Luchtbehandelingskast, ventilator, filter, verwarmings- en koelbatterij met warmtewiel, 1,39 m3/s (5.000 m3/h)

Omschrijving

Omschrijving
De luchtbehandelingskast is geplaatst op een plat dak van een gebouw.
De luchtbehandelingskast wordt ter plaatse opgebouwd. Filterklasse EU7.

Uitgangspunten
De kosten zijn inclusief het aansluiten van de CV- en koelleidingen, het in bedrijf stellen van de installatie en de flexibele aansluiting voor de luchtkanalen.
De kosten zijn exclusief de regelkast, opnemers en kraankosten.

Kosten
De kosten waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.
Bij volledig vervangen zal 20% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Volledig reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk vervangen
x,xx
Volledig reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Luchtbehandelingskast, ventilator, filter, verwarmings- en koelbatterij met warmtewiel

Omschrijving

De luchtbehandelingskast is geplaatst op een plat dak van een gebouw.

Inspectie-aandachtspunten

Letten op slijtage van bewegende delen, geluidsoverlast, vuilafzetting, luchtopbrengst en energiegebruik.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustige bedrijf, geen klachten Maximaal 1 storing per jaar Geen bedrijfsonderbreking.
Energetische toestand Rendement Volgens specificaties
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 1 gebrek per jaar Een gering lokaal gebrek kan voorkomen, maar beïnvloedt niet de conditie. De luchtbehandelingskast functioneert bedrijfszeker en doelmatig.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften NEN 1037, 1048, 1010, 3140

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, geen klachten Maximaal 2 storingen per jaar 1 storing leidt tot kortstondige bedrijfsonderbreking.
Energetische toestand Rendement Volgens specificaties
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 2 gebreken De luchtbehandeling functioneert goed, zonder problemen, doelmatig en rustig. De onderhoudsstaat is zonder meer goed en de kwaliteit van de inblaaslucht is overeenkomstig het ontwerp. Een lichte vervuiling of oppervlakkige beschadiging kan voorkomen.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften NEN 1037, 1048, 1010, 3140

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, geen klachten Maximaal 3 storingen per jaar 1 storing leidt tot kortstondige bedrijfsonderbreking van de ventilator.
Energetische toestand Rendement Nagenoeg volgens specificaties 95 tot 100%
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden Tot 5% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 2 tot 4 gebreken De luchtbehandeling functioneert goed, zonder problemen, doelmatig en rustig. De onderhoudsstaat is voldoende, de kwaliteit van de inblaaslucht is overeenkomstig het ontwerp. Een vervuiling of oppervlakkige beschadiging, deugdelijk hersteld, komt voor.
  Serieuze gebreken Tot 2 gebreken Enkele serieuze gebreken komen voor, maar verstoren niet direct de goede werking. Deze gebreken zijn nog niet in een vergevorderd stadium. De warmteterugwinning functioneert voldoende evenals de koeling.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften NEN 1037, 1048. Beperkte afwijkingen met betrekking tot NEN 1010 en 3140 komen voor

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij vollast condities ten dele aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten 90 tot 95%
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf 5 tot 6 storingen per jaar 2 storingen leiden tot bedrijfsonderbreking van de ventilator of warmtewisselaar. Enkele klachten door langdurige bedrijfsonderbrekingen.
Energetische toestand Rendement Neemt af ten opzicht van specificaties 90 tot 95%
  Energieverbruik Neemt enigszins af, bij normale bedrijfsomstandigheden 5 tot 10% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 7 gebreken De luchtbehandeling functioneert doorgaans normaal, af en toe treden problemen op. De onderhoudsstaat is matig, de kwaliteit van de inblaaslucht is niet altijd overeenkomstig het ontwerp. De conditie wordt zichtbaar slechter.
  Serieuze gebreken 3 tot 5 gebreken Serieuze gebreken zijn niet alleen esthetisch van aard, ze beïnvloeden ook aspecten van het functioneren. Bepaalde gebreken kunnen, indien niet tijdig behandeld, leiden tot gevolgschade. Mogelijk werkt de warmteterugwinning en koeling minder goed.
  Ernstige gebreken Tot 1 gebrek Een enkel gebrek is ernstig te noemen. Het is nog wel lokaal van aard.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in hoofdlijnen aan de voorschriften, kleine afwijkingen komen voor ten opzichte van de NEN 1037, 1048. Beperkte afwijkingen met betrekking tot NEN 1010 en 3140. Geen afkeuring tot 3 afwijkingen van beperkte omvang en waarde.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij vollast niet meer aan ontwerpcondities ten opzichte ontwerpuitgangspunten 85 tot 90% bij vollast
  Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, onrustig bedrijf 7 tot 9 storingen per jaar 3 storingen leiden tot bedrijfsonderbreking van de ventilator of warmtewisselaar. Meer geluidsproductie en meerdere klachten (structureel) door meer en langduriger bedrijfsonderbrekingen.
Energetische toestand Rendement Neemt af ten opzichte van specificaties 85 tot 90%
  Energieverbruik Neemt enigszins af, bij normale bedrijfsomstandigheden Tot 15% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 8 tot 12 gebreken De luchtbehandeling functioneert niet altijd meer normaal, er treden geregeld problemen op. De onderhoudsstaat is onvoldoende, wat duidelijk zichtbaar is. De kwaliteit van de inblaaslucht is vaak niet overeenkomstig het ontwerp.
  Serieuze gebreken 6 tot 9 gebreken De serieuze gebreken manifesteren zich duidelijk en meer structureel. De verslechtering leidt ook tot gevolgschade en bepaalde onderdelen werken duidelijk minder goed (bijvoorbeeld warmteoverdracht in de LBK en de warmteterugwinning in winter en zomer).
  Ernstige gebreken 2 tot 3 gebreken De ernstige gebreken zijn vaak het gevolg van voortschrijdende serieuze gebreken. De omvang neemt toe. Deze beïnvloeden ook de werking (met name in de winter).
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet op meerdere aspecten niet meer aan de voorschriften, afwijkingen komen voor ten opzichte van de NEN 1037, 1048. Meerdere afwijkingen met betrekking tot NEN 1010 en 3140 Installatie moet feitelijk worden afgekeurd bij eventuele herinspectie, wellicht tijdelijke dispensatie en het uitvoeren van noodreparaties op veiligheidsgebied.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij deellast niet meer aan ontwerpcondities ten opzichte ontwerpuitgangspunten <85%
  Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, onrustige onregelmatig bedrijf >9 storingen per jaar >3 storingen leiden tot bedrijfsonderbreking van de ventilator of warmtewisselaar. Overmatige geluidsproductie en veel klachten (structureel) door onder meer langdurige bedrijfsonderbrekingen.
Energetische toestand Rendement Neemt af ten opzichte van specificaties 75 tot 85%
  Energieverbruik Neemt enigszins af, bij normale bedrijfsomstandigheden Tot 15% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >12 gebreken De luchtbehandeling functioneert niet meer normaal, er treden structureel problemen op. De onderhoudsstaat is slecht, wat duidelijk zichtbaar is. De kwaliteit van de inblaaslucht voldoet meestal niet aan het ontwerp, ook door het niet werken van de warmteterugwinning.
  Serieuze gebreken >9 gebreken Diverse serieuze gebreken leiden bijvoorbeeld tot lucht- en/of waterlekkages en ernstige corrosie. De luchtbehandelingskast ziet er verlopen, (vaak) sterk gedateerd uit. De energiekosten zijn gestegen door de niet werkende warmteterugwinning. Koeling werkt niet of nauwelijks.
  Ernstige gebreken >3 gebreken De ernstige gebreken kunnen bijvoorbeeld een zeer slechte warmteoverdracht veroorzaken (waardoor de luchtcondities niet meer gehaald worden en het energieverbruik sterk stijgt).
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet niet meer aan de voorschriften, afwijkingen komen voor ten opzichte van de NEN 1037, 1048. Meerdere ernstige afwijkingen met betrekking tot NEN 1010 en 3140 Installatie wordt afgekeurd en moet wellicht direct buiten bedrijf worden gesteld, danwel moeten noodreparaties op veiligheidsaspecten worden uitgevoerd.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Corrosie, oppervlakkig
Deurrubbers, verdroging
Hang- en sluitwerk, zit los
Kastverlichting defect
Omkasting, mechanische beschadiging
Oppervlakte, mechanische beschadigingen
Thermometer, ontbreekt
U-buis, manometer defect
U-buis, manometer niet gevuld
Warmteterugwinning, isolatie beschadigd (binnen)
Serieus Aansluiting, bedrading, rommelig
Aansluiting, overmatige warmte-ontwikkeling
Batterij, lamel, beginnende corrosie
Condensafvoer, functioneert niet goed
Corrosie
Filter, niet goed gemonteerd
Filter, verregaande stofafzetting
Hangwerk, materiaaldefect
Isolatie, uitwendig laat los
Klepblad, afdichting ontbreekt
Koelbatterij, lamellen tot 10% gecorrodeerd
Koeling, vervuild
Luchtfilter, vervuild
Omkasting, luchtlekkage
Stofafzetting
Thermische beveiliging, verkeerd ingesteld
Thermometer, defect
V-snaar, versleten
Ventilator, waaier, gecorrodeerd
Verbinding, flexibel, gescheurd
Vloerisolatie, beschadigd
Voorwarmbatterij, vervuild
Vorstbeveiliging verkeert gemonteerd
Warmteterugwinning, luchtzijdig vervuild
Warmteterugwinning, pomp matig (functioneert nog wel)
Werkschakelaar, ontbreekt
Ernstig Aansluiting, elektrisch verkeerd
Aansluiting, verbrand / verbrandingsverschijnselen
Batterij, lamel, afgebroken door ernstige corrosie
Batterij, waterzijdige lakkage
Bedieningsstang (luchtkleppen) afgebroken
Condensafvoer, defect, water in andere secties
Filtercondensaat (waardoor aantasting omgeving)
Hang- en sluitwerk, afgebroken
Isolatie, inwendig, laat los
Koelbatterij, > 10% gecorrodeerd
Koelbatterij, frame ernstig gecorrodeerd
Koelbatterij, kalkafzetting
Luchtkanaal, flexibele, zit los
Luchtklep, beplating, gecorrodeerd
Overbrenging kleppen, defect
Sluitwerk, defect
Snaarschijven geheel versleten
Thermische beveiliging, defect
Uitblaashoeveelheid, te laag
V-snaar, gescheurd
Veerdemper, defect
Ventilator, in onbalans
Ventilator, motor, gescheurde fundatie
Ventilator, motor, thermische storing
Ventilator, scheurvorming
Vloer, constructie, doorhangend
Vorstbeveiliging defect
Warmteterugwinning, isolatie beschadigd (buiten)
Warmteterugwinning, pomp defect

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 5 6 8
3 14 16 19
4 21 24 27
5 27 30 34
6 33 36 40

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Normaal
Comfort Belangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Normaal
Inkomstenderving Normaal
Veiligheid/gezondheid Normaal

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.