Isolatieplaat voor zwevende steenachtige dekvloeren, steenwol

Omschrijving

Omschrijving
Extra harde steenwolplaat met hoge weerstand tegen indrukking (150 kg/m3), geschikt voor contactgeluidisolatie van zwevende steenachtige dekvloeren. Afmeting: 1.000 x 600 mm. Euro-brandklasse A1, volgens NEN-EN 13501-1.

Uiterst draagkrachtige steenwolplaat (150 kg/m3), geschikt voor thermische isolatielaag in vloeren met hoge belastingen. Afmeting: 1.000 x 625 mm. Euro-brandklasse A1, volgens NEN-EN 13501-1.

Tabel

SteenwolplaatToepassingDikte in mmRd in m2.K/WPrijs per m2
Extra hard Contactgeluidisolatie x,xx x,xx x,xx
x,xx x,xx x,xx
x,xx x,xx x,xx
x,xx x,xx x,xx
Uiterst draagkrachtig Thermische isolatielaag x,xx x,xx x,xx
x,xx x,xx x,xx
x,xx x,xx x,xx
x,xx x,xx x,xx
x,xx x,xx x,xx
x,xx x,xx x,xx
x,xx x,xx x,xx
x,xx x,xx x,xx
x,xx x,xx x,xx
x,xx x,xx x,xx

Afbeeldingen

TOELICHTING MATERIAALPRIJZENAlgemene condities

De prijzen zijn samengesteld op basis van de resultaten van onder leveranciers en gebruikers gehouden enquêtes.

Tenzij bij de tabellen anders is vermeld, is bij het vaststellen van de producteigenschappen en de gepubliceerde prijzen gekozen voor de volgende uitgangspunten:


Technische kwaliteit

Alle materialen en producten voldoen aan de op de peildatum geldende technische en kwalitatieve voorschriften.

Waar zinvol worden bij de producten en materialen de merken en leveranciers vermeld.


Situering

De prijzen zijn gebaseerd op rechtstreekse levering door de leverancier, franco werk. De situering van het werk is in het centrum van het land. Aanvoer van materialen en producten geschiedt binnen een straal van 60 km. Het werk is voor het afleveren van de materialen / producten goed bereikbaar.


Hoeveelheden

Voor de transportkosten is uitgegaan van redelijke hoeveelheden per levering. Voor zover mogelijk en zinvol wordt de prijs per materiaal of product in meerdere kwantums gepubliceerd.


Prijzen

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:


Inclusief:

  • transportkosten, franco werk.

Exclusief:

  • BTW;
  • kortingen jaarcontracten;
  • emballagekosten;
  • algemene kosten, winst en risico.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.