Herbestemming Bloklandschool te Rotterdam

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Wonen in een uniek pand! Dat was het uitgangspunt toen de gemeente Rotterdam de voormalige Bloklandschool in de wijk Het Oude Noorden te koop zette ten behoeve van de transformatie naar 7 woningen door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Het project omvat het funderingsherstel, de casco renovatie en de herindeling in 3 appartementen, 2 herenhuizen en 2 lofts (gymzaalwoningen). Belangrijkste randvoorwaarden bij de ontwikkeling waren het behoud van de cultuurhistorische waarde, waaronder de muurschildering van Coen Moulijn (zijgevel), en het zoveel mogelijk intact laten van de bestaande hoofddraagconstructie.

De CPO-deelnemers hebben het plan in eigen beheer ontwikkeld. Daarnaast hebben zij voor aanvang van de werkzaamheden door de aannemer het pand kaalgesloopt (exclusief de sloopwerkzaamheden aan constructiedelen). Na afloop van de werkzaamheden aannemer zullen de deelnemers hun eigen woning - al dan niet met derden - gaan afbouwen.

Deze analyse omvat alleen het casco herstel en de herindeling in 7 woningen. Alle installaties, afwerkingspakketten binnen de woningen worden door (of in opdracht van) en voor rekening van de CPO-deelnemers uitgevoerd.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: BuroP (Pim Foppele)

Opdrachtgever: Vereniging van Opdrachtgevers Bloklandstraat te Rotterdam

Architect: Eklund ter Beek te Rotterdam

Hoofdaannemer: FixPlan te Rotterdam

 

Peildatum originele kosten: januari 2017

Start uitvoering: april 2017

Oplevering: december 2017

Bouwtijd: 7 maanden

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 8.100 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
5 Terrein
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 4,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 4 stuks Dakoppervlakte, bruto 703 m2
Maximale hoogte 15,15 m Dakoppervlakte 700 m2
Terrein Dakopeningen 3 m2
Terreinoppervlakte 1.200 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 685 m2 Gevelomtrek 156 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 515 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 2.364 m2
Oppervlakteverharding 515 m2 Buitenwanden 1.829 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 535 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.400 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.586 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.071 m2 Binnenwanden m2
Installatieoppervlakte 45 m2 Binnenwandopeningen 20 m2
Verkeersoppervlakte 193 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.808 m2 Trappen en hellingen 29 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 25 m2 Balustrades en leuningen 211 m
Tarra-oppervlakte 329 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 2.040 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 8.100 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.605 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 857 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 685 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 1.365 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 700 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 2.400 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 8.100 / 2.400 = 3,38
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.071 / 2.400 = 0,86
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 329 / 2.400 = 0,14
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.040 / 2.400 = 0,85
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.808 / 2.400 = 0,75
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 685 / 2.400 = 0,29
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.364 / 2.400 = 0,99
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 703 / 2.400 = 0,29
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.067 / 2.400 = 1,28
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.586 / 2.400 = 0,66
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 685 / 1.808 = 0,38
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 2.400 / 1.808 = 1,33
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.364 / 1.808 = 1,31
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 703 / 1.808 = 0,39
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 3.067 / 1.808 = 1,70
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.586 / 1.808 = 0,88
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 685 / 2.040 = 0,34
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 2.400 / 2.040 = 1,18
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.364 / 2.040 = 1,16
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 703 / 2.040 = 0,34
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 3.067 / 2.040 = 1,50
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.586 / 2.040 = 0,78


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 14,4 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 25,5 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 6,1 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 32,2 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 11,8 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 0,0 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen
2H (45) Plafonds 3,1 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 93,2 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 3,2 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 3,6 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 6,8 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen
4 Totaal vaste inrichtingen
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico 0,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 108,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 14,4 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 33,7 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 26,9 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 18,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 93,2 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 3,2 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 3,6 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico 0,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 108,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 685 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 685 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 685 14,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 14,4 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.605 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 857 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 685 9,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 1.365 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 700 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.400 5,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 26,5 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 703 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 3 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 700 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 6,1 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.829 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 535 24,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.829 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 31,1 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 709 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 20 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 4.961 8,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 11,5 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 685 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.365
Totaal vloeren 0,0 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 2.061 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 92,6 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 2.400 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.400 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 2.400 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 3,5 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.400 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 3,8 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 7,4 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 8,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1
Winst en risico prj 1 0,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 108,6 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Sloop aanbouw achtergevel en aanbouw naast trappenhuis
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Op hoogte (vlak hakken) fundering bestaande uitbouw
(17) Paalfunderingen Nieuwe funderingspalen, mortelschroefpalen Ø 250/450 mm, lengte 19 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Slopen bestaande schoorsteen. Nieuwe dragende HSB-wanden (Rc = 3,5) uitbouw
(22) Binnenwanden (constructief) De bestaande hoofddraagconstructie is zoveel mogelijk gehandhaafd. Ten behoeve van de verkaveling zijn woningscheidende wanden in kalkzandsteen 300 mm aangebracht
Nieuwe binnenwanden onder de entresol vloeren opgebouwd uit houten stijl- en regelwerk. De afwerking (gipsplaat o.i.d.) wordt later door derden (of de CPO-deelnemers zelf) aangebracht
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Slopen bestaande beganegrondvloer. Nieuwe beganegrondvloer in lichtbeton waarmee ook de voormalige kruipruimte wordt opgevuld
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Nieuwe sparingen in bestaande verdiepingsvloeren ten behoeve van nieuwe trappen (door derden) en de doorvoer van leidingen
Nieuwe entresolvloeren, uitgevoerd in houten balklagen met OSB vloerbeschot
(27) Daken (constructief) Plaatselijk vervangen van bestaand (rot) dakbeschot. Nieuwe constructieve daken van de uitbouw op de begane grond, dakopbouwen voorzien van houten balklaag met OSB dakbeschot
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructies ten behoeve van de doorbraken in dragende wanden, ondersteuning entresol vloeren en ondersteuning dakopbouwen
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Plaatselijk herstel houten boeidelen en goten. Schilderwerk bestaande houten boeidelen en goten. Dakopstanden ter plaatse van de nieuwe dakopbouwen en patio
(37) Dakopeningen Vlakke lichtkoepel HR++ 1.000 x 1.000 mm en 900 x 2.700 mm. Dakkoepel voor daktoegang 1.000 x 1.000 mm acrylaat, transparant
(47) Dakafwerkingen Plaatselijk herstel natuurstenen leien t.p.v. bestaande hellende daken en dakkapellen. Bestaande platte daken voorzien van bitumineuze dakbedekking op mineralewol-isolatie, zinken deklijst met kraal
Nieuwe platte daken voorzien van bitumineuze dakbedekking op mineralewol-isolatie, aluminium daktrim.
Valbeveiliging
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Slopen schoorsteen achtergevel. Plaatselijk herstel scheuren in metselwerk en plaatselijk vervangen voegwerk. Dichten van enkele (voormalige) kozijnsparingen.
Dakopbouwen voorzien van vezelcementplaat op regelwerk. Steenstrips op isolatie op de HSB buitenwanden van de uitbouw begane grond
(31) Buitenwandopeningen Herstel bestaande kozijnen in de voorgevel (houtrot), voorzien van een extra tussendorpel en nieuwe HR++ beglazing. Draaiende/schuivende delen zijn gerepareerd of toegevoegd, nieuw schilderwerk.
In de achter- en zijgevel zijn nieuwe aluminium kozijnen aangebracht in nieuwe en bestaande (indien nodig vergrote) buitenwandsparingen. De dakopbouwen zijn uitgevoerd met houten kozijnen
(41) Buitenwandafwerkingen Steenstrips op cementpleister ter plaatse van de zijgevel van de woningen in de voormalige gymzaal
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Niet dragend stijl- en regelwerk onder de entresolvloeren, exclusief gipsplaat en afwerking. Deze worden later (na aanbrengen elektra etc.) door derden (of de CPO-deelnemers zelf) afgewerkt.
Bestaande niet-gesloopte binnenwanden handhaven. Deze worden afgewerkt door derden (of door CPO-deelnemers zelf)
(32) Binnenwandopeningen Alle sparingen in constructieve wanden voor nieuwe binnenkozijnen, ook voor kozijnen die later door derden (of de CPO-deelnemers zelf) worden aangebracht.
Woningentree uitgevoerd in houten kozijn met zijlicht, voorzien van houten voordeur
(42) Binnenwandafwerkingen Voorzetwanden Rc = 3,5 (houten regelwerk met isolatie en folie) tegen de binnenzijde gevel en aan de binnenzijde van de woning ter plaatse van trappenhuizen.
De afwerking (gipsplaat o.i.d.) wordt later door derden (of de CPO-deelnemers zelf) aangebracht
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Betonreparatie gewapende dekvloer uitbouw woning begane grond
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Geen element
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen element
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Alle woningscheidende plafonds uitgevoerd in isolerende, brandwerende gipsplafonds. De afwerking (bijv. stuc en sauswerk) wordt later door derden (of de CPO-deelnemers zelf) aangebracht.
Alle overige plafonds worden in de afbouwfase in opdracht van of door CPO-deelnemers aangebracht
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Geen element
(52) Afvoeren Dakafvoeren met bladvanger en kiezelbak, zinken hemelwaterafvoeren. Hoofdtracé binnenriolering vanaf de hoofdaansluiting gemeentelijk riool tot aan de meterkast in de woningen
(53) Water Hoofdtracé waterinstallatie vanaf het hoofdaansluitpunt van het waterleidingbedrijf tot aan de meterkast van de woningen
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Ventilatiekokers/-leidingen ten behoeve van de wasemkappen
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Hoofdtracé elektrotechnische installatie vanaf hoofdaansluitpunt elektriciteitsbedrijf tot aan de meterkast in de woningen
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Geen element
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond (bestaand)
1e verdieping (bestaand)
2e verdieping (bestaand)
Begane grond (nieuw)
Begane grond entresol (nieuw)
1e verdieping (nieuw)
1e verdieping entresol (nieuw)
2e verdieping (nieuw)
2e verdieping entresol (nieuw)
Dak (nieuw)

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.