Dorpsschoolhuis Pingjum (bestaand en nieuw)

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het oude schoolgebouw in Pingjum is gesloopt. Maar het gymlokaal met de toestellenberging is gehandhaafd en wordt verbeterd. Tegen het bestaande gymlokaal wordt in een compacte bouwvorm een nieuwe multifunctionele school gerealiseerd. Een staalconstructie met hellende daken en prefab gevels op basis van hsb-frames. alles uiteraard goed geïsoleerd en voorzien van een 'frisse' installatie.

De kleedkamers voor de gymzaal bevinden zich in de nieuwbouw, alsmede een ontmoetingsruimte, een activiteitenruimte, een keuken(tje), toiletten en een kleine 'Lytse bibliotheek'. Aan de nieuwe voorkant van het gebouw liggen de eigenlijke schoollokalen (groepsruimtes) en de directie- en personeelsruimtes rondom (nog) een centrale ontmoetingsruimte.

Door het handhaven van de bestaande gymzaal slaagt men erin de bouw te realiseren tegen de scherpe VNG-normprijs per m2 BVO. Door wat extra budget van de gemeente en een financiële bijdrage van de Stichting dorpsvereniging kon een extra energiezuinige installatie met WKO en PV-panelen gerealiseerd worden. De kosten van deze installatie zijn in de projectanalyse verwerkt.

De analyse is in twee delen gesplitst: 1 - de aanpassing van het bestaande gymlokaal en 2 - de nieuwbouw. Dit vergroot de bruikbaarheid van de gegevens.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv

Opdrachtgever: Gemeente Súdwest Fryslân te Pingjum

Architect: Theo Kupers Architecten te Rotterdam

Hoofdaannemer: Van der Werf's Bouwbedrijf te St. Nicolaasga

 

Peildatum originele kosten: september 2011

Start uitvoering: december 2011

Oplevering: augustus 2012

Bouwtijd: 9 maanden

Aanbestedingsvorm: aanbesteding

Risicoregeling van toepassing: Nee

 

Bruto-inhoud: 4.750 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 4,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 5,00 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 5,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.040 m2
Maximale hoogte 8,40 m Dakoppervlakte 1.018 m2
Terrein Dakopeningen 22 m2
Terreinoppervlakte 2.734 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 884 m2 Gevelomtrek 138 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 1.950 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 721 m2
Oppervlakteverharding 790 m2 Buitenwanden 544 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 177 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.009 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 921 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 895 m2 Binnenwanden 701 m2
Installatieoppervlakte 103 m2 Binnenwandopeningen 220 m2
Verkeersoppervlakte 167 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 609 m2 Trappen en hellingen 3 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 16 m2 Balustrades en leuningen 16 m
Tarra-oppervlakte 114 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 934 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 4.750 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 721 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 57 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 884 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 125 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.040 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 1.009 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.750 / 1.009 = 4,71
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 895 / 1.009 = 0,89
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 114 / 1.009 = 0,11
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 934 / 1.009 = 0,93
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 609 / 1.009 = 0,60
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 884 / 1.009 = 0,88
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 721 / 1.009 = 0,71
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.040 / 1.009 = 1,03
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.761 / 1.009 = 1,75
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 921 / 1.009 = 0,91
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 884 / 609 = 1,45
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 1.009 / 609 = 1,66
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 721 / 609 = 1,18
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.040 / 609 = 1,71
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 1.761 / 609 = 2,89
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 921 / 609 = 1,51
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 884 / 934 = 0,95
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 1.009 / 934 = 1,08
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 721 / 934 = 0,77
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.040 / 934 = 1,11
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 1.761 / 934 = 1,89
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 921 / 934 = 0,99


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,1 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 16,1 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 6,2 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 11,5 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 15,3 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 5,9 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 0,5 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 5,4 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 65,1 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 21,0 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 12,7 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 33,6 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,8 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,4 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 3,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 116,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,1 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 24,7 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 17,4 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 19,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 65,1 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 21,0 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 12,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 3,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 103,5 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 116,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 884 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 884 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 884 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 3,9 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 721 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 57 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 884 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 125 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.040 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.009 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 15,6 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.040 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 22 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.018 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 6,4 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 544 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 177 7,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 544 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 11,4 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 991 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 220 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 2.640 5,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 15,5 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 884 5,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 125 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 6,3 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 3 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 16 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 3 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 0,5 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.165 5,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 5,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 65,3 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 1.009 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.009 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 1.009 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 1.009 9,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 1.009 7,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 1.009 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 20,2 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.009 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 1.009 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 1.009 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.009 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.009 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 13,2 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 33,4 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 1.009 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.009 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 1.950 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 1.950 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 3,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 103,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 8,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 116,0 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Gymlokaal gehandhaafd, daar geen grondwerk; ter plaatse van nieuwbouw gesloten grondbalans
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Betonbalken met PS-funderingsbekisting
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen diameter 300 mm, lengte 12 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Gymzaal, bestaande buitenwanden; nieuwbouw hoofdzakelijk prefab op basis van HSB-frame; Rc = 5,0 m2K/W
(22) Binnenwanden (constructief) In de gemetselde gevel, nu binnenwand tussen te handhaven gymzaal en nieuwbouw: dichtmetselen enkele openingen
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) PS-combi-elementvloeren Rc = 4,0 m2.K/W t.p.v. de nieuwbouw
In bestaande kruipruimte van de gymzaal thermokussens aanbrengen Rc = 3,8 m2K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Houten vloeren opgelegd in staaconstructie
(27) Daken (constructief) Op nieuwbouw prefab dakelementen Rc = 5,0 m2.K/W; bestaand dak van gymzaal en de berging daarbij handhaven
(28) Hoofddraagconstructies In de nieuwbouw een staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Uitgetimmerde zak- en bakgoten met EPDM-bekleding. Met zink afgedekte afdakjes van uitkragende kozijnen
(37) Dakopeningen Velux-dakvensters
(47) Dakafwerkingen Op gymzaal en berging het pannendak herstellen (inboeten); op de nieuwbouw een in kleur gecoat aluminium golfplaat
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Bestaande gemetselde gevels; nieuwbouw HSB - frame voorzien van Eternit Operal en Western Red Cedar delen in kleur
(31) Buitenwandopeningen Houten raamkozijnen van de gymzaal vervangen en in de nieuwbouw aluminum en houten raam- en deurkozijnen. Meerbladig isolatieglas U-waarde glas = 1,1 m2.K/W
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Systeemwanden
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen met stompe deuren (HPL-deuren en schilderwerkdeuren)
(42) Binnenwandafwerkingen Voorzetwanden in de bestaande gymzaal; voorzien van isolatiemateriaal
In de nieuwbouw: stukadoorswerk, wandtegels en schilderwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerde vloerluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer, vloertegels (keramisch en natuursteen), kunststof sanitairvloer, marmoleum, tapijt, schoonloopmat
In de gymzaal een sportvloer van corkment op dubbel fermacell op nokken
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Marmoleum
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Vuren trappen (2x) en vlizotrap (1x)
(34) Balustrades en leuningen Houten trapleuningen en een balustrade op basis van regelwerk met gipsplaten
(44) Trap- en hellingafwerkingen Aan de onderzijde brandvertragende bekleding
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Na-isoleren plafond gymzaal 140 mm steenwol. Systeemplafonds (deels hellend aangebracht)
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Zie element 3A(56)
(52) Afvoeren Zinken hemelwaterafvoeren en PVC binnenriolering met vetafscheider/slibvangput
(53) Water Diverse leidingen en kranen; zonnecollector/-boiler, close-up boilers
(54) Gassen Vervallen (all-electric)
(55) Koude-opwekking en -distributie In combinatie met verwarming d.m.v. WKO
(56) Warmtedistributie WKO met water-water-warmtepomp in combinatie met vloerverwarming. Voorraadvat, expansievat, verdeler/verzamelaar, distributieleidingen, vloerverwarmingsbuizen. Op de verdiepnig radiatoren.
Verwarming gymzaal d.m.v. lucht (nozzles), aangesloten op luchtbehandeling in de nieuwbouw
(57) Luchtbehandeling Mechanisch ventilatiesysteem: mechanische toevoer en afvoer in verblijfsruimten, alleen mechanische afvoer in sanitaire ruimten, in keuken inductie-afzuigkap (de kap zelf door derden)
Bestaand: mechanisch ventilatiesysteem: aangesloten op de installatie in de nieuwbouw
(58) Regeling klimaat en sanitair Regelinstallatie CV en luchtbehandeling
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Meter- en verdeelkasten, aarding, hoofdleidingen. Brandwerende afwerking van doorvoeringen
(62) Krachtstroom Contactdozen met toevoerleidingen. Electrisch "koken" in de pantry
(63) Verlichting Lichtpunten met toevoerleidingen en armaturen; noodverlichting
(64) Communicatie Audiosysteem lestijden, MIVA-toiletalarm, kabel-TV/CAI, deurbel, zonweringsinstallatie, universele bekabeling data (t.b.v. digiborden etc.)
(65) Beveiliging Handblussers en brandslanghaspel. Brandmeld/-ontruimingssysteem; inbraaksignalering
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Postkast en garderobes
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Hangtoiletten, urinoirs, fonteintjes, wastafels, douchecombinaties, uitstortgootsteen, keuken
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Opruimen en tuinaanleg
(90.2) Opstallen (Bestaande fietsenbergingen)
(90.3) Omheiningen Spijlenhek met draaipoorten, hoogte 1.200 mm
(90.4) Terreinafwerkingen Bestrating met uit het werk komende betontegels
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Zandbak en rijwielrekken
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.