Toelichting productie- en arbeidsnormen


In het hoofdstuk 'Productie- en arbeidsnormen' vindt u normen van veel voorkomende schoonmaakhandelingen. De productienormen geven weer hoeveel vierkante meter iemand per uur kan schoonmaken. De arbeidsnormen vermelden hoeveel tijd iemand gemiddeld nodig heeft voor een schoonmaakhandeling, uitgedrukt in seconden per stuk, per m of per m 2.

Met de productienormen kunt u bijvoorbeeld de benodigde schoonmaaktijd per dag berekenen of een ploeggrootte bepalen. De arbeidsnormen gebruikt u bij het maken van een kostencalculatie voor het uitbrengen of beoordelen van een offerte.

De normen gelden alleen als er wordt gewerkt volgens de omschreven werkmethode, met het genoemde materiaal en materieel en bij het aangegeven aantal beurten. De normen zijn gebaseerd op een normale vervuiling door gebruikers en een normale werkprestatie van de uitvoerenden. Tijdens het schoonmaken heeft de uitvoerende het benodigde materiaal binnen een loopafstand van vijf meter. Er is geen rekening gehouden met extreme aan- en aflooptijden en grote verstoringen van de voortgang van de werkzaamheden.


'All in' normen

De arbeidsnormen zijn zogenoemde 'all in' normen. Dat wil zeggen dat elke norm alle handelingen omvat waaruit een bepaalde bewerking bestaat. Waarbij het benodigde materiaal zich binnen een loopafstand van vijf meter bevindt. De tijd die nodig is voor het klaarzetten en opruimen van het materiaal wordt verdeeld over meerdere handelingen of m 2. Bijvoorbeeld 'schrobben, machinaal' bestaat uit de volgende handelingen:

  • lopen van de opvangplaats naar de werkkast;
  • klaarmaken van de machine en water met reinigingsmiddel;
  • lopen van de werkkast naar de arbeidsplaats;
  • inweken van de vloer met water met reinigingsmiddel;
  • schrobben;
  • opnemen van vuil sop en dit afvoeren;
  • schoonmaken en opruimen van de machines;
  • lopen van de werkkast naar de opvangplaats.


In de normen waar gewerkt wordt met de microvezeldoek moet u er rekening mee houden dat het logistiek traject; het ophalen, wassen en weer verspreiden van de microvezeldoek, niet in de norm is meegerekend.

De redactie heeft besloten om de normen volgens de microvezelmethode uit de tabellen te halen. Dit is een bewuste keuze omdat de markt het niet aandurft om hiervoor de exacte normen aan te geven en omdat in de praktijk er gecalculeerd wordt met normen voor de werkdoekmethode. Wel kunt u als richtlijn aanhouden dat het werken met microvezel 10 tot 25% sneller zal zijn. Houdt er wel rekening mee dat de aanschafkosten van de microvezelmaterialen een stuk hoger ligt. Dus er zal een verschuiving in de directe kosten plaats vinden.


De arbeidsnormen zijn gemeten en opgesteld aan de hand van een normaal werktempo, dus een tempo dat een normaal vaardige werknemer gedurende de werkperiode gemiddeld kan aanhouden zonder overmatig vermoeid te raken.

In de gegeven tijdnormen is een toeslag van ongeveer 12% opgenomen voor rust en persoonlijke verzorging. Uitgangspunt hierbij is een aaneengesloten werkperiode van meer dan vier uur.


Invloedsfactoren

Voor vrijwel alle schoonmaakhandelingen worden bij drie verschillende frequenties de productie- en arbeidsnormen gegeven, dus bij verschillende schoonmaakprogramma's. Als u met andere frequenties te maken hebt, zult u de norm verhoudingsgewijs moeten aanpassen.

Het zal duidelijk zijn dat productie- en arbeidsnormen ook afhankelijk zijn van de organisatiegraad van het bedrijf, de gevolgde werkmethode, het gebruikte materiaal en materieel en de productiviteit van het uitvoerend personeel. Ook moet er bij elk gebouw nagegaan worden welke andere omstandigheden het schoonmaakonderhoud en dus de normen kunnen beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld de hoge vervuilingsgraad van een winkelentree zijn.

Controleer tijdens de inventarisatieronde in het gebouw of het uit te voeren schoonmaakwerk in overeenstemming is met de condities in de arbeidsnormen. Het kan nodig zijn na deze controle de tijdnormen in hoogte bij te stellen. Het schoonhouden van een volgepakt bureaublad vraagt bijvoorbeeld meer tijd dan het schoonhouden van een leeg bureau.

Inventariseren is dus niet alleen meten en tellen, maar ook het bewust vertalen in de benodigde schoonmaaktijd van alles wat men ziet. Bij het maken van een inventarisatie kan dan ook niet worden volstaan met een opgave door de gebruiker/opdrachtgever van de totale hoeveelheid inventaris of de te verwachten bezettingsgraad, maar moet u de situatie ter plaatse opnemen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.