Drukverhogingsunit, 2 pompen

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
De drukverhogingsunit bestaat uit een centrifugaalpomp, meet- en beveiligingsfuncties, pressostaat, schakelkast, schakelvat en membraanafsluiters.

Uitgangspunten
De pompen zijn uitgevoerd als verticale stapelpomp.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.
Bij volledig vervangen zal 15% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Drukverhogingsunit, 2 pompen

Omschrijving

De drukverhogingsunit bestaat uit twee centrifugaalpompen, meet- en beveiligingsfuncties, pressostaat, schakelkast, schakelvat en twee membraanafsluiters. Intensief gebruik betekent dat er meer dan 30 schakelingen per uur zijn.

Inspectie-aandachtspunten

Bij inspectie wordt gelet op eventuele lekkages van de verschillende onderdelen, leidingaanleg met bevestigingen en de werking van de beveiligingen.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking voldoende gewaarborgd, geen klachten, rustig bedrijf Geen storingen Geen bedrijfsonderbrekingen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is geen sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking voldoende gewaarborgd, normaal bedrijf Geen storingen Normale werking zonder onderbrekingen, geen storingen. Drukregeling van het waternet is normaal.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 1 gebrek De nieuwbouwkwaliteit is er af, doordat de pomp enige beschadigingen vertoont en hij ouder is dan 4 jaar.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is nauwelijks sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Enigszins verstoorde (niet hinderlijke) werking Tot 1 storing per jaar Een enkele keer kan de pomp in thermische storing vallen. Daardoor ontstaat verstoring van de normale druk. Er is enige overlast voor de gebruiker. In geval van een brandpomp: onvoldoende voordruk voor de haspels op de bovenste etages.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 1 tot 3 gebreken Geringe gebreken manifesteren zich, doordat de coating enigszins afbladdert. Ook kan een lamp van de schakelkast niet functioneren.
  Serieuze gebreken Tot 1 gebrek Een enkel serieus gebrek komt voor, zoals sporen van lekkage nabij de draairichtingcontrole. Beschadigingen of gebreken aan elektrische componenten komen nog niet voor. Plaatselijk kan corrosie zijn ontstaan.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Een aantal kleinere afwijkingen kan voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking een enkele keer onvoldoende 1 tot 2 storingen per jaar Pomp valt af en toe in storing. ‘Reset’ en opnieuw afstellen werkt niet altijd meer. Af en toe klachten van de gebruiker. Bij brandpomp: te weinig voordruk op meerdere etages.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 3 tot 5 gebreken Hier en daar zijn sporen van lekkage of beschadigingen zichtbaar, doordat de coating is afgebladderd. Indicatielampen kunnen defect zijn en de schakelkast is (inwendig) rommelig.
  Serieuze gebreken 1 tot 3 gebreken Meerdere serieuze gebreken komen voor, zoals beschadigingen aan de pomp door corrosie, en het meer dan normaal trillen van de pomp. Sporen van lekkage nabij de asdoorvoering en meer dan serieuze corrosie kunnen voorkomen. De pomp functioneert nog wel normaal.
  Ernstige gebreken Tot 1 gebrek Een ernstig gebrek kan voorkomen, zoals lekkage aan het pomphuis. Deze gebreken leiden echter nog niet tot overlast of directe gevolgschades. Het schakelvat kan defect zijn, waardoor de pomp meer dan normaal in- / uitschakelt.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel Een enkele afwijking kan voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking onvoldoende 2 tot 5 storingen per jaar Regelmatig storingen, waardoor klachten ontstaan van de gebruiker. Kans op gevolgschade door bijvoorbeeld te weinig druk op vaatwasmachine of onvoldoende voordruk op de haspels.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 7 gebreken Oppervlakkige beschadigingen, corrosie en sporen van lekkage komen nu algemeen voor.
  Serieuze gebreken 3 tot 5 gebreken Lekkages hebben serieuze corrosie tot gevolg gehad. De elektrische componenten, zoals de aansluitingen, vertonen gebreken of de stroomopname is toegenomen of enigszins asynchroon (bij een 3-fase motor). De drukregeling kan niet goed functioneren waardoor de pomp te lang ingeschakeld blijft staan met oververhitting als mogelijk gevolg.
  Ernstige gebreken 1 tot 3 gebreken Een aantal ernstige gebreken bepalen in hoge mate de conditie, zoals overmatige warmteontwikkeling en het af en toe aanspreken van de thermische beveiliging. Ook kan er meer geluid dan normaal worden geproduceerd, wat op mechanische defecten (lagers) kan duiden.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nog ten dele Afwijkingen aan de veiligheid (brand), NEN 1006 (water), NEN 1010 en NEN 3140 op het gebied van veiligheid, maken ingrijpen veelal noodzakelijk.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking is geheel verstoord >5 storingen per jaar Veel storingen en het niet meer bedrijfszeker zijn leiden tot diverse klachten en verstoringen. Ook bestaat er grote kans op gevolgschade. De brandweer zal de installatie (het gebouw) niet bruikbaar achten en afkeuren. Mogelijk grote overlast voor de gebruiker.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >7 gebreken Geringe gebreken komen algemeen voor. De pomp ziet er verlopen uit.
  Serieuze gebreken >5 gebreken Serieuze gebreken, zoals het meer dan normaal trillen en het overmatige geluid van de pomp, bepalen de staat.
  Ernstige gebreken >3 gebreken Lekkages, uitval en overmatige warmteontwikkeling kunnen tegelijk voorkomen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in veel gevallen niet meer De situatie is algemeen onacceptabel, zeker met betrekking tot de veiligheid (brand), op drinkwatergebied en volgens NEN 1010 en NEN 3140. Er dienen onmiddellijk maatregelen te worden genomen.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Beschadiging, uitwendig oppervlakkig
Coating, bladdert af
Corrosie, oppervlakkig
Indicatielampje, defect
Vervuiling
Serieus Corrosie
Drukregeling, functioneert niet goed
Elektrische aansluiting, beschadigd
Geluid, overmatig
Schakelvat, voordruk verminderd
Sporen van lekkage, via asdoorvoering
Sporen van lekkage, via pomphuis
Stroomopname, asynchroon
Stroomopname, meer dan normaal
Trilling, overmatig
Voorkeurwisseling, defect
Ernstig Drukregeling, defect
Lagers, defect
Lekkage, via asdoorvoering
Lekkage, via motorbehuizing
Lekkage, via pomphuis
Motor, elektrisch defect
Motor, isolatiefout
Motor, thermische beveiliging spreekt aan
Oververhitting
Schakelvat, defect
Storingsovername, defect
Warmte-ontwikkeling, overmatig

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 4 5 6
3 10 12 14
4 17 20 24
5 23 28 33
6 29 35 40

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Normaal
Comfort Belangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Belangrijk
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Belangrijk

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.