CBS-indexcijfers energietarieven, elektriciteit, jaarcijfers, vanaf 2011

Omschrijving

Omschrijving
Het CBS publiceert eens per jaar gemiddelde tarieven per 1.000 kWh voor electriciteit voor klein- en grootverbruik, afkomstig van de distributiebedrijven aangesloten bij EnergieNED. De berekende tarieven zijn inclusief vastrecht en heffingen.
Vanaf 2011 zijn de gemiddelde tarieven voor elektriciteit ondergebracht in een nieuwe tabel met een andere indeling van de verbruiksklassen, met gemiddelde transactieprijzen.
De verbruiksklassen zijn gebaseerd op jaarverbruik, uitgedrukt in MWh per jaar.
De transactieprijs is de totaalprijs samengesteld uit de componenten levering en netwerk, uitgedrukt in Euro per MWh.
De tarieven vanaf 1999 tot 2011 zijn nog wel beschikbaar.

Huishoudelijk en klein zakelijk verbruik :

  • franco aansluiting, inclusief vastrecht, exclusief BTW, inclusief belastingen;
  • de tarieven zijn het gewogen gemiddelde van de tarieven per bedrijf;
  • het verbruik vanaf 2,5 MWh tot en met 15 MWh is afname op jaarbasis;
  • in de verbruiksklasse 2,5 tot 5 MWh zitten de meeste huishoudens.

Klein en groot zakelijk verbruik:

  • franco aansluiting, inclusief vastrecht, exclusief BTW, inclusief belastingen;
  • de tarieven zijn het gewogen gemiddelde van de tarieven per bedrijf;
  • er zijn zes verbruiksklassen gedefinieerd, vanaf 20 MWh tot en met >150.000 MWh.


Uitgangspunten
Basisjaar 2011 = 100.
* De indexcijfers in dit jaar zijn voorlopige cijfers.

Tabel

JaarVerbruiksklasse in MWh/jaar
Huishoudelijk en klein zakelijk verbruikKlein en groot zakelijk verbruik
2,5 - 55 - 1520 - 500500 - 2.0002.000 - 20.00020..000 - 70.00070.000 - 150.000> 150.000
2011 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2012 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2013 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2014 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2015 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2016 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2017 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2018 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2019 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2020 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2021* x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.