Herbestemming St. Gertrudis van Nijvelkerk te Heerle (NB)

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De rooms-katholieke St. Gertrudis van Nijvelkerk is gelegen aan de Herelsestraat te Heerle. Het kerkgebouw dateert uit 1864 en is in de loop der tijd diverse malen uitgebreid en verbouwd. Het gebouw betreft een rijksmonument. Naast de werkzaamheden ten behoeve van de herbestemming is ook het uitvoeren van het direct noodzakelijk onderhoud aan de kerk in de opdracht opgenomen.
Het project is uitgevoerd volgens een Engineering en Build contract volgens de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005). Engineering en Build houdt in dat de opdrachtnemer op basis van een door de opdrachtgever opgestelde vraagspecificatie (met tekeningen) het project uitwerkt tot een uitvoeringsontwerp dat vervolgens door diezelfde aannemer wordt gerealiseerd.
In het contract zijn naast bouwkosten ook kosten voor engineering en onderzoeken (asbestonderzoek, archeologisch onderzoek) opgenomen. Deze bijkomende kosten behoren volgens de NEN2699 'Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken' niet tot de bouwkosten en vallen daarmee buiten het kader van deze analyse.
De kerk is sinds de oplevering in december 2012 in gebruik door Kerkbestuur R.K. parochie 'Onze Lieve Vrouw in het Woud', Dorpshuis de Schalm en Huisarts Markx.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Opdrachtgever: Aramis Allee Wonen te Roosendaal

Architect: Oomen architecten te Breda

Hoofdaannemer: Winters bouw en ontwikkeling te Breda

 

Peildatum originele kosten: april 2012

Start uitvoering: juni 2012

Oplevering: december 2012

Bouwtijd: 7 maanden

Aanbestedingsvorm: Engineering en Build:UAV-GC-2005

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 8.100 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.484 m2
Maximale hoogte 35,00 m Dakoppervlakte 1.474 m2
Terrein Dakopeningen 10 m2
Terreinoppervlakte 1.344 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.008 m2 Gevelomtrek 154 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 336 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 2.063 m2
Oppervlakteverharding 336 m2 Buitenwanden 1.704 m2
Aantal parkeerplaatsen 0 stuks Buitenwandopeningen 359 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.625 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.008 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.306 m2 Binnenwanden 764 m2
Installatieoppervlakte 46 m2 Binnenwandopeningen 244 m2
Verkeersoppervlakte 59 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.194 m2 Trappen en hellingen 4 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 8 m2 Balustrades en leuningen 94 m
Tarra-oppervlakte 319 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.335 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 8.100 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.571 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 380 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 851 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 450 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.484 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 1.625 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 8.100 / 1.625 = 4,98
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.306 / 1.625 = 0,80
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 319 / 1.625 = 0,20
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.335 / 1.625 = 0,82
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.194 / 1.625 = 0,73
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.008 / 1.625 = 0,62
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.063 / 1.625 = 1,27
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.484 / 1.625 = 0,91
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.547 / 1.625 = 2,18
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.008 / 1.625 = 0,62
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.008 / 1.194 = 0,84
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 1.625 / 1.194 = 1,36
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.063 / 1.194 = 1,73
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.484 / 1.194 = 1,24
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 3.547 / 1.194 = 2,97
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.008 / 1.194 = 0,84
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.008 / 1.335 = 0,76
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 1.625 / 1.335 = 1,22
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.063 / 1.335 = 1,55
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.484 / 1.335 = 1,11
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 3.547 / 1.335 = 2,66
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.008 / 1.335 = 0,76


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,8 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 7,5 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 4,5 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 8,2 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 25,4 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 4,6 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,3 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 9,8 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 66,0 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 18,0 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 11,8 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,4 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 31,2 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,8 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,7 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 116,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,8 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 20,8 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 14,0 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 26,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 66,0 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 18,0 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 13,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 101,7 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 116,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.008 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 851 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.008 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 4,7 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.571 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 380
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 450 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.484 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.625 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 7,3 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.484 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 10 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.474 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,5 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.704 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 359 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.704 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 8,1 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 764 5,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 244 7,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 3.992 12,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 25,5 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 31
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 34 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 851 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 481 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 4,7 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 4 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 94 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,3 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.777 9,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 9,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 66,0 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 1.625 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 1.625 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.625 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 1.625 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 1.625
(56) Warmtedistributie m2 1.625 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 1.625 8,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 1.625 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 18,2 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.625 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 1.625
(63) Verlichting m2 1.625 8,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.625 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.625 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 1.625
Totaal elektrotechnische installaties 11,6 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 31,3 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 1.625 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 1.625 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 1.625 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.625 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2 1.625 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 1.625 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 2,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 336 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 336 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 1,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 101,8 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 7,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 4,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 2,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 116,2 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk ten behoeve van de vloer op zand
(13) Vloeren op grondslag Grondverbetering ten behoeve van de nieuwe betonvloer ter plaatse van het priesterkoor (circa 50 m2).
Vervangen van de beganegrondvloer: verwijderen bestaande vloer, nieuwe betonvloer op zand, dikte 180 mm op EPS isolatie Rc=2,5
(16) Funderingsconstructies Funderingsmetselwerk L214/148. Doorvoeren, sparingen en mantelbuizen in het funderingsmetselwerk
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Sloopwerk van circa 2 m2 bestaande gevel ten behoeve van een nieuw kozijn
(22) Binnenwanden (constructief) Geen element
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen element
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Nieuwe verdiepingsvloer opgebouwd uit houten balken 71 x 221 mm met multiplex vloerbeschot 30 mm
(27) Daken (constructief) Herstel houten kapconstructie: reparatie houten spanten en balken. Bestaand asbesthoudend dakbeschot vervangen
(28) Hoofddraagconstructies Stalen hoofddraagconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Reiniging en herstel bestaande goten: plaatselijke vervanging van ingerotte houten delen, zinken kralen en gootbekleding. Nieuw schilderwerk op bestaande goten en boeiboorden
Bekroning torenspits ontroesten en conserveren, smeren windvaan
(37) Dakopeningen Waterkerende aansluiting dak op (bestaand) dakluik herstellen. Grendelontsluiting dakluik vervangen. Koperen afwerking dakluiken vervangen
(47) Dakafwerkingen Daken reinigen. Herstel kunststof dak consistorie. Plaatselijk leien en loodaansluitingen vervangen
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Reinigen gevelmetselwerk. Plaatselijk herstel voegwerk
(31) Buitenwandopeningen Nieuw kozijnen (circa 16 m2) in bestaande gevel, inclusief benodigde stut- en sloopwerk. Kozijn in stalen kader en voorzien van hardsteen buitendeurdorpels. Nieuwe gevelroosters in bestaande gevel
Gebroken beglazing (ruitjes) in gietijzeren raam vervangen. Hang- en sluitwerk vervangen/vernieuwen. Beschadigd monstrant herstellen
(41) Buitenwandafwerkingen Plaatselijk herstel buitenstucwerk. Plaatselijk herstel afgazing / vogelwering
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Houtskeletbouw en metalstud binnenwanden
(32) Binnenwandopeningen Sparingen ten behoeve van kozijnen in bestaande metselwerk wanden. Houten binnenkozijnen met stompe HPL deuren. Schuifdeur ter plaatse van de huisartsenpraktijk (1 stuks)
Ter plaatse van de ontspanningsruimte (dorpshuis) en wachtruimte (huisarts) worden hardglazen deuren en vaste ramen toegepast
Vervangen van 2 bestaande deuren waarbij tevens de brandwerendheid wordt aangepast
(42) Binnenwandafwerkingen Waar verblijfsruimten aan bestaand metselwerk (gevel) grenzen, worden geïsoleerde voorzetwanden toegepast. Bestaande binnenwanden voorzien van nieuw sauswerk
Profielstrokenbekleding ter plaatse van de algemene ruimten. Tegelwerk ter plaatse van sanitaire ruimten. Overige ruimten voorzien van scanbehang en/of sauswerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Vloeropeningen met beloopbare beglazing ten behoeve van de daglichttoetreding ondergelegen verblijfsruimten
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloeren en droogbouwdekvloeren. Nieuw tegelwerk in sanitaire ruimten. Tegelwerk met nieuwe en hergebruikte bestaande tegels in de verkeersruimten. Hardstenen tegels ter plaatse van het koor
Vinylstroken vloerbekleding ter plaatse van de verblijfsruimten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloeren en droogbouwdekvloeren. Nieuw tegelwerk in sanitaire ruimten. Vinylstroken vloerbekleding ter plaatse van de verblijfsruimten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Houten trappen en brugdelen. Brugdelen afgewerkt met bestaande, middels demontage verkregen, houten delen. Hardstenen treden ter plaatse van het priesterkoor
(34) Balustrades en leuningen Balustraden uitgevoerd in metalstud, spijlenhekwerk en glazen panelen
Plaatselijk herstel voegwerk gevelafdekkers
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Herstellen en schilderen bestaand gewelf plafond
De meeste plafonds zijn uitgevoerd als vast gipsplaten plafond. Plaatselijk zijn ook systeemplafonds en strokenplafonds toegepast. Uitgetimmerde koven
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Warmte-opwekking vindt plaats d.m.v. (combi) CV-ketels (dorpshuis, kerkbestuur, huisarts) en directgestookte verwarmer in de luchtbehandelingskast (gezamenlijke ruimten)
(52) Afvoeren Herstel bestaande zinken hemelwaterafvoeren. Nieuwe hemelwaterafvoeren in zink
PVC binnenriolering
(53) Water Waterleiding uitgevoerd in koperen buis. Per gebruiker is een tussenmeter geplaatst
(54) Gassen Vanuit de bestaande meteropstelling (G25) zijn nieuwe afsluitbare leidingen aangebracht ten behoeve van de directgestookte luchtbehandelingskast en de CV-ketels
Per gebruiker is een tussenmeter geplaatst
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Het "dorpshuis" en het "kerkbestuur" worden middels radiatoren/convectoren en luchtverwarming verwarmd. De "huisarts" is voorzien van vloerverwarming in combinatie met luchtverwarming.
De gezamenlijke ruimten worden alleen via luchtverwarming verwarmd
(57) Luchtbehandeling Per gebruiker (dorpshuis, kerkbestuur, huisarts, gezamenlijk) is een separate luchtbehandelingkast met WTW (balansventilatie) opgesteld.
De LBK's van het "dorpshuis" en het "kerkbestuur" zijn voorzien van een verwarmingsbatterij (gevoed via de CV-ketel). De LBK voor het gezamenlijke deel is voorzien van een directgestookte naverwarmer
(58) Regeling klimaat en sanitair Regeling ten behoeve van de CV-ketels, de verwarmingsgroepen, de WTW units in de LBK's, dag-nachtschakeling LBK's (zomernachtventilatie), storingssignalering, pompen en ventilatoren.
Keuzeschakelaar op centrale plaats zodat brandweer ventilatie kan regelen in geval van een calamiteit.
Tussenmeters voor water-, gas- en elektraverbruik. De kosten van het energieverbruik van de gezamenlijke ruimten worden verrekend o.b.v. gebruik van de desbetreffende ruimten
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Algemeen: sloop bestaande elektrotechnische installatie. Nieuwe hoofdaansluiting 3x80A door nutsbedrijf. 20% reserve capaciteit. I.v.m. vaste plafonds zijn nagenoeg alle leiding in buis aangebracht.
Hoofdverdeelinrichting met aangesloten: onderverdeler, tussenmeters, brandmeld- en ontruiming, lift, elektronische installaties, data-/telefoon, (toekomstige) beveiligingsinstallaties. Kanalisatie
Aardingsinstallatie volgens NEN1010. Huisarts voorzien van potentiaalvereffening
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Alle verlichting wordt decentraal in de ruimte geschakeld, in enkele (kleine) ruimten wordt op beweging geschakeld
Nood- en transparantverlichting in de vluchtwegen, bepaalde verblijfsruimten, technische ruimten en nabij schakel- en verdeelinrichtingen.
Bestaande terrein- en gevelverlichting is gehandhaafd, losgekoppeld en opnieuw aangesloten op de nieuwe elektronische installatie
(64) Communicatie Ten behoeve van de verschillende gebruikers is een data- en telefooninstallatie geinstalleerd. Loze leidingen voor toekomstige audiovisuele apparatuur. Intercom installatie.
Het bestaande audiosysteem in de kerk is gedemonteerd en herplaatst in de nieuwe gebedsruimte
(65) Beveiliging Brandslanghaspels. In de technische ruimten zijn poederblussers geplaatst
BMC bestaande uit: een centrale, automatische rook- en brandmelders, handbrandmelders, signaalgevers (slow-whoop), voedingen, inclusief noodstroomvoorziening, kleefmagneten.
Miva signalering. Toegangscontrole
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Liftinstallatie aangebracht tbv 1e verdieping
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Postkasten. Schuifloket (huisarts)
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Herplaatsen van enkele van de bestaande kerkbankjes op de 1e verdieping.
Herstel en conservering buitenklok
(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantry's
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitair uitgevoerd in keramische componenten. Op alle medisch gebruikte aanrechten en wastafels zijn de kranen uitgevoerd als mengkraan met verlengde hendel of thermostatische mengkraan met sensor
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Staphaken en klimhaken. Daktoetreding en beveiliging lessenaarsdaken
(76) Vaste opslagvoorzieningen Nieuwe vaste kasten. Aanpassen sacristiekast
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Ontgraven ten behoeve van de nutsvoorzieningen. Laurierhaag inclusief teelgrond en bemesting. Boombescherming
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Bestrating opbreken en aanhelen ten behoeve van aanleg buitenriolering
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Fietsleunhekken
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Hoogtedoorsnede
Hoogtedoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A06 Lift
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
C01 Keuken
C02 Pantry
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
G01 Overlegruimte
G05 Recreatieruimte
G06 Multifunctionele zaal
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
K22 Balkon/bordes
M02 Laboratorium


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.