Brandmelder, optisch

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Brandmelder, optisch, met ingebouwde lichtbron en fotodiode, 2-draads, automatische branddetectoren reageren op karakteristieke verschijnselen zoals rookontwikkeling, temperatuurstijging, stralings- en/of lichtverschijnselen, welke bij een beginnende brand ontstaan en kunnen zo in een vroeg stadium een brand melden.

Uitgangspunten
Inclusief het testen en in bedrijf stellen van het systeem en exclusief bekabeling en klimmateriaal. Maatregelen vanaf 50% zullen leiden tot integrale vervanging. Let op: bij gecertificeerde installatie is onderhoud verplicht in de vorm van periodiek testen! In dat geval moet overal waar 'geen onderhoud' staat, worden vervangen door 'eenvoudig onderhoud'.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk. De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk. Bij volledig vervangen zal 10% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken. Let op: onderhoudskosten zijn hier erg hoog ten opzichte van de vervangingskosten!

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xxGeen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xxGeen onderhoud
x,xx
4 Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx


Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx

Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Niet van toepassing
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Brandmelder, optisch

Omschrijving

Automatische branddetectoren reageren op karakteristieke verschijnselen zoals rookontwikkeling, temperatuurstijging, stralings- en/of lichtverschijnselen, welke bij een beginnende brand ontstaan en kunnen zo in een vroeg stadium een brand melden.

Inspectie-aandachtspunten

Conditiebepaling door alle brandmelders als een geheel te beoordelen, de percentages (%) gelden dan ook t.o.v. van het totaal aantal brandmelders. Onderhoud heeft weinig invloed op de degradatie, de technologische veroudering en ook eventuele problemen met de certificering (brandweer/verzekering) zorgen ervoor dat de brandmelders omstreeks het 15e jaar vervangen zal worden.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking voldoende gewaarborgd, geen klachten, normaal functioneren Geen storingen Geen bedrijfsonderbrekingen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is geen sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking voldoende gewaarborgd, geen klachten, normaal functioneren Geen storingen Geen bedrijfsonderbrekingen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 4% van de melders Hier en daar treedt vervuiling op of is er sprake van een enkele oppervlakkige beschadiging of slordige bedrading/bekabeling.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is nauwelijks sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking voldoende gewaarborgd, nagenoeg geen klachten, normaal functioneren Geen storingen Geen bedrijfsonderbrekingen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 4 tot 8% van de melders Geringe gebreken komen meer voor zoals beschadiging of uitwendige deformatie. Ook kan de optische melding oppervlakkig beschadigd zijn.
  Serieuze gebreken Tot 4% van de melders Een serieus gebrek kan voorkomen zoals een slordige of foutief aangebrachte bekabeling.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel Geen zwaar wegende directe acties noodzakelijk, wel aandacht voor de brandveiligheid.

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, er ontstaan klachten, normaal functioneren Tot 1 storing per jaar Tot één storing per jaar die merkbaar is voor de gebruikers van de installatie (tijdens testen). Een reden hiervan is, in de meeste gevallen, een veroudering van het systeem.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 8 tot 11% van de melders Geringe gebreken komen meer voor zoals vervuiling, beschadiging en slordige bedrading/bekabeling.
  Serieuze gebreken 4 tot 8% van de melders Er kan sprake zijn van het niet meer verkrijgbaar zijn van onderdelen. Ook kan de de optische melding beschadigd zijn en de frontplaat gedeformeerd zijn.
  Ernstige gebreken Tot 1% van de melders afronden naar boven Een enstig gebrek kan voorkomen zoals een niet goed functionerende melder. Daardoor kunnen de storingen en evt. de bedrijfsonderbrekingen toenemen. Bij een gecertificeerde installaties zal een ernstig gebrek verholpen moeten worden.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nog ten dele Aandacht voor veiligheid moet verbeterd worden daarnaast kunnen enkele afwijkingen voorkomen op gebied van de NCP.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, er ontstaan meer en meer problemen, bedrijfszekerheid wordt duidelijk minder 1 tot 3 storingen per jaar Bedrijfsonderbreking waardoor klachten meer en meer voorkomen. De veroudering van het systeem en het niet meer verkrijgbaar zijn van onderdelen veroorzaakt onzekerheid over het functioneren en (te) veel meldingen.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 11 tot 15% van de melders Geringe gebreken komen structureel voor zoals vervuiling, slordige kabelinvoer en oppervlakkige beschadigingen.
  Serieuze gebreken 8 tot 11% van de melders Serieuze gebreken komen nu structureel voor zoals vervuiling, beschadigingen e.d.
  Ernstige gebreken 1 tot 4% van de melders Een deel van de melders is uitgevallen door slecht functioneren bijvoorbeeld door ernstige vervuiling. Doormelding functioneert bij die melders niet goed of is niet betrouwbaar.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in veel gevallen niet meer Bij een keuring conform de NCP/brandweer zal de installatie mogelijk worden afgekeurd.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking niet meer gewaarborgd, er ontstaan veel klachten, bedrijfszekerheid is sterk verminderd > 3 storingen per jaar Meer dan 3 bedrijfsonderbrekingen per jaar waardoor vele klachten ontstaan. Het systeem is sterk verouderd en onbetrouwbaar en daardoor ook onveilig.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >15% van de melders Geringe gebreken zoals beschadiging, vervuiling en dergelijke komen algemeen voor.
  Serieuze gebreken >11% van de melders Diverse serieuze gebreken bepalen de staat zoals door corrosie, werken van meldingen etc. Het niet meer beschikbaar zijn van reserve onderdelen maakt de situatie onomkeerbaar.
  Ernstige gebreken >4% van de melders Ernstige gebreken beperken de juiste werking waardoor de desbetreffende melders onbetrouwbaar zijn.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel niet meer aan de regel- en wetgeving De installatie wordt zeker afgekeurd op grond van NCP richtlijnen en brandweereisen. Situatie is gevaarlijk met betrekking tot branddetectie.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Bedrading, rommelig
Beschadiging, uitwendig oppervlakkig
Kabel, slordig ingevoerd
Optische melding, oppervlakkig beschadigd
Vervuiling, uitwendig, zonder beïnvloeding van de werking
Serieus Bedrading, foutieve toepassing
Bedrading/bekabeling, verkeerd aangebracht
Behuizing, beschadigd
Behuizing, gedeformeerd
Corrosie, op componenten in de omkasting
Onderdelen, reserve, niet meer verkrijgbaar
Voetplaat, gedeformeerd
Voetplaat, zit los
Ernstig Alarmmelding, onjuist weergegeven
Component, elektronisch, defect
Doormelding, functioneert niet meer
Slechte algemene werking
Verbrandingsverschijnselen
Vervuiling, ernstig, kan mogelijk de werking beïnvloeden

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 5 6 6
3 12 12 12
4 17 18 19
5 22 24 25
6 24 27 30

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Onbelangrijk
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Belangrijk
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Belangrijk

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.