Verlichtingsarmatuur, spatwaterdicht, TL, opbouw, 2 x 36 W

Omschrijving

Omschrijving
TL-opbouwarmatuur van het type waterdichte montagebalk 2 x 36 W, geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen, de armatuur is van polyester.

Uitgangspunten
Opbouwarmatuur heeft een beschermingsgraad IP 54.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk vervangen
x,xx
Volledig reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Verlichtingsarmatuur, zonder kap, stof- en waterdicht, TL, opbouw

Omschrijving

Opbouwarmatuur waterdichte montagebalk, geschikt voor vochtige en stoffige omgevingen.

Inspectie-aandachtspunten

De armatuur wordt zowel bij in- als uitgeschakelde toestand geïnspecteerd om de juiste conditie te kunnen bepalen, waarbij visuele inspectie een belangrijke rol speelt.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, normaal bedrijf, geen klachten, geen storingen en uitval
Energetische toestand Rendement Lichtopbrengst conform ontwerp
  Energieverbruik Conform ontwerp
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 1 gebrek per 100 armaturen Een enkel gebrek komt incidenteel voor, zoals een defecte lamp.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, normaal bedrijf, geen klachten Een incidentele storing <0,5% per jaar
Energetische toestand Rendement Lichtopbrengst conform ontwerp
  Energieverbruik Conform ontwerp
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 1 gebrek per >50 armaturen Enkele gebreken komen voor, zoals een beschadigde omkasting of kap of een enkele uitval van een lamp.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, normaal bedrijf, beperkte klachten Een incidentele storing tot 1% per jaar uitval Enigszins verminderde lichtopbrengst (95% van ontwerp).
Energetische toestand Rendement Enigszins verminderde lichtopbrengst -5%
  Energieverbruik Conform ontwerp
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 1 gebrek per 30 tot 50 armaturen Geringe gebreken komen meer voor. De nieuwbouwstaat is er duidelijk af, wat te zien is aan de beschadigingen die voorkomen. Ook kunnen armaturen slordig bevestigd of aangebracht zijn.
  Serieuze gebreken 1 gebrek per >50 armaturen Een enkel gebrek, zoals meer dan normale warmteontwikkeling (geen brandgevaar) of gebreken aan een bevestiging of kap, kan voorkomen. Geen structurele overlast voor de gebruiker.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de oorspronkelijke voorschriften en ten dele aan de huidige voorschriften

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet juist aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, normaal bedrijf, beperkte klachten Een incidentele storing tot 3% per jaar uitval Enigszins verminderde lichtopbrengst (90% van ontwerp).
Energetische toestand Rendement Waarneembaar verminderde lichtopbrengst -10%
  Energieverbruik Neemt enigszins toe +5%
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 1 gebrek per 20 tot 30 armaturen Geringe gebreken komen nu meer en meer voor en beginnen de staat te bepalen. Beschadigingen, loszittende of loshangende kappen en beschadigingen aan starterhouder en dergelijke komen voor.
  Serieuze gebreken 1 gebrek per 30 tot 50 armaturen Serieuze gebreken, zoals slordige bedrading, verkeerd ingevoerde leiding, plaatselijk hogere temperaturen of een gescheurde kap waardoor condensvorming ontstaat, komen voor.
  Ernstige gebreken 1 gebrek per >50 armaturen Een ernstig gebrek, zoals een plaatselijke verbranding van (inwendige) bedrading, kan voorkomen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet over het algemeen aan de oorspronkelijke voorschriften maar meerdere afwijkingen ten opzichte van de huidige voorschriften Enkele kleinere afwijkingen komen voor Geen gevaarlijke situaties (direct levensgevaar).

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet juist aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, toenemende klachten Storingen tot 6% per jaar met uitval Verminderde lichtopbrengst (85% van ontwerp).
Energetische toestand Rendement Merkbaar verminderde lichtopbrengst -15%
  Energieverbruik Neemt enigszins toe +10%
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 1 gebrek per 10 tot 20 armaturen Geringe gebreken komen structureel voor en domineren de staat. Visueel ogen de armaturen slordig en niet onderhouden. De vele beschadigingen springen direct in het oog.
  Serieuze gebreken 1 gebrek per 20 tot 30 armaturen Serieuze gebreken komen meer voor. De bedrading kan verkeerd zijn ingevoerd, verdroging van bedrading, plaatselijk te hoge temperaturen en condensvorming door scheuren komen voor.
  Ernstige gebreken 1 gebrek per 30 tot 50 armaturen Ernstige gebreken nemen toe. Slechte staat van isolatie en vochtvorming kan leiden tot sterk verminderde isolatieweerstand. Ook kan lekstroom ontstaan naar de omkasting door beschadigde inwendige bedrading. Plaatselijk kan daardoor sprake zijn van een brandgevaarlijke situatie.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet over het algemeen aan de oorspronkelijke voorschriften maar meerdere afwijkingen ten opzichte van de huidige voorschriften Kleinere afwijkingen komen voor Geen gevaarlijke situaties (direct levensgevaar), wel kans op brandschade door bijvoorbeeld (over)verhitting.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet juist aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, toenemende klachten Storingen tot 10% per jaar met uitval Verminderde lichtopbrengst (80% van ontwerp).
Energetische toestand Rendement Aanzienlijk verminderde lichtopbrengst -20%
  Energieverbruik Neemt toe +15%
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 1 gebrek per <10 armaturen Geringe gebreken komen veelvuldig en structureel voor en geven de armaturen een verlopen aanzien. Veel lampen zijn defect, beschadigd of functioneren slecht.
  Serieuze gebreken 1 gebrek per <20 armaturen Serieuze gebreken, zoals verkeerd aangesloten of beschadigde bedrading, komen voor. Plaatselijke oververhitting en vochtvorming levert gevolgschade op door te hoge temperaturen en kortsluitingsgevaar.
  Ernstige gebreken 1 gebrek per <30 armaturen Ernstige gebreken maken het noodzakelijk in te grijpen. Er kunnen zich naast brandgevaarlijke ook levensgevaarlijke situaties voordoen, zoals de kans op aanraking van onder spanning staande delen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet over het algemeen niet meer aan de oorspronkelijke voorschriften en meerdere afwijkingen ten opzichte van de huidige voorschriften Afwijkingen komen voor Geen gevaarlijke situaties (direct levensgevaar), wel kans op brandschade door bijvoorbeeld (over)verhitting. Direct ingrijpen is veelal noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Lamp, defect
Lamphouder, beschadigd
Leiding, invoering niet gebruikt, niet afgedicht
Omkasting, mechanische beschadiging
Serieus Aansluiting, bedrading, rommelig
Aansluiting, overmatige warmte-ontwikkeling
Aansluitleiding, verplaatsbaar, te lang toegepast
Armatuur, condensvorming
Bedrading, inwendig, vertoont warmte-ontwikkeling
Beplating, mechanische beschadiging
Bevestiging, zit los
Isolatieweerstand, is verminderd
Schroefafdichting lamphouder, scheef gemonteerd
Warmte-ontwikkeling
Ernstig Aansluiting, verbrand / verbrandingsverschijnselen
Armatuur, hangt los
Bedrading, inwendig, diverse aders verbrand
Bedrading, verbrand
Beschermingsleiding, niet aangesloten
Beschermingsleiding, niet verbonden
Beschermingsleiding, onderbroken
Isolatieweerstand, onvoldoende
Oppervlakte, vervuild
Vervuiling
Vorstbeveiliging
Warmte-ontwikkeling, overmatig

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 3 4 6
3 6 9 12
4 10 15 20
5 15 20 25
6 18 25 30

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Onbelangrijk
Comfort Belangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Normaal
Gevolgschade Normaal
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Belangrijk

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.