Reststof, gemiddelde dichtheid

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
In de tabel wordt zowel de dichtheid van het materiaal (soortelijk gewicht, volumieke massa) als de dichtheid van losgestorte afvalstoffen aangegeven.
Losgestort materiaal in containers, vrachtauto's of op stortplaats.
Massa losgestort materiaal is sterk afhankelijk van de grootte van de (brok)stukken en de mate van verontreiniging.

Tabel

MaterialenOmschrijvingMassa in kg per m3
DichtheidDichtheid losgestort
Asfalt Maximale afmeting 0,25 x 0,25 m 2.500 1.750
Bagger/slib 2.100
Beton Gewapend 2.300 - 2.500 1.600 - 1.900
Ongewapend 2.200 - 2.400 1.550 - 1.800
Boomstobben 400 - 500
Composteerbaar groenafval/organisch afval 400
Dakbedekking Bitumen 1.050 850
Grond Rivierzand 1.750 1.400
Klei en leem 1.850 1.150
Hout Naaldhout 400 - 800 320 - 640
Loofhout 450 - 1.050 360 - 840
Metselpuin Kalkzandsteen 1.900 1.400 - 1.500
Gasbeton 400 - 1.300 300 - 950
Gebakken materiaal 1.600 - 1.900 1.200 - 1.450
Gipsblokken 800 - 1.400 600 - 1.050
Glas Glas als bouwafval 2.500 2.250

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.