Middenniveau renovatie, Complex 208 te Rotterdam

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
In Rotterdam Lombardijen zijn twaalf naoorlogse portiekflats van 1962 met in totaal 320 sociale huurwoningen gerestaureerd. De verzamelnaam voor deze flats is Complex 208 en zijn eigendom van corporatie Havensteder. De portiekflats zijn volgens een hybride bouwsysteem gebouwd: prefab betonvloeren (Kwaaitaal en Cosveller ribbenvloer), metselwerkwanden (kalkzansteen en baksteen) en in het werk-gestorte betonwanden. De eerste restauratie was in 1996 waarbij er gekozen kon worden voor een badkamerrenovatie, extra radiatoren, dubbelglas en meer. Dit gaf als resultaat dat de woningen vrij divers werden.
In 2012 besloot de corporatie de woningen met een beperkt budget maar met zoveel mogelijk kwaliteit te renoveren; een middenrenovatie met grote architectonische zorg, zodat bewoners hun flat beter waardeerden. Verreweg de meeste ingrepen waren technisch noodzakelijk en zijn ingepast in de bestaande architectuur. Per woning kostte de renovatie 12 dagen. Ook hebben 195 van de 320 huishoudens gebruik gemaakt van een verhuispremie. De vrijgekomen woningen werden op een iets hoger niveau gerenoveerd, waardoor weer hogere huurinkomsten werden gegenereerd. Hierdoor kwam er ook een verandering in de sociale samenstelling van de wijk. De woningen zijn van energielabel E/F naar minimaal C gegaan. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd zijn o.a. het verwijderen van asbest, het vervangen van kozijnen door kunststof kozijnen, het vervangen van de entreepui, het vernieuwen van installaties t.b.v. het energieprestatieniveau, het vervangen van leidingen, afvoeren en ventilatiekanalen, het vernieuwen van de keuken, badkamer en het toilet, het verbeteren van de uitstraling van gevel, entree en het trappenhuis en het optimaliseren van de functionaliteit van de woning d.m.v. specifieke ingrepen zoals het verplaatsen van een lichtpunt of de badkamerdeur, schilderwerk.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Opdrachtgever: Havensteder te Rotterdam

Architect: HP architecten te Rotterdam

Hoofdaannemer: Dura Vermeer Heyma B.V. te Rotterdam

Bouwkostenadviesbureau: WD Bouw(kosten)advies

 

Peildatum originele kosten: september 2013

Start uitvoering: september 2013

Oplevering: november 2014

Bouwtijd: 14 kalendermaanden

Aanbestedingsvorm: aanbesteding met voorselectie

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 70.000 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 2,40 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 5 stuks Dakoppervlakte, bruto 5.731 m2
Maximale hoogte 14,00 m Dakoppervlakte 5.731 m2
Terrein Dakopeningen m2
Terreinoppervlakte 8.596 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 5.731 m2 Gevelomtrek 7.860 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 2.865 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 23.579 m2
Oppervlakteverharding 2.865 m2 Buitenwanden 14.856 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 8.723 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 27.400 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 20.203 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 23.704 m2 Binnenwanden 12.230 m2
Installatieoppervlakte 1.280 m2 Binnenwandopeningen 7.973 m2
Verkeersoppervlakte 2.667 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 19.117 m2 Trappen en hellingen 160 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 640 m2 Balustrades en leuningen 3.910 m
Tarra-oppervlakte 3.696 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 19.894 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 70.000 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 15.728 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 16.303 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 5.158 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 20.872 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 5.731 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 24.661 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 70.000 / 27.400 = 2,55
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 23.704 / 27.400 = 0,87
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.696 / 27.400 = 0,13
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 19.894 / 27.400 = 0,73
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 19.117 / 27.400 = 0,70
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.731 / 27.400 = 0,21
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 23.579 / 27.400 = 0,86
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.731 / 27.400 = 0,21
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 29.310 / 27.400 = 1,07
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 20.203 / 27.400 = 0,74
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 5.731 / 19.117 = 0,30
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 27.400 / 19.117 = 1,43
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 23.579 / 19.117 = 1,23
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 5.731 / 19.117 = 0,30
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 29.310 / 19.117 = 1,53
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 20.203 / 19.117 = 1,06
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 5.731 / 19.894 = 0,29
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 27.400 / 19.894 = 1,38
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 23.579 / 19.894 = 1,19
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 5.731 / 19.894 = 0,29
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 29.310 / 19.894 = 1,47
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 20.203 / 19.894 = 1,02


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 9,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 2,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 30,1 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 15,9 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 3,0 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,4 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 4,8 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 67,3 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 19,5 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 6,0 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 25,5 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 3,8 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 3,4 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 7,2 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,3 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 8,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 121,0 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 13,9 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 34,3 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 19,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 67,3 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 19,5 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 6,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 7,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,3 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 8,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 121,0 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 5.731
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 5.731
(17) Paalfunderingen m2 5.731
Totaal fundering
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 15.728
(22) Binnenwanden (constructief) m2 16.303
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 5.158
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 20.872
(27) Daken (constructief) m2 5.731
(28) Hoofddraagconstructies m2 27.400 10,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 10,4 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 5.731 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 5.731 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 2,3 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 14.856 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 8.723 26,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 14.856 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 28,5 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 12.230 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 7.973 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 71.922 8,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 15,4 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 1.932 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 5.158 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 22.804 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 2,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 160 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 3.910 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 160 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 1,3 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 24.661 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 4,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 65,5 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 27.400 7,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 27.400 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 27.400 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 27.400 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 27.400 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 27.400 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 27.400 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 27.400 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 22,1 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 27.400 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 27.400 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 27.400 6,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 27.400 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 27.400 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 27.400 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 6,3 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 28,5 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 27.400 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 27.400 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 27.400 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 27.400 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2 27.400 x,xx x,xx x,xx x,xx
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 27.400 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 6,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 2.865 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 2.865 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2 2.865 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 0,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,3 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 8,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 8,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 4,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 121,1 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Geen element
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Geen element
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Geen element
(22) Binnenwanden (constructief) Geen element
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen element
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen element
(27) Daken (constructief) Geen element
(28) Hoofddraagconstructies Kaalsloop appartementen, asbestsanering en bouwkundige voorzieningen ten behoeve van installaties. NB: asbestsanering omvat onder andere het verwijderen van standleidingen, colovinylzeil, geiser, haard
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Nieuwe stalen luifel ter plaatse van de entrees. Nieuwe aluminium afdekkap gootdetail entree/trappenhuizen
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Verwijderen grind en ballastlaag, dak bezemschoon maken. Insnijden blazen en verwijderen oneffenheden.
Nieuwe laag dakbedekking over bestaand inclusief nieuwe daktrimmen. Loodaansluitingen ter plaatse van opgaand werk. Inplakken doorvoeren CV en MV
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Reinigen gevelmetselwerk. Plaatselijk herstel voegwerk. Herstellen en vervangen beschadigde gevelstenen
(31) Buitenwandopeningen Schilderwerk gevelkozijnen bergingen. Vervangen garagedeuren. Bestaande houten gevelkozijnen vervangen door nieuwe kunststof kozijnen ter plaatse van trappenhuizen en appartementen.
Herstellen en/of plaatselijk vervangen raamdorpelstenen. Nieuwe vensterbanken binnenzijde
(41) Buitenwandafwerkingen Geveltegelwerk. Sausen van bestaande gestucte geveldelen
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Aanpassen wanden ten behoeve van gewijzigde woningindeling. Dichtzetten bovenlicht ter plaatse van de badkamers
(32) Binnenwandopeningen Schilderwerk kozijnen in combinatie met het vervangen van deuren van bergingen en algemene meterkasten. Schilderen kozijnen en deuren binnen de appartementen, vervangen badkamerdeur
(42) Binnenwandafwerkingen Vervangen en/of aanbrengen stucwerk op nieuwe en bestaande wanden. Wanden berging voorzien van sauswerk. Trappenhuizen: herstel stuc- en tegelwerk, wandbeplating op regelwerk, overige wanden sausen.
Vervangen wandtegels badkamer, toilet en keuken. Sauswerk boven tegelwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Betonreparatie t.p.v. balkons en loggia's. Reinigen en sausen betonvloer loggia's
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Vloertegels portiekentree (inclusief verwijderen cementdekvloer). Schoonloopmatten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Nieuwe vloertegels tpv badkamers en toiletten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen element
(34) Balustrades en leuningen Ontroesten en schilderen balustraden balkons en loggia's. Schilderen balustraden/traphekken trappenhuizen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Reinigen en herstellen traptreden
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Reinigen en sausen plafonds loggia's/balkons. HPL plafond entreeluifel. Geïsoleerd en gestuct metal stud plafond t.p.v. de portieken, overige plafonds trappenhuis in houtwolcement
Vervangen boardplafond bergingen door houtwolcement. Appartementen zijn t.p.v. badkamer, toilet en keuken voorzien van een nieuw gipsvinyl systeemplafond
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Vervangen CV-ketels appartementen
(52) Afvoeren Vervangen doorvoeren loggia's. Nieuwe loden hemelwaterafvoer. Vervangen gietijzeren riolering
(53) Water Vervangen en/of aanpassen bestaande waterinstallaties
(54) Gassen Vervangen en/of aanpassen bestaande gasinstallaties
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Vervangen radiatoren appartementen
(57) Luchtbehandeling Nieuwe CO2 gestuurde ventilatie t.p.v. de appartementen
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Geen element
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Vervangen armaturen in algemene ruimten. Installatie in de appartementen aanpassen o.b.v. de NEN1010
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Postkasten met belpaneel. Huisnummerbordjes
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Nieuwe keuken (exclusief apparatuur)
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Vervangen sanitair appartementen
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Nieuwe beplanting. Plaatselijk verwijderen en herplaatsen stoeptegels (t.b.v. aanbrengen leidingen etc.)
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Voorgevel
Achtergevel
Begane grond
Verdieping
Zijgevel
Doorsnede
Voorgevel
Achtergevel
Begane grond
Verdieping
Zijgevel
Doorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.