Hemelwaterafvoer, PE, Ø 110 mm

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Hemelwaterafvoerleiding, inclusief bevestigingsmateriaal voor hemelwaterafvoer.
De aansluiting op de buitenriolering heeft een diameter van 110 mm.

Uitgangspunten
De kosten waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per meter. De kosten waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per meter. 
Bij volledig vervangen 10% van de vervangingskosten extra berekenen om bijkomende kosten volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Geen onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Hemelwaterafvoer, PE

Omschrijving

Hemelwaterafvoerleiding inclusief bevestigingsmateriaal.

Inspectie-aandachtspunten

Alleen visueel waarneembare leiding wordt geïnspecteerd, dus niet de leiding ondergronds. Bij gecombineerde systemen (PE en verzinkt) worden de werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit 100% van de capaciteit bij 100% van de lozingspunten
  Werking Afvoer en lozing uitstekend Alle punten lozen en voeren goed af
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet zo goed als geheel aan de regelgeving <1% voldoet nagenoeg

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit 100% van de capaciteit bij 99% van de lozingspunten 1% heeft een verminderde capaciteit
  Werking Afvoer en lozing goed 99% punten lozen en voeren goed af 1% voert het water wel af maar dit duurt (te) lang
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 5% van de omvang Geen nieuwbouwkwaliteit. Plaatselijke geringe gebreken (bijvoorbeeld oppervlakkige beschadiging). Deze gebreken zijn echter niet van invloed op de basiskwaliteit en zijn vooral esthetisch van aard
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel aan de regelgeving 2 tot 5% van de omvang voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt in de meeste gevallen gehaald. 100% van de capaciteit bij 95% van de lozingspunten 5% van de lozingspunten haalt de capaciteit niet meer binnen de normale tijd en heeft dus een verminderde capaciteit
  Werking Afvoer en lozing voldoende 95% van de lozingspunten 5% van de lozingspunten voert het water niet adequaat af door bijvoorbeeld vervuiling/verstopping. Dit leidt echter nog niet tot (water)overlast. In een enkele geval wordt door onderdruk een sifon leeggezogen (plaatselijk stankoverlast)
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 10% van de omvang De meeste gebreken zijn esthetisch van aard. Er is bijvoorbeeld sprake van plaatselijke vervorming of beschadiging
  Serieuze gebreken Tot 3% van de omvang Een enkel serieus gebrek is mogelijk aanwezig en zichtbaar, bijvoorbeeld een lek. Deze gebreken leiden nog niet tot gevolgschade maar zijn wel aandachtspunten
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet over het algemeen aan de regelgeving 5 tot 10% van de omvang voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt niet meer in alle gevallen gehaald. 100% van de capaciteit in 85% van de lozingspunten 15% van de lozingspunten levert problemen op. Door slechtere afvoer ontstaat capaciteitvermindering. Hier kan het ontwerp aan ten grondslag liggen qua dimensionering en aanleg
  Werking Afvoer en lozing leveren plaatselijk problemen op 85% van de lozingspunten 15% van de lozingspunten vertoont gebreken in de vorm van verstoppingen, deformering en dergelijke. Dit leidt in een aantal gevallen tot stank- of wateroverlast
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 10 tot 17% van de omvang Veroudering is duidelijk zichtbaar. Geringe gebreken zijn overal waar te nemen. Een aantal gebreken zijn esthetisch maar komen meer voor
  Serieuze gebreken 3 tot 6% van de omvang Het aantal serieuze gebreken neemt duidelijk toe. Scheurvorming en/of vervormingen geven een duidelijk beeld van de conditie. Hier en daar ontstaat lekkage wat de normale afvoer hindert
  Ernstige gebreken Tot 5% van de omvang Naast het over de gehele linie op gang gekomen verouderingsproces zijn enkele ernstige gebreken zichtbaar. Deze bepalen verder de matige staat. Een plaatselijk ernstig gebrek kan leiden tot overlast
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in een aantal gevallen niet aan de regelgeving 10 tot 20% van de omvang voldoet niet of niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt niet meer gehaald 90% van de capaciteit wordt in 80% van de lozingspunten gehaald De totale capaciteit wordt niet meer gehaald (-10%) en manifesteert zich verder duidelijk bij 20% van de lozingspunten. Diverse gebreken en het ontwerp kunnen hier aan ten grondslag liggen
  Werking Afvoer en lozing leveren structureel problemen op 75% van de lozingspunten functioneert min of meer normaal 25% van de lozingspunten geeft diverse gebreken en afwijkingen. Dit levert overlast op voor de gebruikers
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 17 tot 25% van de omvang De voorziening toont allerlei verouderingsverschijnselen, bijvoorbeeld slechte beugeling, geen strak leidingtracé, beschadigde isolatie en dergelijke
  Serieuze gebreken 6 tot 12% van de omvang Serieuze gebreken komen meer voor en domineren de staat. Lekkage, opschot, ernstige deformatie en scheurvorming zijn min of meer structureel
  Ernstige gebreken 5 tot 10% van de omvang Ernstige gebreken kunnen bijvoorbeeld leiden tot loszittende leidingen. Ernstige vervormingen zijn zichtbaar. Lekkages door breuk veroorzaken onhygiënische omstandigheden
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet veelal niet meer aan de regelgeving 20 tot 30% van de omvang voldoet niet

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt structureel niet gehaald < 90% van de capaciteit wordt in <80% van de lozingspunten gehaald Er zijn structurele problemen inzake de capaciteit. Op veel lokale punten wordt de capaciteit niet gehaald maar ook de totale afvoercapaciteit wordt niet gehaald
  Werking Werking is structureel slecht < 75% van de lozingspunten functioneert min of meer normaal Meer dan 25% van de lozingspunten functioneert niet of slecht.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken > 25% van de omvang De voorziening ziet er verwaarloosd uit. Gebreken zijn duidelijk zichtbaar
  Serieuze gebreken > 12% van de omvang Serieuze gebreken komen overal voor en bepalen in hoge mate de slechte staat. Gevolgschade komt structureel voor. Reparatie is niet haalbaar
  Ernstige gebreken > 10% van de omvang Ernstige gebreken veroorzaken gevolgschade op meerdere plaatsen. Leidingen zijn gescheurd, gedeformeerd of afgebroken. Vrije uitstroom van afvalwater komt voor, waardoor stank- en wateroverlast ontstaan
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet niet meer aan regelgeving > 30% van de omvang voldoet niet

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Afschot, onvoldoende
Beschadiging, mechanisch
Beugel, zit los
Isolatie, beschadigd
Riolering, niet demonteerbaar ontstoppingsstuk
Schrobput, deksel, gecorrodeerd
Serieus Afschot, geen
Afvoer, afvalwater maakt hinderlijk geluid
Beluchter, defect
Beugel, onvoldoende
Bevestiging, beugel, gecorrodeerd
Doorhanging
Hemelwaterafvoer, afgebroken
Hemelwaterafvoer, beschadigd
Hemelwaterafvoer, hinderlijk geluid
Hemelwaterafvoer, ontbreekt
Leiding, teveel afschot
Riolering, PE, thermische las niet goed uitgevoerd, geen lekkage
Riolering, verkeerd gemonteerde T stuk (haaks)
Stankoverlast, plaatselijk
Vuilkorf, ontbreekt
Ernstig Aansluiting, lekkage
Afschot, verkeerd
Beluchting, leiding, ontbreekt
Beugel, ontbreekt
Breuk
Hemelwaterafvoer, perforaties
Lekkage
Lozingspunt, slechte verbinding
Residu, ophoping
Riolering, PE, thermische las niet goed uitgevoerd, lekkage
Riolering, afgebroken
Riolering, deformatie door(te) warm afvalwater
Riolering, verkeerd gemonteerde T stuk (tegenstroom)
Scheurvorming
Schrobput, regelmatige overstroming
Stankoverlast, structureel
Terugslagklep, functioneert niet goed
Verstopping

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 12 16 22
3 23 30 40
4 31 40 55
5 43 55 70
6 55 70 85

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Belangrijk
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Belangrijk
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Belangrijk

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.