Extraheren lamelgordijn

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Ter plaatse worden stof, vingertasten en vlekken verwijderd met een extractie-apparaat met een speciaal mondstuk. Deze methode is minder geschikt voor het verwijderen van aanslag.
De lamelgordijnen zijn van metaal of kunststof.

Tabel

HandelingPrijs per m2 bij projectgrootte
Tot 500 m2Vanaf 500 m2
Extraheren x,xx x,xx

TOELICHTING SCHOONMAAKKOSTENKengetallen ruimten

De schoonmaakkosten geven voor een ruimte aan hoeveel kosten per m2 vloeroppervlak er gemiddeld op jaarbasis kan worden schoongemaakt. In deze kengetallen zijn alle werkzaamheden uit het totale jaarprogramma verwerkt. Met deze kengetallen kunt u voor een gebouw zeer snel de schoonmaakkosten vaststellen op jaarbasis. Daarnaast kunt u met de kengetallen het effect van het onderhoudsprogramma en het aantal beurten zien bij de verschillende ruimten. De ruimten kunnen verschillen qua functie, inrichting en vloerafwerking. De schoonmaakprogramma's variëren naar schoonmaakhandelingen en hun frequenties.


Er wordt de keuze gegeven tussen normaal, intensief en weekend- of feestdag (za/zo/fe) onderhoud. Bij intensief onderhoud is uitgegaan van de frequentie 5x per week schoonmaken. Bij normaal onderhoud kunt u kiezen tussen vijf, drie, twee of één keer per week schoonmaken. Waar zinvol is ook de beurt op weekend- of feestdagen opgenomen. Bij het vaststellen van de schoonmaaktijden voor een weekend- of feestdag is er vanuit gegaan, dat de ruimte ook op de andere dagen van de week wordt schoongemaakt. Voor enkele ruimten gelden nog andere frequenties.


Uitgangspunten

De schoonmaaktijden zijn gebaseerd op een normale discipline van gebruikers en een normale werkprestatie van de uitvoerenden. Tijdens het schoonmaken heeft de uitvoerende het benodigde materiaal binnen een afstand van vijf meter. Er is geen rekening gehouden met extreme aan- en aflooptijden en grote verstoringen van de voortgang van de werkzaamheden. De schoonmaaktijden berusten op het uitvoeren van een volledig jaarprogramma van werkzaamheden. Dus het verrichten van alle handelingen. Er is geen rekening gehouden met het maar ten dele uitvoeren van het schoonmaakprogramma.


Productie- en arbeidsnormen

In vindt u normen van veel voorkomende schoonmaakhandelingen. De productienormen geven weer hoeveel vierkante meter iemand per uur kan schoonmaken. De arbeidsnormen vermelden hoeveel tijd iemand gemiddeld nodig heeft voor een schoonmaakhandeling, uitgedrukt in seconden per stuk, per m of per m2.


Uitgangspunten

De normen gelden alleen als er wordt gewerkt volgens de omschreven werkmethode, met het genoemde materiaal en materieel en bij het aangegeven aantal beurten. De normen zijn gebaseerd op een normale vervuiling door gebruikers en een normale werkprestatie van de uitvoerenden. Tijdens het schoonmaken heeft de uitvoerende het benodigde materiaal binnen een loopafstand van vijf meter. Er is geen rekening gehouden met extreme aan- en aflooptijden en grote verstoringen van de voortgang van de werkzaamheden.

De arbeidsnormen zijn zogenoemde 'all in' normen. Dat wil zeggen dat elke norm alle handelingen omvat waaruit een bepaalde bewerking bestaat, waarbij het benodigde materiaal zich binnen een loopafstand van vijf meter bevindt. De tijd die nodig is voor het klaarzetten en opruimen van het materiaal wordt verdeeld over meerdere handelingen of m2.

De arbeidsnormen zijn gemeten en opgesteld aan de hand van een normaal werktempo, dus een tempo dat een normaal vaardige werknemer gedurende de werkperiode gemiddeld kan aanhouden zonder overmatig vermoeid te raken.

In de gegeven tijdnormen is een toeslag van ongeveer 12% opgenomen voor rust en persoonlijke verzorging. Uitgangspunt hierbij is een aaneengesloten werkperiode van meer dan vier uur.


Schoonmaakkosten

In Schoonmaakkosten staan de kosten van bijzonder schoonmaakwerk en diensten. De kosten worden per beurt of op jaarbasis gegeven en zijn gebaseerd op uiteenlopende projectgroottes. Tevens staat bij elke kostentabel een nadere omschrijving van de werkzaamheden of de onderdelen.


Uitgangspunten

Bij het vaststellen van de kosten is uitgegaan van een volledige uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden. Tijdens het schoonmaken heeft de uitvoerende het benodigde materiaal binnen een bereik van vijf meter. Er is geen rekening gehouden met extreme aan- en aflooptijden en grote verstoringen van de voortgang van de werkzaamheden.

De kosten die weergegeven worden zijn op basis van een marktprijs.

Voor de situering is als uitgangspunt het midden van Nederland gekozen. Aanvoer van personeel, materiaal, materieel, onderaannemers etc. geschiedt binnen een straal van 50 km.


De kosten zijn inclusief:

  • arbeid- en materiaalkosten;
  • toeslag voor machines en middelen (inclusief algemene kosten, winst en risico).


De kosten zijn exclusief:

  • toeslagen voor werkzaamheden op bijzondere uren;
  • kortingen op basis van jaarcontracten;
  • BTW.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Frank van de Waeter de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.