CBS-indexcijfers CAO-lonen (basisjaar 2000)

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Het CBS berekent en publiceert per maand voor diverse bedrijfstakken de indexcijfers van de CAO-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen.
Het CAO-loon omvat de volgende elementen:

  • het bruto-loon voor normale arbeidstijd van voltijdwerknemers;
  • alle bindend voorgeschreven, regelmatig betaalde toeslagen.

Uitgesloten zijn individuele loonstijgingen en toeslagen die in de CAO’s voorwaardelijk zijn gesteld zoals een leeftijdtoeslag of een toeslag voor ploegendienst.
Bijzondere beloningen zijn alle bindend voorgeschreven bijzondere (niet-maandelijkse) beloningen zoals de vakantietoeslag of de eindejaarsuitkering.
De CAO-lonen betreffen de bedrijfstakken particulier bedrijf (particulier), industrie, energie- en waterleidingbedrijven (energie), de bouwnijverheid (bouw) en de metaal- en elektrotechnische industrie (metaalelektro).

Uitgangspunten
Basisjaar 2000 = 100.
* De indexcijfers in deze maand zijn voorlopige cijfers.

Tabel

JaarMaandCBS-indexen CAO-uurlonen voor bedrijfstak
ParticulierIndustrieEnergieBouwMetaalelektro
2011 Juli x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Augustus x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
September x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Oktober x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
November x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
December x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2012 Januari x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Februari x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Maart x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
April x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Mei x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Juni x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Juli x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Augustus x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
September x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Oktober x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
November x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
December x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2013 Januari x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Februari x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Maart x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
April x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Mei x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Juni x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Juli x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Augustus x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
September x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Oktober x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
November x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
December x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2014 Januari * x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Februari * x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Maart * x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
April * x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Mei * x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Juni * x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Juli * x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Augustus * x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
September * x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Oktober * x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
November * x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.