Boiler, gasgestookt, HR, 200 liter

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
De boilercombinatie bestaat uit een boiler, aansluitset, waterleidingen en bevestigingsmateriaal.

Uitgangspunten
Exclusief koud- en warmwaterleiding, gasleiding, rookgasafvoer/luchttoevoer en rioolleiding.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.
Bij volledig vervangen zal 10% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk vervangen
x,xx
Volledig reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Boiler, gasgestookt, HR tot 200 liter

Omschrijving

De boilercombinatie bestaat uit een boiler, aansluitset, waterleidingen en bevestigingsmateriaal.

Inspectie-aandachtspunten

Bij inspectie wordt gelet op eventuele lekkages van de verschillende onderdelen, leidingaanleg met bevestigingen en de werking van de beveiligingen.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustige bedrijf, geen klachten Maximaal 1 storing per jaar Geen bedrijfsonderbreking.
Energetische toestand Rendement Volgens specificaties
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 1 gebrek Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, geen klachten Maximaal 2 storingen per jaar 1 storing leidt tot kortstondige bedrijfsonderbreking.
Energetische toestand Rendement Volgens specificaties
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 2 gebreken
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, geen klachten Maximaal 3 storingen per jaar 1 storing leidt tot kortstondige bedrijfsonderbreking van de ventilator.
Energetische toestand Rendement Nagenoeg volgens specificaties 95 tot 100%
  Energieverbruik Normaal, bij normale bedrijfsomstandigheden Tot 5% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 2 tot 4 gebreken
  Serieuze gebreken 1 gebrek
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften. Beperkte afwijkingen komen voor

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij vollast condities ten dele aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten 90 tot 95%
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, enkele klachten door langdurige bedrijfsonderbrekingen (2x per jaar) 5 tot 6 storingen per jaar 2 storingen leiden tot bedrijfsonderbreking van de ventilator of warmtewisselaar.
Energetische toestand Rendement Neemt af ten opzicht van specificaties 90 tot 95%
  Energieverbruik Neemt enigszins toe, bij normale bedrijfsomstandigheden 5 tot 10% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 7 gebreken
  Serieuze gebreken 1 tot 2 gebreken
  Ernstige gebreken 1 gebrek
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in hoofdlijnen aan de voorschriften, kleine en beperkte afwijkingen komen voor Geen afkeuring tot 3 afwijkingen van beperkte omvang en waarde.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij vollast niet meer aan ontwerpcondities ten opzichte ontwerpuitgangspunten 85 tot 90% bij vollast
  Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, onrustig bedrijf 7 tot 9 storingen per jaar 3 storingen leiden tot bedrijfsonderbreking. Meer geluidsproductie en meerdere klachten (structureel) door meer en langduriger bedrijfsonderbrekingen.
Energetische toestand Rendement Neemt af ten opzichte van specificaties 85 tot 90%
  Energieverbruik Neemt enigszins toe, bij normale bedrijfsomstandigheden Tot 15% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 7 tot 9 gebreken
  Serieuze gebreken 2 tot 5 gebreken
  Ernstige gebreken 2 tot 3 gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet op meerdere aspecten niet meer aan de voorschriften, afwijkingen komen voor Installatie moet feitelijk worden afgekeurd bij een eventuele herinspectie, wellicht tijdelijke dispensatie en uitvoeren van noodreparaties op veiligheidsgebied.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij deellast niet meer aan ontwerpcondities ten opzichte ontwerpuitgangspunten <85%
  Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, onrustige onregelmatig bedrijf >9 storingen per jaar >3 storingen leiden tot bedrijfsonderbreking. Overmatige geluidsproductie en veel klachten (structureel) door onder meer langdurige bedrijfsonderbrekingen.
Energetische toestand Rendement Neemt af ten opzichte van specificaties 85 tot 90%
  Energieverbruik Neemt toe, bij normale bedrijfsomstandigheden Tot >15% toename
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >9 gebreken
  Serieuze gebreken >5 gebreken
  Ernstige gebreken >3 gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet niet meer aan de voorschriften, afwijkingen komen algemeen voor. Meerdere ernstige afwijkingen Installatie wordt afgekeurd en moet wellicht direct buiten bedrijf worden gesteld, dan wel moeten noodreparaties op veiligheidsaspecten worden uitgevoerd.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Brander, gegevens ontbreken
Branderbuis, inwendig gering verontreinigd
Branderventilatie, inwendig verontreinigd
Buitenmantel, beschadigd
Fundatie, beschadigd
Gasafsluiter, bedieningshendel ontbreekt
Isolatie, uitwendig beschadigd
Ketelgegevens, ontbreken
Ketelisolatie, beschadigd
Ketelmantel, beschadigd
Olieleiding, zwetende koppeling
Rookgas, geringe lekkage
Verontreiniging, uitwendig
Serieus Bemetseling, scheurvorming
Bevestiging, zit los
Branderbed, inwendig verontreinigd
Branderbuis, inwendig serieus verontreinigd
Branderventilatie, inwendig verontreinigd
Gasfilter, vervuild
Ketelaansluiting, pakking, lekkage
Ketelmantel, gecorrodeerd
Leiding, verbinding, lekkage
Manometer, defect
Oliefilter, vervuild
Olieleiding, lekkage
Ontstekingsapparatuur, defect
Regelapparatuur, verouderd
Rookgas, kanaalaansluiting niet goed
Rookgas, serieuze lekkage
Rookgas, temperatuur te hoog
Ventilator, brander, matige lagers
Verouderingsverschijnselen
Ernstig Bekabeling, elektrisch, uitgedroogd
Bemetseling, beschadigd
Beveiligingsapparatuur, defect
Brander, automaat, functioneert niet goed
Brander, verkeerd afgesteld
Branderbed, beschadigd
Branderventilatie, beschadigd
Gas, lekkage
Gasreduceer, functioneert niet goed
Gasregelapparatuur, functioneert niet goed
Ketelleden, lekken
Ketelleden, putcorrosie
Olie, lekkage
Oliepomp, slechte lagers
Rookgas, ernstige lekkage
Rookgas, turbulators verbrand
Ventilatiebrander, slechte lagers
Ventilator, in onbalans
Warmtewisselaar, lek

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 3 4 5
3 10 12 15
4 15 17 20
5 19 22 25
6 22 25 28

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Normaal
Comfort Belangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Normaal
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Belangrijk

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.