Hemelwaterafvoer, uitpandig, PVC, Ø 70 mm

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Hemelwaterafvoerleiding, inclusief bevestigingsmateriaal.

Uitgangspunten
De aansluiting op de buitenriolering heeft een diameter van 110 mm.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per meter.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per meter.
Bij volledig vervangen zal 10% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Volledig vervangen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig vervangen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Hemelwaterafvoer, uitpandig, PVC, Ø 70 mm

Omschrijving

Hemelwaterafvoerleiding inclusief bevestigingsmateriaal.

Inspectie-aandachtspunten

Alleen visueel waarneembare leiding wordt geïnspecteerd, dus niet de leiding ondergronds. Bij gecombineerde systemen (PVC en verzinkt) worden de werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit 100% van de capaciteit bij 100% van de lozingspunten
  Werking Afvoer en lozing uitstekend Alle punten lozen en voeren goed af
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet zo goed als geheel aan de regelgeving <1% van de omvang voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit 100% van de capaciteit bij 99% van de lozingspunten 1% heeft een verminderde capaciteit.
  Werking Afvoer en lozing goed 99% punten lozen en voeren goed af 1% voert het water wel af, maar dit duurt (te) lang. Dat is te merken aan enige, niet ernstige, plasvorming of stuwing.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 5% van de omvang De nieuwbouwkwaliteit is er duidelijk af. Plaatselijke geringe gebreken (zoals oppervlakkige beschadiging). Deze gebreken hebben geen invloed op de basiskwaliteit en zijn vooral esthetisch van aard.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel aan de regelgeving 1 tot 5% van de omvang voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt in de meeste gevallen gehaald. 100% van de capaciteit in 95% van de lozingspunten 5% van de lozingspunten haalt de capaciteit niet meer binnen de normale tijd, heeft dus een verminderde capaciteit. Dit leidt nog niet tot overlast voor gebruikers en/of gebouw.
  Werking Afvoer en lozing voldoende 95% van de lozingspunten 5% van de lozingspunten voert het water niet adequaat af door bijvoorbeeld vervuiling/verstopping. Dit leidt echter nog niet tot (water)overlast. Wel kan sprake zijn van plasvorming en/of stuwing.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 10% van de omvang De meeste gebreken zijn esthetisch van aard. De 'nieuwbouw' is al enige tijd geleden, er is sprake van bijvoorbeeld wat plaatselijke vervorming of beschadiging.
  Serieuze gebreken Tot 3% van de omvang Een enkel serieus gebrek is mogelijk aanwezig en zichtbaar, zoals een plaatselijk lek. Dit leidt nog niet tot gevolgschade, maar is wel een aandachtspunt.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet over het algemeen aan de regelgeving 5 tot 10% van de omvang voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt niet meer in alle gevallen gehaald. 100% van de capaciteit in 85% van de lozingspunten 15% van de lozingspunten leveren problemen op, in de vorm van slechtere afvoer, waardoor capaciteitvermindering ontstaat. Hieraan kan het ontwerp ten grondslag liggen, qua dimensionering en qua aanleg. Bij hevige regenval (>100 l/sec/ha) kan lokaal overlast optreden.
  Werking Afvoer en lozing leveren plaatselijk problemen op 85% van de lozingspunten 15% van de lozingspunten vertonen gebreken, zoals verstoppingen en deformering. Dit leidt in een aantal gevallen ook tot (water)overlast, door overmatige plasvorming en/of stuwing, gevolgd door mogelijke inwatering.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 10 tot 17% van de omvang Veroudering is duidelijk op te merken. Een aantal gebreken zijn esthetisch, maar komen meer voor. Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen. Geringe gebreken zijn overal waar te nemen.
  Serieuze gebreken 3 tot 6% van de omvang Het aantal serieuze gebreken neemt duidelijk toe. Scheurvorming en/of vervormingen geven een duidelijk signaal over de conditie. Hier en daar ontstaat plaatselijk lekkage en wordt de normale afvoer gehinderd.
  Ernstige gebreken Tot 5% van de omvang Naast het over de gehele linie op gang gekomen verouderingsproces zijn enkele ernstige gebreken zichtbaar. Deze bepalen de matige staat. Een plaatselijk ernstig gebrek kan leiden tot wateroverlast.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in een aantal gevallen niet aan de regelgeving 10 tot 20% van de omvang voldoet niet of niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt niet meer gehaald 90% van de capaciteit wordt in 80% van de lozingspunten gehaald De totale capaciteit wordt niet meer gehaald (-10%) en manifesteert zich verder duidelijk bij 20% van de lozingspunten. Het ontwerp kan meespelen in combinatie met diverse gebreken. Bij hevige regenval (>100l/sec/ha) ontstaan op grote schaal problemen.
  Werking Afvoer en lozing leveren structureel problemen op 75% van de lozingspunten functioneert min of meer normaal 25% van de lozingspunten geven diverse gebreken en afwijkingen. Dit levert overlast op voor gebruiker en/of gebouw, bijvoorbeeld door inwatering en overstroming.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 17 tot 25% van de omvang De voorziening ‘ziet er niet uit’. Omdat allerlei verouderingsverschijnselen goed waarneembaar zijn, geeft dit de voorziening een ‘verlopen’ aanzien, bijvoorbeeld door slechte beugeling, niet een strak leidingtracé of door beschadigde isolatie.
  Serieuze gebreken 6 tot 12% van de omvang Serieuze gebreken komen meer en meer voor. Dit type gebrek begint de staat te domineren. Lekkages komen meer en meer voor, ernstige deformatie en scheurvorming zijn min of meer structureel.
  Ernstige gebreken 5 tot 10% van de omvang Ernstige gebreken kunnen leiden tot bijvoorbeeld het losraken of loszitten van leidingen. Ernstige vervormingen zijn zichtbaar. Lekkages door breuk komen voor, met name in het deel op maaiveldniveau.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet veelal niet meer aan de regelgeving 20 tot 30% van de omvang voldoet niet

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt structureel niet gehaald <90% van de capaciteit wordt in <80% van de lozingspunten gehaald Er zijn structurele problemen inzake de capaciteit. Op veel lokale punten wordt de capaciteit niet gehaald. Ook de totale afvoercapaciteit wordt niet gehaald. Dit leidt tot structurele problemen (overlast).
  Werking Werking is structureel slecht <75% van de lozingspunten functioneert min of meer normaal Meer dan 25% van de lozingspunten functioneert niet of functioneert slecht. Gevolgschades en overlast zijn structureel.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >25% van de omvang De voorziening ziet er verlopen, verouderd en slecht uit. Algemeen zijn de gebreken zichtbaar.
  Serieuze gebreken >12% van de omvang Serieuze gebreken komen algemeen voor en bepalen in hoge mate de staat, die als slecht betiteld kan worden. Gevolgschade komt structureel voor. Hoewel in het verleden reparaties zijn uitgevoerd, lijkt dit nu nagenoeg niet meer haalbaar.
  Ernstige gebreken >10% van de omvang Ernstige gebreken veroorzaken gevolgschade op meerdere plaatsen. Leidingen zijn gescheurd, gedeformeerd, afgebroken of afwezig. Vrije uitstroom van water (breuk) komt voor.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet niet meer aan regelgeving >30% van de omvang voldoet niet

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Afschot, onvoldoende
Beschadiging, mechanisch
Beugel, zit los
Bolrooster, defect
Bolrooster, materiaaldefecten
Vervuiling, door pannegruis
Serieus Afschot, geen
Beugel, onvoldoende
Bevestiging, beugel, gecorrodeerd
Hemelwaterafvoer, afgebroken
Hemelwaterafvoer, beschadigd
Hemelwaterafvoer, hinderlijk geluid
Hemelwaterafvoer, ontbreekt
Rooster, beschadigd
Stankoverlast, plaatselijk
Vuilkorf, ontbreekt
Ernstig Aansluiting, lekkage
Afschot, verkeerd
Beugel, ontbreekt
Breuk
Hemelwaterafvoer, perforaties
Lekkage
Lozingspunt, slechte verbinding
Residu, ophoping
Rooster, ontbreekt
Scheurvorming
Stankoverlast, structureel
Verstopping

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 10 13 14
3 17 21 23
4 24 27 31
5 30 33 38
6 35 39 45

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Belangrijk
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Belangrijk
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Belangrijk

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.