Woonhuisventilatorunit, 0,04 m3/s (150 m3/h)

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
De woonhuisventilatorunit bestaat uit ventilatorunit en dakdoorvoer.

Uitgangspunten
Voor de dakdoorvoer is gerekend met een ventilatiedakdoorvoer voor een hellend dak van 35° - 55°.
Een wandcontactdoos en driestandenschakelaar zijn al aanwezig.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.
Bij volledig vervangen zal 5% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Volledig reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk vervangen
x,xx
Volledig reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Woonhuisventilatorunit

Omschrijving

De woonhuisventilatorunit is voorzien van een ventilatiedakdoorvoer voor een hellend dak van 35° - 55°.

Inspectie-aandachtspunten

Woonhuisventilatorunits worden per stuk geïnspecteerd, bezoek voor inspectie en / of onderhoud kan gelijktijdig gebeuren met inspectie en / of onderhoud voor CV-ketel.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustige bedrijf, geen klachten Geen storingen Geen bedrijfsonderbreking.
Energetische toestand Rendement Volgens specificaties
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 1 gebrek Een gering lokaal gebrek kan voorkomen, maar beïnvloed niet de conditie. De ventilator functioneert bedrijfszeker en doelmatig.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften NEN 1037, 1048, 1010, 3140

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, geen klachten Geen storingen Geen storingen.
Energetische toestand Rendement Volgens specificaties
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 1 gebrek De ventilator functioneert goed, zonder problemen, doelmatig en rustig. De onderhoudsstaat is zonder meer goed en de hoeveelheid afvoerlucht is overeenkomstig het ontwerp. Een oppervlakkige beschadiging kan voorkomen.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften NEN 1037, 1048, 1010, 3140

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, geen klachten Storingen komen nagenoeg niet voor Een eventuele storing leidt tot kortstondige bedrijfsonderbreking van de ventilator.
Energetische toestand Rendement Nagenoeg volgens specificaties 95 tot 100%
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden Tot 5% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 2 tot 3 gebreken De ventilator functioneert goed, zonder problemen, doelmatig en rustig. De onderhoudsstaat is voldoende, de hoeveelheid afvoerlucht is overeenkomstig het ontwerp. Een vervuiling of oppervlakkige beschadiging komt voor.
  Serieuze gebreken Tot 1 gebrek Een enkel serieus gebrek kan voorkomen, maar verstoort niet de goede werking. Dit gebrek, zoals matige vervuiling, oppervlakte corrosie, is nog niet in een vergevorderd stadium.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften NEN 1037, 1048. Beperkte afwijkingen met betrekking tot NEN 1010 en 3140 komen voor Tot 1 afwijking komt voor (zichtbaar).

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij vollast condities ten dele aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten 90 tot 95%
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf Een storing kan af en toe voorkomen maar tussen de storingen zit langere tijd (jaren) De storing heeft geleid tot een bedrijfsonderbreking van de ventilator of motor. Klachten door langdurige bedrijfsonderbreking komen nog niet voor.
Energetische toestand Rendement Neemt af ten opzicht van specificaties 90 tot 95%
  Energieverbruik Neemt enigszins af, bij normale bedrijfsomstandigheden 5 tot 10% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 7 gebreken De ventilator functioneert doorgaans normaal, af en toe treden problemen op. De onderhoudsstaat is matig, de hoeveelheid afvoerlucht kan afnemen ten opzichte van het ontwerp. De conditie wordt zichtbaar slechter.
  Serieuze gebreken 2 tot 5 gebreken Serieuze gebreken zijn niet alleen esthetisch van aard, ze beïnvloeden ook aspecten van het functioneren. Zo kan trilling of resonantie worden waargenomen. Dit leidt nog niet tot klachten.
  Ernstige gebreken Tot 1 gebrek Een enkel gebrek is ernstig te noemen. Het is nog wel lokaal van aard. Indien niet tijdig verholpen kan dit leiden tot gevolgschade, zoals uitval van de ventilator.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in hoofdlijnen aan de voorschriften, kleine afwijkingen komen voor ten opzichte van de NEN 1037, 1048. Beperkte afwijkingen met betrekking tot NEN 1010 en 3140. Geen afkeuring tot 2 afwijkingen van beperkte omvang en waarde.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij vollast niet meer aan ontwerpcondities ten opzichte ontwerpuitgangspunten 85 tot 90% bij vollast
  Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, onrustig bedrijf Een storing komt regelmatiger voor, herstellen kan nog (reset) Storingen leiden tot bedrijfsonderbreking van de ventilator. Meer geluidsproductie en meerdere klachten (structureel) door meer en langduriger bedrijfsonderbrekingen (muf, bedompt, geur).
Energetische toestand Rendement Neemt af ten opzichte van specificaties 85 tot 90%
  Energieverbruik Neemt enigszins af, bij normale bedrijfsomstandigheden Tot 15% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 8 tot 10 gebreken De ventilator functioneert slecht, er treden geregeld problemen op. De onderhoudsstaat is onvoldoende, wat duidelijk zichtbaar is. Vervuiling, onbalans en dergelijke kunnen leiden tot capaciteitproblemen.
  Serieuze gebreken 6 tot 9 gebreken De serieuze gebreken manifesteren zich duidelijk en meer structureel. De verslechtering leidt ook tot gevolgschade en bepaalde onderdelen werken duidelijk minder goed (hoeveelheid afvoerlucht). Hierdoor ontstaan klachten (bedompt, geur).
  Ernstige gebreken 2 tot 3 gebreken De ernstige gebreken zijn vaak het gevolg van voortschrijdende serieuze gebreken. De omvang neemt toe en is duidelijk zichtbaar en / of hoorbaar, zoals ernstige corrosie, hevig trillen of resoneren.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet op meerdere aspecten niet meer aan de voorschriften, afwijkingen komen voor ten opzichte van de NEN 1037, 1048. Meerdere afwijkingen met betrekking tot NEN 1010 en 3140 Installatie moet feitelijk worden afgekeurd bij eventuele herinspectie. Een noodreparatie (meestal elektrisch) kan noodzakelijk zijn.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij deellast niet meer aan ontwerpcondities ten opzichte ontwerpuitgangspunten <85%
  Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, onrustige onregelmatig bedrijf Storingen komen regelmatig voor (>5 per jaar), meerdere keren per jaar >5 storingen leiden tot bedrijfsonderbreking van de ventilator. Overmatige geluidsproductie en veel klachten (structureel) door onder meer langdurige bedrijfsonderbrekingen. Het kan voorkomen dat de ventilator niet meer gestart kan worden.
Energetische toestand Rendement Neemt af ten opzichte van specificaties 85 tot 90%
  Energieverbruik Neemt enigszins af, bij normale bedrijfsomstandigheden Tot 15% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >10 gebreken De ventilator functioneert niet meer normaal, er treden structureel problemen op. De onderhoudsstaat is slecht, wat duidelijk zichtbaar is aan de verlopen staat.
  Serieuze gebreken >9 gebreken Diverse serieuze gebreken komen voor. De ventilator vertoont veelal ernstig onbalans, trilt etc. Deze trillingen zetten zich door in het dak of het kanaalwerk.
  Ernstige gebreken >3 gebreken De ernstige gebreken kunnen leiden tot aanzienlijk capaciteitverlies (waardoor er structureel klachten zijn over de afvoer van lucht).
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet niet meer aan de voorschriften, afwijkingen komen voor ten opzichte van de NEN 1037, 1048. Meerdere ernstige afwijkingen met betrekking tot NEN 1010 en 3140 Installatie wordt afgekeurd en moet wellicht direct buiten bedrijf worden gesteld, dan wel moeten noodreparaties op veiligheidsaspecten worden uitgevoerd (elektrisch en mechanisch).

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Corrosie, oppervlakkig
Omkasting, mechanische beschadiging
Oppervlakte, mechanische beschadigingen
Serieus Aansluiting, bedrading, rommelig
Aansluiting, overmatige warmte-ontwikkeling
Corrosie
Stofafzetting
Ventilator, waaier, gecorrodeerd
Verbinding, flexibel, gescheurd
Ernstig Aansluiting, elektrisch verkeerd
Aansluiting, verbrand / verbrandingsverschijnselen
Geluid, overmatig / vreemd geluid
Geluidoverlast
Ventilator, in onbalans
Ventilator, motor, gescheurde fundatie
Ventilator, scheurvorming

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 6 8 9
3 14 18 20
4 20 27 29
5 25 32 36
6 28 36 40

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Normaal
Comfort Normaal
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Normaal
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Normaal

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.