Regelkast, verwarmings- en luchtbehandelingsinstallatie

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
De regelkast is een plaatstalen wandkast en geschikt voor veel voorkomende, kleine verwarmings- en luchtbehandelingskasten. De kast is voorzien van een touchpanel, hoofdschakelaar, voeding, schakelmateriaal en alle andere noodzakelijke componenten. Per kast is er een toevoer- en afvoerventilator max 2,2 kW, verwarmer, mengluchtsectie of warmtewiel en een circulatiepomp verwarmer opgenomen. Tevens is er per radiatorgroep een servomotor, ruimtetemperatuuropnemer, afsluiter, aanlegtemperatuur en overwerktimer opgenomen en zijn er als veldapparatuur meegenomen een servomotor, buitenluchtaanzuigtemperatuur, buitenluchtklep, afvoerluchtklep, ruimtetemperatuuropnemer, afsluiter, inblaastemperatuur, drukverschilschakelaar en een vorstthermostaat.
De toegepaste regelapparatuur is geschikt voor het uitlezen en bedienen op afstand op uw laptop, tablet of smartphone.

Tabel

Aantal ketelsAantal radiatorgroepenPrijs per stuk
1 1 x,xx
2 x,xx
2 4 x,xx

Inclusief

 • regelkast;
 • engineering software;
 • veld en regelappartuur in de regelkast;
 • aansluiten bekabeling op de regelkast.

Exclusief

 • bekabeling en aansluiten bekabeling op de regelkast;
 • ketelbranderregelingen;
 • éénmalig in bedrijf stellen installatie.

Afbeeldingen

TOELICHTING MATERIAALPRIJZENAlgemene condities

De prijzen zijn samengesteld op basis van de resultaten van onder leveranciers en gebruikers gehouden enquêtes.

Tenzij bij de tabellen anders is vermeld, is bij het vaststellen van de producteigenschappen en de gepubliceerde prijzen gekozen voor de volgende uitgangspunten:


Technische kwaliteit

Alle materialen en producten voldoen aan de op de peildatum geldende technische en kwalitatieve voorschriften.

Waar zinvol worden bij de producten en materialen de merken en leveranciers vermeld.


Situering

De prijzen zijn gebaseerd op rechtstreekse levering door de leverancier, franco werk. De situering van het werk is in het centrum van het land. Aanvoer van materialen en producten geschiedt binnen een straal van 60 km. Het werk is voor het afleveren van de materialen / producten goed bereikbaar.


Hoeveelheden

Voor de transportkosten is uitgegaan van redelijke hoeveelheden per levering. Voor zover mogelijk en zinvol wordt de prijs per materiaal of product in meerdere kwantums gepubliceerd.


Prijzen

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:


Inclusief:

 • transportkosten, franco werk.

Exclusief:

 • BTW;
 • kortingen jaarcontracten;
 • emballagekosten;
 • algemene kosten, winst en risico.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Jan van den Brink de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.