Stalen industrie binnendeur met kozijn

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Stalen industriedeur niet brandwerend
Kozijn: thermisch verzinkt plaatstaal, 2 mm dik, voorzien van grondlaag (RAL 9016), bevestiging door middel van 6 muurplugankers. Het kozijn is 4-zijdig voorzien van een rubberafdichting.
Deur: dubbelwandig deurblad van thermisch verzinkt plaatstaal, 1 mm dik, voorzien van grondlaag (RAL 9016). Het deurelement is voorzien van een steenwolvulling. Deurdikte 45 mm.
Fabrieksmatig worden de deuren afgehangen aan 2 constructiescharnieren met veiligheidspen en voorzien van zwart kunststof deurbeslag met een stalen kern en een dag- en nachtslot met een kunststof noodcilinder.
De glasopeningen van 230 x 1.360 mm worden voorzien van 7 mm draadglas of 19 mm iso-draadglas.
Stalen industriedeur brandwerend
Kozijn en deur zijn compleet inbouwklare elementen. Het deurblad en kozijn zijn verzinkt en voorzien van een milieuvriendelijke grondverf. Kozijn voorzien van brandwerende strip, die bij verhitting opschuimt. Deuren zijn TNO goedgekeurd volgens NEN 6069. Deuren afgehangen aan 2 scharnieren met veiligheidspen, waarvan 1 met veer (zelfsluitend). Beslag kunststof met staalkern, sluitwerk profielcilinderslot. Deurvulling bestaat uit minerale wol + gipsplaat.Kozijn en deur in het werk afgeschilderd.
Deurelementen 90 en 120 minuten brandwerend:

 • inmetselkozijn, dikte 2 mm, afgewerkte muurdikte 150 mm, bevestigd met T-ankers;
 • deur van 2 staalplaten, dikte 1 mm, deurdikte 62 mm;
 • glasopening 200 x 600 mm voorzien van brandwerend glas.

Uitgangspunten
Onderhouden: onderhoudschilderwerk stalen binnendeur met kozijn.
Herstellen gebreken: herstelwerk rubbers en smeren hang en sluitwerk en vervangen van profielcilinder.
Vervangen: vervangen stalen buitendeur met kozijn bij einde technische levensduur.

Tabel

OmschrijvingAfmeting in mmMaatregelReserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau
DeurdikteGlasopeningDeurgrootteEenvoudigNormaalUitgebreid
Staal 45 230 x 1.350 1.125 x 2.125 Onderhouden x,xx
Herstellen gebreken x,xx
Vervangen x,xx
Staal, brandwerend 62 200 x 600 980 x 2.065 Onderhouden x,xx
Herstellen gebreken x,xx
Vervangen x,xx

TOELICHTING MEERJARIG ONDERHOUD


U vindt hier meerjarig onderhoudsgegevens voor bouwkundige, installatietechnische en civieltechnische componenten, ingedeeld naar elementgroepen. Per component vindt u een kostentabel, waarmee u over een periode van meerdere jaren de onderhoudskosten kunt inschatten. Alle kostengegevens zijn gespecificeerd met materiaalprijzen en arbeidstijden. Daarmee kunt u een goede vergelijking maken met uw eigen situatie.


Uitgangspunten


Definities

De tabellen bevatten over het algemeen drie onderhoudsniveaus, eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud. Wanneer in de tabel niets vermeld is over het niveau van onderhoud, kunt u uitgaan van een normaal onderhoudsniveau. Voor de onderhoudsniveaus gelden de volgende definities:


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Reserveringskosten

Alle vermelde kosten zijn op basis van de contante waarde en annuïteitenmethode teruggerekend naar reserveringskosten per jaar. Bij de berekening van de kosten is rekening gehouden met

 • rentepercentage 4,5%;
 • levensduur van de betreffende component per niveau van onderhoud;
 • toekomstige prijsstijgingen 2,5%.

Rekenvoorbeeld

Onderstaand rekenvoorbeeld geeft een uitleg van de toegepaste berekening.

Als voorbeeld nemen we een kozijn. Het vervangen van een kunststof kozijn kost bijvoorbeeld 850,- euro exclusief BTW. Het kozijn wordt over 30 jaar vervangen. Wat moet ik nu per jaar gaan reserveren om over 30 jaar het kozijn te vervangen?


Bepalen toekomstige prijs

Als eerste gaan we de toekomstige prijs bepalen. Dit doen we omdat de prijs in de toekomst zal stijgen. Deze prijsstijging bepalen we aan de hand van onze eigen indexen.


De formule is als volgt.

 

FV = C x (1 + r)n FV = Toekomstige prijs (Future Value)
C = Kasstroom (Cashflow)
r = Prijsstijging (%) / 100
n = Jaren


FV = C x (1 + r)n

 

FV = 850 x (1 + 0,025)30 C = 850,00
FV = 850 x 2,098 r = 2,5% / 100 = 0,025
FV = 1.782,93 n = 30 jaar

Bedrag contant maken

De toekomstige prijs is nu bekend en dit bedrag gaan we contant maken. Dit doen we omdat we op dit moment willen weten wat we moeten sparen.


Het toekomstige bedrag contant maken doen we met onderstaande formule:


 

PV = FV / (1 + i)n-1 PV = Contante waarde (Present Value)
FV = Eindwaarde (Future Value)
i = Rente (%) / 100
n = Jaren - 1


PV = FW / (1 + i)n-1

 

PV = 1.782,93 / (1 + 0,045)29 FV = 1.782,93 euro
PV = 1.782,93 x 3,584036 i = 4,5% / 100 = 0,045
PV = 497,46 n = 29 jaar

Bepalen jaarlijkse inleg

Nu gaan we de jaarlijkse inleg bepalen. Dit doen we omdat wij verschillende onderhoud-, herstel- en vervangingsperiodes hebben: eenvoudig, normaal en uitgebreid. Deze onderhoudscenario's willen we met elkaar kunnen vergelijken.


We berekenen dit bedrag aan de hand van een annuïteitenberekening:

 

PMT = PV x (1-1/(1+i)) / (1-1/(1+i)n-1) PMT = Annuïteit (Periodic paymant amount)
PV = Contante waarde (Preset Value)
i = Rente (%) / 100
n = Jaren - 1


PMT = PV x (1-1/(1+i)) / (1-1/(1+i)n-1)

 

PMT = 497,46 x (1-1/(1+0,045)) / (1-1/(1+0,045)29) PV = 497,46 euro
PMT = 497,46 x (1-1/1,045)/(1-1/3,584) i = 4,5% / 100 = 0,045
PMT = 497,46 x 0,043 / 0,721 n = 29 jaar
PMT = 29,66 euro


Het bedrag van 29,66 euro dient men jaarlijks op de rekening te zetten om vervolgens over 30 jaar het goede bedrag te hebben om het kozijn te vervangen.


Bij het rekenvoorbeeld is een aantal aannames gedaan.

De prijsstijging van het kozijn is 2,5% per jaar. Deze waarde bepalen wij aan de hand van onze eigen indexen.

De rente bij de bank is 4,5% per jaar. Deze waarde wordt verstrekt door de Nederlandse Bank.

De beide percentages stellen wij eenmaal per jaar in. Alleen bij extreme wijzigingen gedurende het jaar zal er een tussentijdse aanpassing plaats vinden.

Verder houden we er rekening mee dat het toekomstig bedrag in het jaar voor de uitvoering beschikbaar is. Als de vervanging dus in 2040 plaats vindt, dan zal het bedrag in 2039 al volledig op de bank staan.


Waarom deze methode?

In onze meerjarig onderhoudstabellen vindt u eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud. Dit zijn 3 verschillende onderhoudscenario's met ook verschillende onderhouds- en vervangingsmomenten. Door de bedragen contant te maken kunnen de verschillende scenario's met elkaar vergeleken worden. Dit verschaft u het inzicht om zelf het juiste beleid te kiezen.


Bepaling kosten

Voortdurend worden de prijzen geactualiseerd zodat de prijsinformatie up-to-date is.

De kosten zijn inclusief:

 • arbeidskosten tijdens normale werktijden en bij de meest voorkomende werkomstandigheden;
 • materialen, waarbij gerekend is met netto materiaalprijzen gebaseerd op een gemiddelde bruto-netto korting;
 • AKW van het uitvoerend bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • reiskosten;
 • kosten voor huur van materieel;
 • aan- en afloopverliezen;
 • eventueel onderzoek op locatie en facturering;
 • externe invloeden, zoals weersomstandigheden, overmacht en bereikbaarheidsproblemen;
 • verliezen door verplaatsing van de ene plaats naar de volgende;
 • verliezen door slechte werkorganisatie;
 • opslag- en stallingskosten;
 • kosten voor uitzetten en opmeten;
 • BTW.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.