CBS-indexcijfers energietarieven, aardgas, jaarcijfers, 1999 - 2011

Omschrijving

Omschrijving
Het CBS publiceert eens per jaar gemiddelde tarieven per 1.000 m 3 aardgas voor klein- en grootverbruik. De berekende tarieven zijn inclusief vastrecht en heffingen.
In deze publicatie is de teruggaaf van de Energiebelasting, een vast bedrag op de jaarlijkse elektriciteitsrekening (per gebruiksperiode van 12 maanden, voor aardgas en elektriciteit tezamen), buiten beschouwing gelaten.
Vanaf 1 juli 2004 zijn alle gebruikers van gas vrij in hun keuze van leverancier en is het onderscheid tussen gebonden en vrije afnemers vervallen. Er is dan geen waarde vermeld in de tabel.

Klein verbruik:

  • franco aansluiting, inclusief vastrecht, exclusief BTW;
  • de tarieven zijn het rekenkundige gemiddelde van het hoogste en laagste tarief van de energiedistributiebedrijven aangesloten bij EnergieNED;
  • de jaarprijzen zijn seizoensgecorrigeerd;
  • het verbruik vanaf 500 m 3 tot en met 150.000 m 3 is de afname op jaarbasis.

Groot verbruik:

  • franco aansluiting, inclusief vastrecht, exclusief BTW;
  • de tarieven zijn van de NV Nederlandse Gasunie voor grootverbruik;
  • de tarieven tot en met het jaar 2000 zijn berekend als voortschrijdende 4-kwartaalsgemiddelden. Vanaf 2001 is deze uitsluitend gebaseerd op het onderhavige kwartaal;
  • het verbruik vanaf 250.000 m 3 tot en met 25.000.000 m 3 is de afname op jaarbasis.


Uitgangspunten
Basisjaar 1999 = 100

Tabel

JaarKleinverbruik in m3/jaarGrootverbruik in m3/jaar
5002.00050.000150.000250.000500.0001.000.000
1999 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2001 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2002 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2003 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2004 x,xx x,xx x,xx x,xx
2005 x,xx x,xx x,xx x,xx
2006 x,xx x,xx x,xx x,xx
2007 x,xx x,xx x,xx x,xx
2008 x,xx x,xx x,xx x,xx
2009 x,xx x,xx x,xx x,xx
2010 x,xx x,xx x,xx x,xx
2011 x,xx x,xx x,xx x,xx

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.