Inregelafsluiter, Ø 42 mm

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Inregelafsluiter van gietijzer, flensaansluiting Ø 42 mm, bestemd voor verwarmings- en koelinstallaties, inclusief verbindingen en bevestigingsmateriaal.

Uitgangspunten
Exclusief isoleren of inpakken van de afsluiter.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.
Bij volledig vervangen zal 10% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Inregelklepafsluiter

Omschrijving

Inregelklepafsluiter van gietijzer, bestemd voor verwarmings- en koelinstallaties, inclusief verbindingen en bevestigingsmateriaal.

Inspectie-aandachtspunten

Conditiebepaling door alle afsluiters als één geheel te beoordelen, de percentages (%) gelden dan ook ten opzichte van het totaal aantal afsluiters.

Het beste is om een range te kiezen (bijvoorbeeld 30 - 65 mm) en dan de conditie te bepalen.

In principe is weinig tot geen gebruik slecht voor het component, regelmatig gebruik is beter, intensief gebruik beïnvloedt de correctiefactor dan ook positief (gangbaar houden).

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking voldoende gewaarborgd, er zijn geen klachten en er is sprake van rustig bedrijf. Geen storingen Geen bedrijfsonderbrekingen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de regel- en wetgeving Er is geen sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking is voldoende gewaarborgd, er is sprake van normaal bedrijf. Geen storingen Geen problemen, kleppen mengen of verdelen normaal.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 10% van het aantal Enkele geringe corrosiesporen en oppervlakkige beschadigingen komen voor.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de regel- en wetgeving Er is nauwelijks sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Enigszins verstoorde (echter niet hinderlijke) werking Tot 1 storing per jaar De werking is normaal, maar kan onder bepaalde omstandigheden enigszins verstoord zijn (regelbereik).
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 10 tot 20% van het aantal Hier en daar sporen van lekkage en corrosie, enkele inregelkleppen lopen stroef.
  Serieuze gebreken Tot 10% van het aantal Geringe gebreken, zoals lekkage via de klepsteel, ontbrekend handwiel of voortgaande corrosie, komen voor. Een enkele meetnippel kan beschadigd zijn.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel aan de regel- en wetgeving Een aantal kleinere afwijkingen kan voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking is een enkele keer onvoldoende. 1 tot 2 storingen per jaar Bij groter deel van het regelbereik is er geen goede waterhuishouding meer. Klachten bij de gebruiker in met name voor- en naseizoen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 20 tot 30% van het aantal Beschadigingen, sporen van lekkage en stroef lopende inregelkleppen komen meer en meer voor.
  Serieuze gebreken 10 tot 20% van het aantal Lekkages manifesteren zich nu meer en leiden tot gevolgschade (corrosie). Meetnippels kunnen beschadigd zijn.
  Ernstige gebreken Tot 10% van het aantal Enkele inregelkleppen vertonen ernstige gebreken. Meestal zijn dit ontwikkelde serieuze gebreken, die uiteindelijk ook leiden tot ernstige gebreken en gevolgschade. Een enkele inregelklep kan niet meer goed ingesteld staan.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nog ten dele aan de regel- en wetgeving Een enkele afwijking kan voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking is enigszins verstoord 2 tot 5 storingen per jaar Normale regeling is ernstig verstoord, daardoor is de waterverdeling veelal niet doelmatig. Er zijn klachten bij de gebruiker.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 30 tot 40% van het aantal De geringe gebreken komen nu structureel voor, zoals sporen van lekkage en, als gevolg daarvan, ook corrosie. Veel inregelkleppen zijn moeilijk te bedienen.
  Serieuze gebreken 20 tot 30% van het aantal Lekkages komen algemeen voor en bepalen in grote mate de staat.
  Ernstige gebreken 10 tot 20% van het aantal Gevolgschades door lekkages en corrosie, leiden tot vastzitten. Ook kunnen diverse inregelkleppen instelproblemen vertonen, waardoor de doorstroomhoeveelheden ontregelt zijn (gevolgschade en mogelijk overlast).
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in veel gevallen niet meer aan de regel- en wetgeving De afwijkingen ten opzichte van de norm kunnen het noodzakelijk maken om in te grijpen.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking is geheel verstoord >5 storingen per jaar De regeling is niet meer functioneel, veel kleppen staan op handinstelling. Diverse klachten door de gebruiker.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >40% van het aantal De geringe gebreken, zoals corrosie en slecht bedienbare inregelkleppen, komen structureel voor.
  Serieuze gebreken >30% van het aantal Algemeen komen lekkages voor, wat direct en indirect (omgeving) gevolgschade oplevert. Meetnippels zijn defect en inregelafsluiters zijn nagenoeg niet meer te bedienen.
  Ernstige gebreken >20% van het aantal Lekkages via onder andere flensverbindingen, waardoor invreting en onomkeerbare gevolgschade ontstaat. Regelkleppen zijn structureel ontregelt en werken niet of slecht.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel niet meer aan de regel- en wetgeving De situatie is algemeen onacceptabel.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Bedieningselement, gaat stroef
Bedieningselement, scheef gemonteerd
Beschadiging, uitwendig oppervlakkig
Corrosie, oppervlakkig
Serieus Bedieningselement, ontbreekt
Corrosie
Klep, functioneert niet goed
Klep, slechte bediening
Meetnippels, defect
Sporen van lekkage, via afdichting
Sporen van lekkage, via flensverbinding
Sporen van lekkage, via klepsteel
Ernstig Bedieningselement, zit vast
Corrosie, ernstige aantasting
Klep, defect
Klep, doorlatend
Klep, zit vast
Lekkage, met gevolgschade
Lekkage, via klepsteel, klepdeksel of flens

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 3 4 6
3 11 13 15
4 17 20 24
5 22 25 30
6 25 29 35

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Normaal
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Belangrijk
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Onbelangrijk

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.