloostergebouw: bestaande stalen kozijnen verdieping vervangen door stalen kozijnen en voorzien van stalen voorzetramen. Dagkanten in de sponning tussen kozijn en voorzetraam schilderen.
Bestaand metselwerk plaatselijk inzagen, vertanden en herstellen ten behoeve van nieuwe stalen kozijnen. Indien nodig voor plaatsing nieuwe kozijnen bestaande dorpels uitnemen en herplaatsen.
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Bestaande niet-dragende binnenwanden verwijderen. Nieuwe indeling door middel van systeemwanden (metal stud).
Scheidingswanden tussen toiletten onderling uitgevoerd als sanitaire scheiding van melamineharsplaat
(32) Binnenwandopeningen Handhaven en herstellen van enkele (circa 5 stuks) bestaande kozijnen. Nieuwe kozijnen in hout. Binnendeuren met en zonder glasopeningen, deuren met boardvulling en HPL afwerking.
Beglazing binnendeuren en puien. Architraven en aftimmeringen in bestaande profilering. Kunststeen (rolstoel)dorpels
(42) Binnenwandafwerkingen Slecht en/of loszittend stukwerk aanhelen/vervangen.
Kelderwanden gesausd. Sanitaire ruimten voorzien van plafondhoog tegelwerk 150 x 150 mm. Overige ruimten uitgevoerd met scanbehang voorzien van sauswerk. MDF vloerplinten 15 x 110 mm (geschroefd) gelakt
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Slopen van de verhoogde vloer in ruimte S.44 (circa 6 m2)
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Trapgatsparing en raveling ten behoeve van nieuwe trap
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Zwevende dekvloer: 60 mm cementgebonden dekvloer op 20 mm EPS-isolatie.
Sanitaire ruimten voorzien van kunstharsgebonden gietvloer. Overige ruimten afgewerkt met linoleum. Schoonloopmatten ter plaatse van de entrees
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Droogbouw zwevende dekvloer op de 1e verdieping bestaande uit 2 lagen van gipsvezelplaat op 25 mm PS isolatie. Installatieruimte op de zolderverdieping voorzien van onbrandbare droogbouwdekvloer.
Sanitaire ruimten voorzien van kunstharsgebonden gietvloer. Overige ruimten afgewerkt met linoleum
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Nieuwe houten trap, inclusief schilderwerk
(34) Balustrades en leuningen Muurleuning ten behoeve van de nieuwe houten trap.
Muurafdekker van de balustrade van het balkon verwijderen en vervangen door nieuwe hardstenen muurafdekker
(44) Trap- en hellingafwerkingen Bestaande trappen voorzien van nieuwe linoleum afwerking
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Alle bestaande verlaagde plafonds slopen. Begane grond en verdieping voorzien van verlaagd vrijdragend metalstud plafond, gestuukt.
Natte ruimten voorzien van verlaagd systeemplafond.
Hellend dak na-isoleren tussen de gordingen en voorzien van gipsplatenplafond op rachels
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking De warmte-opwekkingsinstallatie voor het Kloostergebouw staat opgesteld in de nieuwbouw en is naar rato van de m2 BVO verdeeld over nieuwbouw en renovatie
Het Kloostergebouw is voorzien van een zgn. bivalent systeem. De eerste warmtevraag wordt geleverd door een elektrische warmtepomp (lucht/water), vervolgens worden HR-ketels bijgeschakeld.
Het Kopgebouw is voorzien van een traditioneel verwarmingsysteem met een HR-ketel
(52) Afvoeren Bestaande goten inspecteren en herstellen met zinken gootbekleding. Nieuwe goten en kilgoten ter plaatse van dakuitbreiding / -aanpassing uitgevoerd in zink.
Hemelwaterafvoeren vervangen door nieuwe zinken afvoeren met stalen ondereind
(53) Water Koud-watertapinstallatie uitgevoerd in twee aparte tracé's. Een tracé voor de brandslanghaspels het andere tracé voor de overige tappunten.
Warm-watertapinstallatie vanaf het collectieve oplaadsysteem of de lokale elektrische boilers tot aan de tappunten.
Alle koud- en warmwaterleidingen uitgevoerd in kunststof
(54) Gassen Lagedruk gasleidingnet ten behoeve van de cv-ketel
(55) Koude-opwekking en -distributie Lokale koelunit ten behoeve van de serverruimte
(56) Warmtedistributie De warmteafgifte in het Kloostergebouw vindt plaats door middel van vloerverwarming. Het Kopgebouw is uitgerust met radiatoren
(57) Luchtbehandeling Ventilatie van het Kopgebouw gebeurt op basis van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer door middel van een op zolder opgestelde mechanische afzuiginstallatie.
Het Kloostergebouw is voorzien van gebalanceerde ventilatie door middel van een luchtbehandelingskast met WTW opgesteld in de technische ruimte op de zolderverdieping
(58) Regeling klimaat en sanitair Digitale regel- en meetapparatuur ten behoeve van klimaat, sanitair en brandbeveiliging
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Hoofdaansluiting, hoofdverdeelkasten en hoofdvoeding en -kanalisatie ten behoeve van de elektrotechnische installatie. Wandgoten op plintniveau
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Onderverdeelkasten. Verlichting met (grotendeels) aanwezigheidsensoren. Wandcontactdozen in wandgoot
(64) Communicatie Intercom- en belinstallatie. CAI aansluitpunten. Netwerk categorie 6
(65) Beveiliging Brandmeldinstallatie: detectie door middel van rookmelders, signalering bestaande uit slow-whoop(s) en flitslichten. Kleefmagneten ter plaatse van brandcompartimentscheidende deuren. Brandbestrijding door middel van brandslanghaspels in inbouwkast.
Ter plaatse van keuken en technische ruimten zijn tevens draagbare handblussers (CO2) gemonteerd. Inbraakdetectie. Noodstroomaggregaat
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Sloop achtergebleven (vaste) inventaris
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Vleermuisnestkast
(73) Vaste keukenvoorzieningen Eenvoudige pantry's en keukens (5 stuks)
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Eenvoudig sanitair opgebouwd uit keramische componenten. Ter plaatse van verschoontafels zijn mengautomaten met een temperatuurbegrenzer toegepast. Sifons in chromen uitvoering
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Kelder
Begane grond
1e verdieping
Zolder
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.