CBS-indexcijfers energietarieven, elektriciteit, jaarcijfers, 2009 - 2011

Omschrijving

Omschrijving
Het CBS publiceert eens per jaar gemiddelde tarieven per 1.000 kWh voor electriciteit voor klein- en grootverbruik, afkomstig van de distributiebedrijven aangesloten bij EnergieNED.
De berekende tarieven zijn inclusief vastrecht en heffingen.
In deze publicatie zijn de teruggaaf van de Energiebelasting (een vast bedrag op de jaarlijkse elektriciteitsrekening, per gebruiksperiode van 12 maanden, voor aardgas en elektriciteit tezamen), alsook de MEP-toeslag (een toeslag op de elektriciteitsrekening in de vorm van een vast bedrag per jaar per aansluiting), buiten beschouwing gelaten.
Als gevolg van liberalisering van de energiemarkt, enkele jaren geleden, zijn de tarieven voor grootverbruikers niet langer beschikbaar. Vanaf 1 juli 2004 zijn alle gebruikers van elektriciteit vrij in hun keuze van leverancier en is het onderscheid tussen gebonden en vrije afnemers vervallen. Er is dan geen waarde vermeld in de tabel.

Huishoudelijk en klein zakelijk gebruik :

 • franco aansluiting, inclusief vastrecht, exclusief BTW;
 • de tarieven zijn het gewogen gemiddelde van de tarieven per bedrijf;
 • het verbruik 2.000 kWh en 3.000 kWh, enkel- en dubbeltarief is de afname op jaarbasis;
 • het verbruik 50.000 kWh, dubbeltarief met een doorlaatwaarde van 3 x 63 ampère is de afname op jaarbasis.

Groot verbruik: bedrijfstijd bedraagt 1.500 uur per jaar:

 • franco aansluiting, inclusief vastrecht, exclusief BTW;
 • de tarieven zijn het gewogen gemiddelde van de tarieven per bedrijf;
 • het verbruik 150.000 kWh is de afname op jaarbasis, gereserveerd vermogen 100 kW, middenspanning (dubbeltarief) LS meting;
 • het verbruik 1.500.000 kWh is de afname op jaarbasis, gereserveerd vermogen 1.000 kW, middenspanning (dubbeltarief) MS meting;
 • het verbruik 3.000.000 kWh is de afname op jaarbasis, gereserveerd vermogen 2.000 kW, middenspanning (dubbeltarief) MS meting, met ingang van het jaar 2000 zijn de tarieven vrij.

Groot verbruik: bedrijfstijd bedraagt 5.000 uur per jaar :

 • franco aansluiting, inclusief vastrecht, exclusief BTW;
 • het verbruik 500.000 kWh is de afname op jaarbasis, gereserveerd vermogen 100 kW, middenspanning (dubbeltarief) LS meting;
 • het verbruik 5.000.000 kWh is de afname op jaarbasis, gereserveerd vermogen 1.000 kW, middenspanning (dubbeltarief) MS meting;
 • het verbruik 10.000.000 kWh is de afname op jaarbasis, gereserveerd vermogen 2.000 kW, middenspanning (dubbeltarief) MS meting, met ingang van het jaar 2000 zijn de tarieven vrij.


Uitgangspunten
Basisjaar 1999 = 100

Tabel

JaarHuishoudelijk en klein zakelijk gebruik in kWh/jaarGrootverbruik in kWh
EnkeltariefDubbeltariefBij een bedrijfstijd van 1.500 uur per jaarBij een bedrijfstijd van 5.000 uur per jaar
2.0003.0002.0003.00050.000150.0001.500.0003.000.000500.0005.000.00010.000.000
1999 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2001 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2002 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2003 x,xx x,xx x,xx x,xx
2004 x,xx x,xx x,xx x,xx
2005 x,xx x,xx x,xx x,xx
2006 x,xx x,xx x,xx x,xx
2007 x,xx x,xx x,xx x,xx
2008 x,xx x,xx x,xx x,xx
2009 x,xx x,xx x,xx x,xx
2010 x,xx x,xx x,xx x,xx
2011 x,xx x,xx x,xx x,xx

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.