Binnenriolering, PE, Ø 110 mm

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Binnenriolering van PE voor vuilwater- en hemelwaterafvoer. De verbindingen worden tot stand gebracht door spiegellassen.

Uitgangspunten
Er is gerekend met 1 bocht en 1 T-stuk per meter buis.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per meter.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per meter.
Bij volledig vervangen zal 10% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Binnenriolering, PE

Omschrijving

Binnenriolering van PE, voor vuilwater- en hemelwaterafvoer. De verbindingen worden tot stand gebracht door spiegellassen.

Inspectie-aandachtspunten:

Er dient rekening gehouden te worden met bereikbaarheid, bij bijvoorbeeld kruipruimten, schachten en plenums. Ook letten op degradatiefactor bij een hoge watertemperatuur.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit 100% van de capaciteit wordt in 100% van de lozingspunten gehaald
  Werking Afvoer en lozing zijn uitstekend Alle punten lozen en voeren goed af
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet zo goed als geheel aan de regelgeving <1% voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit 100% van de capaciteit wordt in 99% van de lozingspunten gehaald 1% heeft een verminderde capaciteit.
  Werking Afvoer en lozing zijn goed 99% van de punten lozen en voeren goed af 1% voert het water wel af, maar dit duurt (te) lang.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 5% van de omvang De nieuwbouwkwaliteit is er duidelijk af. Beginnende invloeden door plaatselijke geringe gebreken (bijvoorbeeld oppervlakkige beschadiging). Deze gebreken zijn echter niet van invloed op de basiskwaliteit, en zijn vooral esthetisch van aard.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel aan de regelgeving 1 tot 5% van de omvang voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt in de meeste gevallen gehaald 100% van de capaciteit wordt in 95% van de lozingspunten gehaald 5% van de lozingspunten haalt de capaciteit niet meer binnen de normale tijd.
  Werking Afvoer en lozing zijn voldoende 95% van de punten lozen en voeren goed af 5% van de lozingspunten voert het water niet adequaat af door bijvoorbeeld vervuiling of verstopping. Dit heeft echter nog geen (water)overlast tot gevolg. In een enkel geval wordt door onderdruk een sifon leeggezogen, waardoor plaatselijk stankoverlast voorkomt.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 10% van de omvang De meeste gebreken zijn esthetisch van aard. De 'nieuwbouw' is al enige tijd geleden, er is bijvoorbeeld sprake van wat plaatselijke vervorming of beschadiging.
  Serieuze gebreken Tot 3% van de omvang Er is mogelijk een enkel serieus gebrek aanwezig en zichtbaar, zoals een plaatselijk lek. Dit hoeft nog niet tot gevolgschade te leiden, maar is wel een aandachtspunt.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet over het algemeen aan de regelgeving 5 tot 10% van de omvang voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt niet meer in alle gevallen gehaald 100% van de capaciteit wordt in 85% van de lozingspunten gehaald 15% van de lozingspunten levert problemen op in de vorm van een verslechterde afvoer. Aan de hierdoor veroorzaakte capaciteitvermindering kan het ontwerp ten grondslag liggen, qua dimensionering en aanleg.
  Werking Afvoer en lozing leveren plaatselijk problemen op 85% van de punten lozen en voeren goed af 15% van de lozingspunten vertoont gebreken, zoals verstopping of deformering. Dit leidt in een aantal gevallen ook tot water- of stankoverlast.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 10 tot 17% van de omvang Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen. Een aantal gebreken zijn esthetisch van aard, maar komen meer voor. Geringe gebreken zijn overal wel waar te nemen.
  Serieuze gebreken 3 tot 6% van de omvang Het aantal serieuze gebreken neemt duidelijk toe. Scheurvorming en / of vervormingen geven een duidelijk signaal over de conditie. Hierdoor ontstaat plaatselijk lekkage, wat de normale afvoer hindert.
  Ernstige gebreken Tot 5% van de omvang Het verouderingsproces is over de gehele linie op gang gekomen. Enkele ernstige gebreken zijn zichtbaar en bepalen de matige staat. Een plaatselijk ernstig gebrek kan leiden tot overlast.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in een aantal gevallen niet aan de regelgeving 10 tot 20% van de omvang voldoet niet of niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt niet meer gehaald 90% van de capaciteit wordt in 80% van de lozingspunten gehaald De totale capaciteit wordt niet meer gehaald. Het ontwerp, in combinatie met de diverse gebreken, kan hier meespelen.
  Werking Afvoer en lozing leveren structureel problemen op 75% van de lozingspunten functioneert min of meer normaal 25% van de lozingspunten geeft diverse gebreken en afwijkingen. Dit levert overlast op voor de gebruiker.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 17 tot 25% van de omvang Allerlei verouderingsverschijnselen, zoals slechte beugeling, geen strak leidingtracé of beschadigde isolatie, zijn goed waarneembaar, waardoor de voorziening een ‘verlopen’ aanzien krijgt.
  Serieuze gebreken 6 tot 12% van de omvang Serieuze gebreken komen meer en meer voor. Dit type gebreken begint de staat te domineren. Lekkages komen steeds meer voor. Opschot, ernstige deformatie en scheurvorming zijn min of meer structureel.
  Ernstige gebreken 5 tot 10% van de omvang Ernstige gebreken kunnen leiden tot het losraken of loszitten van leidingen. Ernstige vervormingen zijn zichtbaar. Lekkages door breuk komen voor, wat tot duidelijk onhygiënische omstandigheden leidt.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet veelal niet meer aan de regelgeving 20 tot 30% van de omvang voldoet niet

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt structureel niet gehaald <90% van de capaciteit wordt in <80% van de lozingspunten gehaald Er zijn structurele problemen inzake de capaciteit. Op veel lokale punten wordt de capaciteit niet gehaald. Ook de totale afvoercapaciteit wordt niet gehaald.
  Werking Werking is structureel slecht <75% van de lozingspunten functioneert min of meer normaal Meer dan 25% van de lozingspunten functioneert niet of slecht.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >25% van de omvang De voorziening ziet er verlopen, verouderd en slecht uit. Algemeen zijn de gebreken zichtbaar.
  Serieuze gebreken >12% van de omvang Serieuze gebreken komen algemeen voor en bepalen in hoge mate de staat, die als slecht betiteld kan worden. Gevolgschade komt structureel voor. Hoewel in het verleden reparaties zijn uitgevoerd, lijkt dit nu nagenoeg niet meer haalbaar.
  Ernstige gebreken >10% van de omvang Ernstige gebreken veroorzaken gevolgschade op meerdere plaatsen. Leidingen zijn gescheurd, gedeformeerd of afgebroken. Vrije uitstroom van afvalwater komt voor, wat water- en stankoverlast veroorzaakt.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet niet meer aan regelgeving >30% van de omvang voldoet niet

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Afschot, onvoldoende
Beschadiging, mechanisch
Beugel, zit los
Isolatie, beschadigd
Riolering, niet demonteerbaar ontstoppingsstuk
Schrobput, deksel, gecorrodeerd
Sifon, scheef gemonteerd
Slibvangput, slecht bereikbaar
Vetvangput, slecht bereikbaar
Serieus Afschot, geen
Afvoer, afvalwater maakt hinderlijk geluid
Beluchter, defect
Beugel, onvoldoende
Bevestiging, beugel, gecorrodeerd
Doorhanging
Leiding, teveel afschot
Riolering, PE, thermische las niet goed uitgevoerd, geen lekkage
Riolering, verkeerd gemonteerde T stuk (haaks)
Sifon, trekt leeg
Sifon, verkeerde uitvoering
Stankoverlast, plaatselijk
Vetvangput, vol
Vuilkorf, ontbreekt
Ernstig Aansluiting, lekkage
Afschot, verkeerd
Beluchting, leiding, ontbreekt
Beugel, ontbreekt
Breuk
Lekkage
Lozingspunt, slechte verbinding
Residu, ophoping
Riolering, PE, thermische las niet goed uitgevoerd, lekkage
Riolering, afgebroken
Riolering, deformatie door(te) warm afvalwater
Riolering, verkeerd gemonteerde T stuk (tegenstroom)
Scheurvorming
Schrobput, regelmatige overstroming
Sifon, lekkage
Spoelbak, aansluiting, lekkage
Stankoverlast, structureel
Terugslagklep, functioneert niet goed
Verstopping
Vetvangput, functioneert niet goed

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 12 16 22
3 23 30 40
4 31 40 55
5 40 55 70
6 50 70 85

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Belangrijk
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Belangrijk
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Belangrijk

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.