Waterleidingnet, koper, Ø 12 mm

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
De koperen leiding dient om water naar diverse tappunten te transporteren. De verbindingen worden tot stand gebracht door knel- en soldeerkoppelingen.

Uitgangspunten
Voor aantal hulpstukken per m is uitgegaan van een kantoorgebouw met 3 bouwlagen en 40 m bij 22 m.
De kosten waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.
Bij volledig vervangen zal 10% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig reviseren
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Geen onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Waterleidingnet, koper

Uitgangspunten

Er dient rekening te worden gehouden met de bereikbaarheid van leidingen in bijvoorbeeld kruipruimten, schachten en plenums.

Veiligheidsaspect

Blusmiddelen aansluiten op waterleiding.

De nieuwe legionellawetgeving is feitelijk nog niet van kracht, wel bestaat er aantoonplicht van een 'legionella veilige aanleg'.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Watertransport is uitstekend 100% van alle tappunten voldoende druk
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet zo goed als geheel aan de regelgeving < 1% voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Watertransport goed 95% van alle tappunten voldoende druk 5% van de tappunten heeft enigszins te lage (voor)druk, echter niet merkbaar voor de gebruiker
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 5% van de omvang Zichtbaar geen nieuwbouwkwaliteit. Plaatselijk beginnende, geringe gebreken, zoals oppervlakkige beschadigingen. Deze gebreken zijn echter niet van invloed op de basiskwaliteit en zijn vooral esthetisch van aard
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel aan de regelgeving 1 tot 5% van de omvang voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Watertransport voldoende 90% van de tapkranen voldoende voordruk 10% van de tappunten vertoont (te) weinig voordruk, waardoor er onder bepaalde piekbelasting (te) weinig wateruitstroming is
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 10% van de omvang Zichtbaar geen nieuwbouwkwaliteit. Geringe gebreken komen voor, de meeste zijn esthetisch van aard
  Serieuze gebreken Tot 3% van de omvang Een enkel serieus gebrek is mogelijk zichtbaar aanwezig, zoals sporen van lekkage. Directe gevolgschade heeft nog niet plaatsgevonden. De gebruiker kan enige overlast ondervinden
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet over het algemeen aan de regelgeving 5 tot 10% van de omvang voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Plaatselijk kunnen problemen ontstaan met betrekking tot druk en watertransport 85% van de tapkranen functioneert normaal 15% van de tappunten functioneert minder goed door verminderde voordruk en/of gebreken. De gebruiker ondervindt hiervan lokaal hinder
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 10 tot 17% van de omvang Veroudering is duidelijk zichtbaar. Geringe gebreken, waarvan een aantal esthetisch van aard, komen veelvuldig voor.
  Serieuze gebreken 3 tot 6% van de omvang Het aantal serieuze gebreken neemt duidelijk toe. Vervormingen, geknikte leidingen, sporen van lekkages en vastzittende afsluiters/stopkranen geven een duidelijk beeld van de verminderde conditie. De verminderde conditie wordt met name zichtbaar bij weggewerkte leidingdelen
  Ernstige gebreken Tot 5% van de omvang Naast het over de gehele linie op gang gekomen verouderingsproces zijn enkele ernstige gebreken zichtbaar. Deze bepalen de matige staat. Een plaatselijk ernstig gebrek kan leiden tot overlast voor de gebruiker.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in een aantal gevallen niet aan de regelgeving 10 tot 20% van de omvang voldoet niet of niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Watertransport levert structurele problemen op 75% van de tappunten functioneert nog redelijk normaal 25% van de tappunten werkt slecht op meerdere momenten. Dit leidt tot verminderde waterhoeveelheden en sterke drukschommelingen
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 17 tot 25% van de omvang De voorziening is zichtbaar slecht onderhouden. Beschadigde isolatie, een rommelig leidingtracé door slechte beugeling, etc. geven de voorziening een verouderde aanblik
  Serieuze gebreken 6 tot 12% van de omvang Serieuze gebreken als lekkage, ernstige deformatie en scheurvorming domineren de staat van onderhoud
  Ernstige gebreken 5 tot 10% van de omvang Ernstige gebreken kunnen leiden tot het losraken of loszitten van leidingen. Ernstige vervormingen zijn zichtbaar. Lekkages door breuk komen voor, hetgeen tot gevolgschade leidt
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet veelal niet meer aan de regelgeving 20 tot 30% van de omvang voldoet niet Veel dode leidingen, ondoelmatige aanleg, verkeerde materialen en dergelijke. Lokaal kan legionella worden aangetroffen tot 5.000 kve

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking is structureel slecht qua druk, watertransport en afnamepunten < 75% van de tappunten heeft nog maar voldoende druk en dan ook niet tijdens alle omstandigheden Meer dan 25% van de tappunten functioneert niet goed, of slecht (druk, uitstroom). Dit leidt bijvoorbeeld bij brandslanghaspels tot onvoldoende worp.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken > 25% van de omvang De voorziening is zichtbaar slecht onderhouden. Gebreken zijn overal zichtbaar
  Serieuze gebreken > 12% van de omvang Serieuze gebreken komen algemeen voor en bepalen in hoge mate de slechte staat van de voorziening. Gevolgschade komt structureel voor. Repareren lijkt niet meer haalbaar.
  Ernstige gebreken > 10% van de omvang Ernstige gebreken veroorzaken gevolgschade op meerdere plaatsen. Leidingen zijn gescheurd, gedeformeerd of afgebroken. Lekkages komen voor en leiden tot overlast
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet niet meer aan regelgeving > 30% van de omvang voldoet niet Onvoldoende (voor)druk, ondoelmatige aanleg, legionellagevaar (aangetoond > 5.000 kve), dode leidingen en verkeerde materialen

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Aansluiting, aanslag op kraan (zweten)
Afsluiter, handwiel, ontbreekt
Afsluiter, kap ontbreekt
Beugel, zit los
Condensvorming, met als gevolg oppervlakte corrosie
Isolatie, beschadigd
Oppervlakte, mechanische beschadigingen
Oppervlaktegebreken
Plaatselijke koperoxide vorming
Stopkraan, afdichting, lekkage
Waterleiding, koper, groene uitslag
Waterleiding, slordige aanleg
Serieus Aansluiting op kraan, sporen van lekkage
Afsluiter, functioneert niet goed
Afsluiter, zit vast
Beugel, onvoldoende
Bevestiging, beugel, gecorrodeerd
Doorhanging
Isolatie, condensvorming, onder
Koppeling, lekkage
Leiding, geknakt
Leiding, waterslag, treedt op
Sporen van lekkage, via dekselmembraam
Stopkraan, afdichting, aanslag
Stopkraan, afdichting, corrosie
Stopkraan, zit vast
Ernstig Aansluiting, lekkage
Aantasting koper door zuren of basen
Aarding, ontbreekt
Afsluiter, defect
Afsluiter, doorlatend
Beugel, ontbreekt
Breuk
Doorzakken
Lekkage
Schade door waterslag
Scheurvorming
Terugslagklep, functioneert niet goed

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 5 7 10
3 12 15 20
4 20 29 35
5 30 40 50
6 38 50 62

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Belangrijk
Comfort Normaal
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Belangrijk
Inkomstenderving Normaal
Veiligheid/gezondheid Belangrijk

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.