Ontruimingscentrale, 16 groepen

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Microprocessorgestuurde brandmeld- en / of ontruimingscentrale waarop alle onderdelen van het systeem, zoals handbrandmelders, automatische brandmelders en alarmgevers, worden aangesloten. Het minimum aantal zones is in de controle- en stuureenheid aanwezig.

Uitgangspunten
De brandmeld- en / of ontruimingscentrale is voorzien van voeding in kast en accu.
Exclusief het testen van de aangesloten audiosignaalgevers, maar inclusief het testen van het systeem.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.
Bij volledig vervangen zal 15% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Niet van toepassing
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Ontruimingscentrale

Omschrijving

Microprocessorgestuurde brandmeldcentrale waarop alle onderdelen van het systeem, zoals handbrandmelders, automatische brandmelders en alarmgevers, worden aangesloten.

Inspectie-aandachtspunten

Onderhoud heeft weinig invloed op de degradatie. De technologische veroudering en ook eventuele problemen met de certificering (brandweer / verzekering) zorgen ervoor dat de ontruimingscentrale omstreeks het 18e jaar vervangen zal worden.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking voldoende gewaarborgd, geen klachten, rustig bedrijf Geen storingen Geen bedrijfsonderbrekingen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is geen sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking voldoende gewaarborgd, geen klachten, rustig bedrijf Geen storingen Geen bedrijfsonderbrekingen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 2 gebreken Hier en daar treedt vervuiling op, is er een enkele oppervlakkige beschadiging of is er sprake van slordige bedrading of bekabeling.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is nauwelijks sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking voldoende gewaarborgd, nagenoeg geen klachten, rustig bedrijf 2 storingen per jaar Eén gedeeltelijke bedrijfsonderbreking, mogelijk een verstoring aan een bepaalde alarmlus door defecten aan hulpcomponenten.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 2 tot 4 gebreken Geringe gebreken komen meer voor, zoals beschadiging of uitwendige deformatie.
  Serieuze gebreken Tot 2 gebreken Een serieus gebrek kan voorkomen, zoals slordig of foutief aangebrachte bekabeling.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel Geen zwaarwegende directe acties noodzakelijk, wel aandacht voor de veiligheid (ontruiming).

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, er ontstaan klachten, rustig bedrijf 2 tot 4 storingen per jaar Twee gedeeltelijke bedrijfsonderbreking per jaar aan een bepaalde alarmlus, dit kan ook door veroudering van het systeem veroorzaakt worden.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 4 tot 6 gebreken Geringe gebreken komen meer voor, zoals vervuiling, beschadiging, slordige bedrading of bekabeling en defecte indicatielampen.
  Serieuze gebreken 2 tot 4 gebreken Meerdere serieuze gebreken komen voor, zoals een niet goed werkende alarmlus of schakelaars die slecht functioneren.
  Ernstige gebreken Tot 1 gebrek Een ernstig gebrek kan voorkomen, zoals een defect aan een outputmodule. Daardoor kunnen de storingen en eventueel de bedrijfsonderbrekingen toenemen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nog ten dele Aandacht voor een juist en tijdig ontruimingssignaal. Dit is mogelijk niet in orde voor één van de alarmlussen.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, er ontstaan meer en meer klachten, bedrijfszekerheid wordt duidelijk minder 4 tot 6 storingen per jaar Tot drie bedrijfsonderbrekingen per jaar. De veroudering van het systeem en het niet meer verkrijgbaar zijn van onderdelen veroorzaakt onzekerheid over het functioneren. De onderbrekingen kunnen bij verschillende lussen voorkomen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >6 gebreken Geringe gebreken komen structureel voor, zoals vervuiling, slordige kabelinvoer, oppervlakkige beschadigingen en defecte indicatielampen.
  Serieuze gebreken 4 tot 6 gebreken Serieuze gebreken komen nu structureel voor, zoals slecht functionerende alarmlussen en matig werkend lokaal bedieningspaneel.
  Ernstige gebreken 1 tot 3 gebreken Door (te) oud systeem of besturing zijn onderdelen niet meer verkrijgbaar of wordt onderhoud niet meer uitgevoerd. Ook kan een I/O module defect zijn, waardoor één of meerdere alarmlussen niet meer functioneren.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in veel gevallen niet meer Bij een keuring zal de installatie op een aantal punten worden afgekeurd, waardoor directe actie noodzakelijk is.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking niet meer gewaarborgd, er ontstaan veel klachten, bedrijfszekerheid is sterk verminderd >6 storingen per jaar Meer dan drie bedrijfsonderbrekingen per jaar. Het systeem is sterk verouderd en onbetrouwbaar.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >6 gebreken Geringe gebreken, zoals beschadiging, vervuiling en defecte indicatielampen komen algemeen voor.
  Serieuze gebreken >6 gebreken Diverse serieuze gebreken bepalen de staat, zoals defecte alarmlussen of een niet werkende schakelaar.
  Ernstige gebreken >3 gebreken Door sterk (technologisch) verouderde componenten en het niet meer voorhanden zijn van reserveonderdelen, alsmede het defect zijn van essentiële componenten, verkeert de installatie in een slechte staat.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel niet meer aan de regel- en wetgeving De installatie wordt afgekeurd. De gebruiksvergunning kan daardoor mogelijk worden ingetrokken.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Bedrading, rommelig
Bevestigingsrails, klem van klemmenstrook los
Indicatielampje, defect
Kabel, slordig ingevoerd
Omkasting, kap zit los
Omkasting, uitwendig gedeformeerd
Vervuiling, uitwendig, zonder beïnvloeding van de werking
Serieus Aansluiting, laagspanning verkeerd
Accu, capaciteit loopt terug
Bedieningselement, niet functioneel
Bedrading/bekabeling, verkeerd aangebracht
Corrosie, op componenten in de omkasting
Display, slecht af te lezen
Gevolgschade door lekkage elders
Lokale alarmering, (akoestisch/visueel) te zwak hoorbaar/zichtbaar
Onderdelen, reserve, niet meer verkrijgbaar
Toetsenbord, ingesleten
Ernstig Accu, defect
Bediening lokaal, defect
Beschadiging, oppervlakkig
Componenten, oververhitting
Doormelding, functioneert niet meer
Gebreken verstoren normale programmering
In/Output module, defect
Meldcontact, defect
Spanning, onveilige situaties m.b.t. onder spanning staande delen
Verbrandingsverschijnselen

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 6 6 6
3 12 12 12
4 17 18 18
5 22 24 24
6 27 30 30

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Onbelangrijk
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Belangrijk
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Belangrijk

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.