Koelmachine, gekoeld water, comfort doeleinden, 250 kW

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Koelmachine bestaande uit verdamper, compressor en geïntegreerde condensor voor het opwekken van gekoeld water. Het gehanteerde koelmiddel is R407C.

Uitgangspunten
Onderhoud geschiedt door een STEK-erkend bedrijf.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.
Bij volledig vervangen zal 10% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Gedeeltelijk vervangen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Koelmachine, gekoeldwater, comfort doeleinden

'Geen onderhoud' wil niet zeggen dat de verplichte lektesten niet worden uitgevoerd (STEK).

Geen onderhoud wil zeggen: geen preventief onderhoud wel de (eventuele) lektesten.

COP waarde is een waarde die de relatie tussen gebruikte energie en verplaatste energie aangeeft.

Voorbeeld: opgenomen wordt 25 kW (elektrisch) en verplaatst wordt 50 kW (koelcapaciteit), de COP waarde is dan: 2,0.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten >99% Geen.
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustige bedrijf, geen klachten Maximaal 1 storing per jaar Geen bedrijfsonderbreking.
Energetische toestand Rendement Volgens specificaties COP waarde >2,5 Het overdrachtsrendement is uitstekend.
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden Tot maximaal 1% Het energieverbruik is gelijk aan de ontwerpspecificaties (of iets beter).
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 1 gebrek per jaar Een gering lokaal gebrek kan voorkomen, maar beïnvloed niet de conditie. De koelmachine functioneert bedrijfszeker en doelmatig.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften NEN 1010, 3140, 3380, STEK Geen afwijkingen

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet praktisch aan de ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten 98 tot 99% Geen (niet merkbaar voor gebruiker).
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustige bedrijf, geen klachten Maximaal 2 storingen per jaar 1 storing leidt tot kortstondige bedrijfsonderbreking.
Energetische toestand Rendement Volgens specificaties COP waarde >2,2 Het overdrachtsrendement is goed en volgens de specificaties. Er is een lichte daling waarneembaar ten opzichte van de nieuwbouwkwaliteit.
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden 1 tot 3% Een hele lichte toename in het energieverbruik. Deze valt echter ruim binnen de specificaties.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 2 gebreken De koelmachine functioneert goed, zonder problemen, doelmatig en rustig. De onderhoudsstaat is zonder meer goed, en de koelcapaciteit is overeenkomstig het ontwerp. Een lichte vervuiling, corrosie of oppervlakkige beschadiging kan voorkomen.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften NEN 1010, 3140, 3380, STEK Geen afwijkingen

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet nagenoeg aan de ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten 95 tot 98% Bij vollastcondities wil dit af en toe leiden tot beperkte afwijkingen.
  Werking Werking juist voldoende gewaarborgd, rustige bedrijf, weinig klachten Maximaal 3 storingen per jaar 2 storingen leiden tot kortstondige bedrijfsonderbreking.
Energetische toestand Rendement Nog juist volgens specificaties COP waarde >2,0 Het overdrachtsrendement loopt wat terug, waardoor het energieverbruik wat toeneemt.
  Energieverbruik Nog juist binnen de specificaties, bij normale bedrijfsomstandigheden 3 tot 5% Een toename van het energieverbruik is merkbaar / meetbaar, maar valt nog juist binnen de specificaties.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 2 tot 4 gebreken De koelmachine functioneert goed, zonder problemen, doelmatig en rustig. De nieuwbouwkwaliteit is er wel duidelijk af, met name zichtbaar door de toename van het aantal geringe gebreken.
  Serieuze gebreken Tot maximaal 2 gebreken Enkele serieuze gebreken komen voor, maar verstoren niet direct de goede werking. Deze gebreken zijn nog niet in een vergevorderd stadium. De koelmachine functioneert voldoende.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet redelijk aan de voorschriften NEN 1010, 3140, 3380, STEK Een enkele afwijking komt voor Stek logboek ligt niet op de juiste plaats of is de laatste keer niet (goed) ingevuld c.q. bijgehouden. Alle lektesten zijn echter wel uitgevoerd.

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet niet meer onder alle omstandigheden aan de ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten 90 tot 95% Met name bij vollast condities komt dit probleem aan de orde.
  Werking Werking onvoldoende gewaarborgd Maximaal 5 storingen per jaar 2 storingen leiden tot bedrijfsonderbreking van de koelmachine. Enkele klachten door langdurige bedrijfsonderbrekingen (zomer).
Energetische toestand Rendement Niet meer geheel binnen de specificaties COP waarde >1,8 Het overdrachtsrendement begint terug te lopen, waardoor onder bepaalde omstandigheden meer energie nodig is voor de koelcapaciteit dan normaal.
  Energieverbruik Neemt toe, bij normale bedrijfsomstandigheden toename 5 tot 10% Een toename van het energieverbruik is merkbaar / meetbaar. De koelmachine gaat meer energie verbruiken dan normaal, met name bij lage of hoge belastingen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 7 gebreken De koelmachine functioneert doorgaans normaal, af en toe treden problemen op. De onderhoudsstaat is matig, de koelcapaciteit is niet altijd overeenkomstig het ontwerp. De conditie wordt zichtbaar slechter.
  Serieuze gebreken 3 tot 5 gebreken Serieuze gebreken zijn niet alleen esthetisch van aard, ze beïnvloeden ook aspecten van het functioneren (randapparatuur). Bepaalde gebreken kunnen, mits niet tijdig behandeld, leiden tot gevolgschade. Mogelijk werkt de koelmachine minder goed.
  Ernstige gebreken Maximaal 1 gebrek Een enkel gebrek is ernstig te noemen. Het is nog wel lokaal van aard. Een dergelijk gebrek (zoals olielekkage) kan echter ook relatie hebben naar de regel- en wetgeving (STEK, koudemiddellekkage).
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet redelijk aan de voorschriften NEN 1010, 3140, 3380, STEK Een enkele afwijking komt voor Deze hebben meestal te maken met gebreken en dienen over het algemeen te worden verholpen. Voorbeelden: STEK boek afwezig, lokaal doorzweten van olie (waardoor vermoedelijk ook koudemiddellekkage).

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet niet meer ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten 85 tot 90% De koelcapaciteit wordt in veel gevallen niet meer gehaald, hetgeen tot structurele klachten van de gebruiker leidt.
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, onrustig bedrijf Maximaal 10 storingen per jaar Een aantal storingen leidt tot langdurige bedrijfsonderbrekingen, hetgeen tot klachten leidt bij de gebruiker.
Energetische toestand Rendement Niet meer volgens specificaties COP waarde >1,5 Het overdrachtsrendement is duidelijk aan het dalen, waardoor meer energie voor dezelfde koelcapaciteit nodig is.
  Energieverbruik Veel meer dan normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden 10 tot 15% De koelmachine gebruikt nu duidelijk meer energie om dezelfde koelcapaciteit te (kunnen) halen (wat echter niet meer altijd mogelijk is).
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 8 tot 12 gebreken De koelmachine toont een versleten en verlopen indruk door diverse, vaak zichtbare, geringe gebreken.
  Serieuze gebreken 6 tot 9 gebreken Meerdere serieuze gebreken in vooral de randapparatuur. Deze kunnen echter ook voorkomen aan kleppen, veren etc. en bedreigen de goede werking van de koelmachine.
  Ernstige gebreken 2 tot 3 gebreken De ernstige gebreken leiden vaak tot bedrijfsonderbrekingen, slecht functioneren of onveilige situaties. Door het mechanisch karakter van de installatie zijn ingrepen op korte termijn vaak nodig om verdere schade te voorkomen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet niet meer aan één of meerdere voorschriften NEN 1010, 3140, 3380, STEK Meerdere afwijkingen komen voor De afwijkingen leiden over het algemeen tot een reparatie of herstel op korte termijn. Ook kan het gevolg zijn dat de koelmachine dient te worden ingeblokt (uit bedrijf nemen) tot latere reparatie of herstel.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet geheel niet meer ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten <85% De sterk afgenomen koelcapaciteit leidt gedurende de gehele gebruiksduur tot problemen en klachten.
  Werking Werking niet meer gewaarborgd, geen sprake van normaal bedrijf Meer dan 10 storingen per jaar Van een normaal functioneren is geen sprake meer. De installatie moet regelmatig opnieuw worden gestart door het resetten van storingen. De bedrijfsonderbrekingen duren ook lang doordat er vaak eerst sprake is van een (spoed) reparatie.
Energetische toestand Rendement Niet volgens specificaties COP waarde <1,5 Het overdrachtsrendement is slecht en dit zorgt voor een sterk teruggelopen koelcapaciteit in relatie tot het energieverbruik.
  Energieverbruik Abnormaal, bij normale bedrijfsomstandigheden >15% Het energieverbruik neemt sterk toe terwijl de koelcapaciteit sterk is afgenomen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >12 gebreken De koelmachine laat een structurele desolate staat zien veroorzaakt door de vele, vaak zichtbare, geringe gebreken (corrosie, defect hang- en sluitwerk, ontbreken van isolatie etc.)
  Serieuze gebreken >9 gebreken Serieuze gebreken zijn evenals de geringe gebreken, sterk toegenomen. Vaak veroorzaakt door voortwoekering van een gering gebrek. Deze leiden tot bedrijfsonderbrekingen of slecht functioneren.
  Ernstige gebreken >3 gebreken De serieuze gebreken bedreigen direct en constant de werking van de koelmachine. De gebreken zijn zichtbaar dan wel hoorbaar (kleppen, lagers, veren etc.)
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel niet meer aan meerdere voorschriften NEN 1010, 3140, 3380, STEK Meerdere afwijkingen komen gelijktijdig voor Tegelijk voorkomende afwijkingen, zoals koudemiddellekkage, verkeerd toegepaste koppelingen en niet aanwezige logboeken.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Afsluiter, handwiel, ontbreekt
Bedrading, isolatie, verkeerde kleur
Beugel, ontbreekt
Beugel, zit los
Condens, afvoer, verstopt
Condensvorming, met als gevolg oppervlakte corrosie
Corrosie, oppervlakkig
Gekoeldwater (verdamper) drukverschilschakelaar onvoldoende gebeugeld
Gekoeldwater (verdamper) uitwendige oppervlakkige corrosie
Gekoeldwater thermometers werken niet goed
Indicatielampje, defect
Isolatie, beschadigd
Isolatie, uitwendig beschadigd
Koudemiddel, leiding, beugel ontbreekt
Leiding, beugel, ontbreekt
Oliekijkglas, slecht doorzicht
Ophangbeugel, ontbreekt
Parafine, weggestroomd
STEK, kenplaat slecht leesbaar
Zuigbuismanometer, ontbreekt
Serieus Beginnende corrosie condensorlamellen (snijkanten)
Beveiliging, thermisch, verouderd
Beveiligingsapparatuur, gebreken
Compressor, as, kleine olielekkage
Compressor, slechte lagers
Condens, ventilator, matige lagers
Condensor, vervuild
Elektrische aansluiting, 3 fase werkschakelaar knop ontbreekt
Expansieventiel, verkeerd ingesteld
Filterdroger, verouderd
Gekoeldwater (verdamper) isolatie afwezig
Gekoeldwater (verdamper) uitwendige isolatie slecht
Gekoeldwater (verdamper) vervuild
Gekoeldwater manometers werken niet goed
Leiding, op opschot
Luchtfilter, vervuild
Manometer, defect
Manometer, ontbreekt
Olieterugvoer, slecht werkend
Pakking, lekkage
Persklep, versleten
STEK, boeken niet goed bijgehouden
STEK, kenplaat afwezig
Snaarschijf, versleten
Te kleine oververhitting (koelmachine, zuiggas)
Thermische beveiliging, verkeerd ingesteld
Thermometer, defect
Thermostaat, functioneert niet goed
Thermostaat, verkeerd ingesteld
Trilling, demping slecht
Trilling, overmatig
V-snaar, versleten
Verdamper, vervuild
Vochtindicator, ondeugdelijk
Werkschakelaar, ontbreekt
Werkschakelaar, schakelmoment slecht
Zuigklep, versleten
Ernstig Asdoorvoering, defect
Asdoorvoering, versleten
Bedrading, inwendig, doorsnede niet in overeenstemming met de toegepaste beveiliging
Beveiliging, defect
Carterverwarming, defect
Compressor, defecte lagers
Condensor, ventilator, defecte lagers
Condensor, ventilator, klembus defect
Condensor, ventilator, scheurvorming
Condensorlamellen, verregaande corrosie, afbreken en poedervorming
Corrosie, ernstig, door zuurvorming
Expansiestuk, defect
Expansiestuk, ontbreekt
Expansieventiel, functioneert niet goed
Gekoeldwater (verdamper) drukverschilschakelaar functioneert niet goed
Gekoeldwater (verdamper) lek (water)
Gekoeldwater (verdamper) pijpenbundel defecte bevesting (pijpplaat)
Gekoeldwater vorstbeveiliging functioneert niet/niet goed
Gekoeldwaterstromingsschakelaar functioneert niet/niet goed
Koudemiddel, capilair breuk
Koudemiddel, lekkage
Koudemiddel, opkoken
Koudemiddel, tekort
Koudemiddel, verzuring
Koudemiddel, vocht
Koudemiddel, zuurvorming
Krukas, versleten
Leiding, expansie, niet goed
Oververhitting
Persklep, gebroken
STEK, boeken afwezig
Schakelaar, beveiliging, verkeerd gedimensioneerd
Smeerolie, kookt op
Smeerolie, te weinig
Thermische beveiliging, defect
V-snaar, gescheurd
Ventilator, motor, gescheurde fundatie
Vorstbeveiliging defect
Winterregeling, functioneert niet goed
Zuigerveer, defect/gebroken
Zuigerveer, versleten
Zuigklep, breuk

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 2 3 4
3 5 6 7
4 10 14 17
5 15 21 27
6 19 25 32

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Normaal
Comfort Belangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Normaal
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Normaal

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.