Basisschool in voormalige kerk te Hengelo

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De Plechelmuskerk te Hengelo is herontwikkeld tot een basisschool. Het kerkgebouw is daarmee van de sloophamer gered. De school heeft nu ongeveer tweemaal zoveel ruimte als voorheen.

In het kerkgebouw is met een lichte staalconstructie het schoolgebouw gemonteerd. De ruimten worden los in het gebouw geplaatst om de school en kerk beide nog te kunnen onderscheiden. Daardoor kan het gebouw zijn oude functie of een andere functie terugkrijgen. De benodigde ruimten zijn verspreid aangebracht over de begane grond en 2 verdiepingen. Bij binnenkomst in de centrale hal liggen links en rechts de directie- en de administratieruimten. Daarachter bevinden zich vier klaslokalen voor de onderbouw en het speellokaal. Vanuit de centrale hal is de eerste verdieping te bereiken waar zich acht lokalen voor de midden en bovenbouw bevinden. Rondom de lokalen is verkeers- en speelruimte beschikbaar, tussen het grote schoolvolume en het voormalige priesterkoor is een gemeenschappelijke ruimte gemaakt.

De school gebruikt ook nog enkele andere ruimten. In de halfronde absis zijn op de begane grond en eerste etage twee spreekkamers gemaakt. In de voormalige doopkapel -links naast de kerk- is een kleine mediatheek ondergebracht, die tevens als spreekkamer is te gebruiken. Rechts naast de kerk is een extra lokaal gebouwd. Dit lokaal is direct gekoppeld aan de gemeenschapsruimte en is afsluitbaar, waardoor het geschikt is voor multifunctioneel gebruik buiten schooltijd.

De karakteristieken structuur van het kerkgebouw zoals de biechtstoelen, het priesterkoor, de natuurstenen treden, de klokkentoren (gerepareerd en in gebruik als schoolbel), het gevelmetselwerk, de houten kerkdeuren van de hoofdentree, het cassetteplafond en de kapel is in de nieuwe toepassing behouden gebleven.
Een volledig gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning zorgt voor de noodzakelijke ventilatie, koeling en warmte. Vloerverwarming zorgt ervoor dat de grote open ruimten toch behaaglijk zijn.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement B.V.

Opdrachtgever: Dr. Schaepmanstichting te Hengelo

Architect: Leijh Kappelhof Seckel vd Dobbelsteen architecten te Hengelo

Hoofdaannemer: Morssinkhof bouw bv te Enschede

 

Peildatum originele kosten: september 2007

Bouwtijd: 44 weken

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 11.007 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = nb m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt n.v.t.


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.135 m2
Maximale hoogte 17,10 m Dakoppervlakte 1.012 m2
Terrein Dakopeningen 123 m2
Terreinoppervlakte 4.688 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.045 m2 Gevelomtrek 189 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 3.643 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.706 m2
Oppervlakteverharding 322 m2 Buitenwanden 1.386 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 320 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.707 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.496 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.787 m2 Binnenwanden 2.162 m2
Installatieoppervlakte 58 m2 Binnenwandopeningen 334 m2
Verkeersoppervlakte 592 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.137 m2 Trappen en hellingen 7 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 28 m
Tarra-oppervlakte 920 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.840 m2 Klimaatinstallaties (koeling) nb kW
Bruto-inhoud (BI) 11.007 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) nb kW
Skelet Warmtepomp n.v.t. kW
Buitenwanden (constructief) 54 m2 Zonnecollector n.v.t. kW
Binnenwanden (constructief) 579 m2 Vloerverwarming nb m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.045 m2 Warmtelichamen nb stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 1.636 m2 Wandverwarming nb m2
Dakvloeren (constructief) m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 2.707 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 11.007 / 2.707 = 4,07
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.787 / 2.707 = 0,66
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 920 / 2.707 = 0,34
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.840 / 2.707 = 0,68
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.137 / 2.707 = 0,42
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.045 / 2.707 = 0,39
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.706 / 2.707 = 0,63
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.135 / 2.707 = 0,42
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.841 / 2.707 = 1,05
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.496 / 2.707 = 0,92
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.045 / 1.137 = 0,92
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 2.707 / 1.137 = 2,38
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.706 / 1.137 = 1,50
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.135 / 1.137 = 1,00
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 2.841 / 1.137 = 2,50
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.496 / 1.137 = 2,20
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.045 / 1.840 = 0,57
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 2.707 / 1.840 = 1,47
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.706 / 1.840 = 0,93
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.135 / 1.840 = 0,62
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 2.841 / 1.840 = 1,54
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.496 / 1.840 = 1,36


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 2,6 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 10,0 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 6,1 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 20,7 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 20,8 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 6,4 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 3,7 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 4,0 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 74,3 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 13,2 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 11,0 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,4 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 25,6 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,1 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 0,1 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 2,1 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 8,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 3,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 122,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 2,6 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 29,6 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 21,3 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 20,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 74,3 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 13,2 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 12,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 0,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 102,1 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 8,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 3,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 122,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.045 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 796 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.045 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 2,5 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 54 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 579 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.045 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 1.636 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.707 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 10,0 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.135 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 123 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.012 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 6,2 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.386 10,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 320 10,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 21,0 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.345 6,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 334 5,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 5.234 8,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 20,8 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.841 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.636 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 6,3 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 7 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 28 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 7 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 3,7 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.429 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 74,6 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 2.707 13,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2
(53) Water m2
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 13,0 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.707 10,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2 2.707 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 10,9 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 25,3 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 2.707 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 0,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 3.643 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 102,1 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 8,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 8,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 3,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 122,6 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven, aanvullen en afvoeren grond
(13) Vloeren op grondslag Vloer op zand, zonder werkvloer, op PE-folie
(16) Funderingsconstructies Vorstrand, incl. folie, handmatig storten beton. Stiep incl. bekisting, beton handmatig storten
Funderingstrook met randkist. Funderingsbalk met EPS randkist
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandsteen gelijmd, dikte 100 mm, incl. kimmen, zaagwerk en profielen
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteen gelijmd, dikte 150 en 214 mm, incl. kimmen, zaagwerk en profielen
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Ribcassettevloer, Rc = 3,5 m2 K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Staalplaatbetonvloer. Ribcassettevloer met druklaag
Balklaag zoldervloer, met OSB platen
(27) Daken (constructief) Geen element
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Prefab beton dakranden
(37) Dakopeningen Dakrand dakopeningen, aftimmering hout met isolatie en folies. Lichtstraten
(47) Dakafwerkingen Isolatie plat dak, incl. verwijderen bestaande dakbedekking en betimmering. Na-isolatie zolder schuin dak
Dakbedekking op uitbreiding en op bestaand dak
Herstel dakpannen bestaand dak, incl. levering nieuwe dakpannen
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Sloopwerk, diversen, asbestsanering, zaagwerk buitengevel, sparingen. Herstellen voegwerk, incl. uithakken voegen en steigerwerk
Gevelmetselwerk, halfsteensverband, platvol gevoegd. Aanhelen bestaand metselwerk
Na-isolatie spouw buitengevel met glaswolvlokken. Betonnen buitenspouwblad, letters en cijfers verdiept in het element
(31) Buitenwandopeningen Betonkaders. Houten buitenkozijnen, meranti. Isolatieglas buitengevel
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Kalkzandsteen gelijmd, dikte 100 mm, incl. kimmen, zaagwerk en profielen. Loodslabben. Steigerwerk
Steenwol isolatie met spouwankers. Foamglas koudebrugonderbreking. Rond cellenbeton metselwerk
Dubbelle gebogen wand. Aftimmeringen torentje. Beweegbare panelenwand, 46 dB
Metalstud wanden, diverse afmetingen. Glazen systeemwand, incl. glazen deuren. Sanitairwanden
(32) Binnenwandopeningen Meranti kozijnen + kanalenspaandeuren met HPL toplaag. Schuifdeuren, breedte 2,50 m
60 min. brandwerend rolgordijn, 7 m hoog, incl afwerking. Binnenbeglazing + glas in lood
(42) Binnenwandafwerkingen Aftimmering kolommen, triplex, incl isolatie. Wandaftimmering mdf, incl isolatie en folies
Diverse hang- en sluitwerk. Deurdrangers. Aluminium hoekbeschermers. Steigerwerk t.b.v. aanbrengen stucwerk
1-zijdig aangebrachte raaplaag op steengaas van dubbel getoogde wand. Akoestisch spuitwerk. Wandtegelwerk
Aftimmeringen t.b.v. meterkasten, plinten, kozijnen, koven. Diverse binnenschilderwerkzaamheden. Fotoprint
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer. Gietvloer t.p.v. sanitaire ruimten. Linoleum dikte 2,5 mm, incl. egaliseren
Schoonloopmat. Parket leveren en monteren
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer. Gietvloer t.p.v. sanitaire ruimten. Linoleum dikte 2,5 mm, incl. egaliseren
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Stalen trap inclusief glashekwerk. Houten trap met onderkwart. Prefab betontrappen
(34) Balustrades en leuningen Hekwerken vides en trappen. Leuningen zoldervloer en betontrappen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Aftimmering balusters. Houten treden op stalen trap. Trapgataftimmeringen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen 2-laags rockwool dekens zolderplafond. Systeemplafonds. Baffles, incl. hulpconstructie
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking W-installatie volledig. Aanvullende werkzaamheden, sleutelkluis, montage LBK, invoerbuizen NUTS
(52) Afvoeren Geen element
(53) Water Geen element
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Geen element
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen E-installatie volledig
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Geen element
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Aarding aanbrengen
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Plateaulift met ombouw
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Verwijderen en herplaatsen biechtstoelen
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Grondwerk t.b.v. bestrating
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Terreinverharding, buitenriool en terreininrichting
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 592,05 33,0
B Sanitaire ruimten 53,84 3,0
E Opslagruimten 82,15 4,6
F Administratieve ruimten 43,82 2,4
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 31,26 1,7
H Technische ruimten 58,43 3,3
J Technische werkruimten 13,63 0,8
L Educatieve ruimten 918,06 51,2
Totaal 1.793,24 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingKelderBegane grond1e verdieping2e verdieping3e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 0,0 0,0
A03 Gang, overloop 0,0 0,0 0,0 57,0 57,0
A05 Trap 0,0 0,0 2,0 2,0
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 0,0 0,0 5,6 5,6
B06 Werkkast 3,9 3,9
E Opslagruimten
E02 Berging 0,0 0,0 10,4 10,4
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 0,0 0,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 31,3 31,3
H Technische ruimten
H01 Meterkast 0,0 0,0
H02 Installatieruimte 0,0 0,0
H05 Leidingschacht 0,0 0,0 0,0
J Technische werkruimten
J02 Reproruimte 13,6 13,6
L Educatieve ruimten
L01 Leslokaal 0,0 0,0 0,0 0,0
L02 Speellokaal 102,8 102,8
L04 Bibliotheek/documentatieruimte 0,0 0,0


Afbeeldingen

Kelder
Begane grond
1e Verdieping
2e Verdieping
3e Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Dwarsdoorsnede
Langsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A06 Lift
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B06 Werkkast
C02 Pantry
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
G03 Pauzeruimte/koffiekamer
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
H05 Leidingschacht
J02 Reproruimte
L01 Leslokaal
L02 Speellokaal
L04 Bibliotheek/documentatieruimte
X01 Onbenoemde ruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.