CV-ketel, atmosferisch, HR, elektronische beveiliging, 530 kW

Omschrijving

Omschrijving
De CV-ketel bestaat uit een overdrukketel zonder warmwatervoorziening, is voorzien van een bovenliggende ventilatorbrander en een elektronische beveiliging. CV-ketel wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Uitgangspunten
Inclusief het aansluiten van aanvoer- en retourleiding, gasleiding, rookgasafvoer en waterleiding. Ook inclusief het in bedrijf stellen van de CV-installatie.
Exclusief rookgasafvoer.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.
Bij volledig vervangen zal 10% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk vervangen
x,xx
Volledig reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

CV-ketel, atmosferisch, HR, elektronische beveiliging

Omschrijving

De CV-ketel bestaat uit een overdrukketel zonder warmwatervoorziening, is voorzien van een bovenliggende ventilatorbrander en een elektronische beveiliging, inclusief bevestigingsmateriaal.

Inspectie-aandachtspunten

Deze ketel valt onder de verplichte SCIOS keuring.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, geen klachten Maximaal 1 storing per jaar Geen bedrijfsonderbreking.
Energetische toestand Rendement Volgens specificaties
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 1 gebrek Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, geen klachten Maximaal 2 storingen per jaar 1 storing leidt tot kortstondige bedrijfsonderbreking.
Energetische toestand Rendement Volgens specificaties
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 2 gebreken Gebreken zijn vooral esthetisch van aard. Lichte mechanische beschadiging van ommanteling of beginnende vervuiling behorende bij normale gebruiksomstandigheden, komen voor.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, geen klachten Maximaal 3 storingen per jaar 1 storing leidt tot kortstondige bedrijfsonderbreking van de ventilator.
Energetische toestand Rendement Nagenoeg volgens specificaties 95 tot 100%
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden Tot 5% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 2 tot 4 gebreken De nieuwbouwkwaliteit is er duidelijk af. Het gebruik is zichtbaar door een aantal geringe gebreken en de normale vervuiling die bij het gebruik hoort.
  Serieuze gebreken 1 gebrek Een enkel serieus gebrek komt voor, maar leidt nog niet tot bedrijfsonderbrekingen. Dit type gebreken kan nog goed hersteld worden.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften Beperkte afwijkingen komen voor

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij vollast ten dele aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten 90 tot 95%
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, enkele klachten door langdurige bedrijfsonderbrekingen (2x per jaar) 3 tot 6 storingen per jaar 2 storingen leiden tot bedrijfsonderbreking van de ventilator of warmtewisselaar.
Energetische toestand Rendement Neemt af ten opzicht van specificaties 90 tot 95%
  Energieverbruik Neemt enigszins toe, bij normale bedrijfsomstandigheden 5 tot 10% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 4 tot 7 gebreken De veroudering is nu duidelijk zichtbaar in de vorm van een enigszins verlopen uiterlijk en meerdere geringe gebreken. Vervorming van beplating of loszittende isolatie.
  Serieuze gebreken 1 tot 2 gebreken Serieuze gebreken komen meer voor en hebben in een enkel geval al geleid tot een korte bedrijfsonderbreking. De gebreken zijn nog niet onomkeerbaar.
  Ernstige gebreken 1 gebrek Een enkel ernstig gebrek heeft geleid tot een bedrijfsonderbreking, mogelijk met een kans op directe gevolgschade.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in hoofdlijnen aan de voorschriften Kleine en beperkte afwijkingen komen voor Geen afkeuring tot 3 afwijkingen van beperkte omvang en waarde.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij vollast niet meer aan ontwerpcapaciteit ten opzichte van ontwerpuitgangspunten 85 tot 90% bij vollast
  Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, onrustig bedrijf 6 tot 9 storingen per jaar 3 storingen leiden tot bedrijfsonderbreking, meer geluidsproductie en meerdere klachten (structureel) door meer en langduriger bedrijfsonderbrekingen.
Energetische toestand Rendement Neemt af ten opzichte van specificaties 85 tot 90%
  Energieverbruik Neemt enigszins toe, bij normale bedrijfsomstandigheden Tot 15% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 7 tot 9 gebreken De installatie ziet er nu duidelijk verlopen en verwaarloosd uit. De veroudering en verslechtering heeft zich nu structureel uitgebreid over de gehele voorziening.
  Serieuze gebreken 2 tot 5 gebreken Meerdere serieuze gebreken leiden regelmatig tot korte bedrijfsonderbrekingen.
  Ernstige gebreken 1 tot 3 gebreken Ernstige gebreken hebben soms al geleid tot langdurige bedrijfsonderbrekingen en tot gevolgschade, meestal direct (aan de voorziening zelf), maar soms ook indirect (omgeving) door bijvoorbeeld lekkages.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet op meerdere aspecten niet meer aan de voorschriften Afwijkingen komen voor Installatie moet feitelijk worden afgekeurd bij eventueel herinspectie, wellicht tijdelijke dispensatie en noodreparaties op veiligheidsgebied.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij deellast niet meer aan ontwerpcapaciteit ten opzichte van ontwerpuitgangspunten <85%
  Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, onrustig, onregelmatig bedrijf >9 storingen per jaar >3 storingen leiden tot bedrijfsonderbreking, overmatige geluidsproductie en veel klachten (structureel), door onder meer langdurige bedrijfsonderbrekingen.
Energetische toestand Rendement Neemt af ten opzichte van specificaties <85%
  Energieverbruik Neemt toe, bij normale bedrijfsomstandigheden >15% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >9 gebreken De installatie ziet er slecht en verwaarloosd uit, en vertoont over de hele linie geringe gebreken.
  Serieuze gebreken >5 gebreken Serieuze gebreken komen veelal voor, leiden tot bedrijfsonderbrekingen en verstoren het normaal functioneren.
  Ernstige gebreken >3 gebreken Ernstige gebreken leiden tot langdurige bedrijfsonderbrekingen, met een grote kans op directe of indirecte gevolgschade. Veel gebreken zijn onomkeerbaar.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet niet meer aan de voorschriften, afwijkingen komen algemeen voor Meerdere ernstige afwijkingen Installatie wordt afgekeurd en moet wellicht direct buiten bedrijf worden gesteld, danwel moeten noodreparaties op veiligheidsaspecten worden uitgevoerd.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Brander, gegevens ontbreken
Branderbuis, inwendig gering verontreinigd
Branderventilatie, inwendig verontreinigd
Buitenmantel, beschadigd
Fundatie, beschadigd
Gasafsluiter, bedieningshendel ontbreekt
Isolatie, uitwendig beschadigd
Ketelgegevens, ontbreken
Ketelisolatie, beschadigd
Ketelmantel, beschadigd
Olieleiding, zwetende koppeling
Rookgas, geringe lekkage
Verontreiniging, uitwendig
Serieus Bemetseling, scheurvorming
Bevestiging, zit los
Branderbed, inwendig verontreinigd
Branderbuis, inwendig serieus verontreinigd
Branderventilatie, inwendig verontreinigd
Condensafvoer, functioneert niet goed
Gasfilter, vervuild
Ketelaansluiting, pakking, lekkage
Ketelmantel, gecorrodeerd
Leiding, verbinding, lekkage
Manometer, defect
Oliefilter, vervuild
Olieleiding, lekkage
Ontstekingsapparatuur, defect
Regelapparatuur, verouderd
Rookgas, kanaalaansluiting niet goed
Rookgas, serieuze lekkage
Rookgas, temperatuur te hoog
Ventilator, brander, matige lagers
Verouderingsverschijnselen
Ernstig Bekabeling, elektrisch, uitgedroogd
Bemetseling, beschadigd
Beveiligingsapparatuur, defect
Brander, automaat, functioneert niet goed
Brander, verkeerd afgesteld
Branderbed, beschadigd
Branderventilatie, beschadigd
Corrosie, ernstig, door zuurvorming
Gas, lekkage
Gasreduceer, functioneert niet goed
Gasregelapparatuur, functioneert niet goed
Ketelleden, lekken
Ketelleden, putcorrosie
Koolmonoxidegehalte, te hoog
Nox uitstoot te hoog
Olie, lekkage
Oliepomp, slechte lagers
Rookgas, ernstige lekkage
Rookgas, turbulators verbrand
Rookgasventilator, defect
Ventilatiebrander, slechte lagers
Ventilator, in onbalans
Warmtewisselaar, lek

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 3 4 5
3 10 12 15
4 15 17 20
5 19 22 25
6 22 25 28

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Normaal
Comfort Belangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Normaal
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Belangrijk

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.