Afvoerpomp, fecaliën, 2 pompen in put

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
De fecaliënafvoerpompen in pompput, compleet met regelkast.

Uitgangspunten
Een separate niveaubewaking is bijgeleverd.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.
Bij volledig vervangen zal 15% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk vervangen
x,xx
Volledig reviseren
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Fecaliënafvoerpomp, 2 pompen in put

Omschrijving

De fecaliënafvoerpompen in pompput, compleet met regelkast.

Inspectie-aandachtspunten

Bij extensief gebruik regelmatig functionele test uitvoeren (tegen vastlopen).

De 2 pompen zijn elkaars gelijke en nemen elkaars functie over bij storing.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten 100% Ontwerpcapaciteit afvoer in orde.
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, geen klachten Geen storingen Geen bedrijfsonderbreking.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 1 gebrek Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten 100% Voldoende afvoercapaciteit.
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, geen klachten Een enkele storing per jaar 1 storing leidt tot kortstondige bedrijfsonderbreking, op te lossen door de gebruiker zelf.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Maximaal 2 gebreken Gebreken vooral esthetisch van aard, externe lichte mechanische beschadigingen (bijvoorbeeld aan de put of pomp) en beginnende vervuiling van de put.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten 95% Voldoende afvoercapaciteit, snelheid leegmaken put neemt iets af.
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, geen klachten Af en toe een storing, met name na het 8e jaar 1 storing leidt tot kortstondige bedrijfsonderbreking. Veelal op te lossen door gebruiker zelf.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 2 tot 4 gebreken De nieuwbouwkwaliteit is er duidelijk af. Enkele esthetische gebreken, enige vervuiling, hier en daar een beschadiging.
  Serieuze gebreken 1 gebrek Een enkel serieus gebrek kan voorkomen, zoals sporen van lekkage aan een koppeling of corrosie.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel aan de voorschriften. Beperkte afwijkingen komen voor

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij vollast condities ten dele aan ontwerpcapaciteit bij ontwerpuitgangspunten. 90 tot 95% Nog wel voldoende warm tapwater, maar opwarming duurt langer dan 'normaal'.
  Werking Werking voldoende gewaarborgd, rustig bedrijf, enkele klachten door langdurige bedrijfsonderbrekingen (2x per jaar) Storingen nemen wat toe, 1 per jaar is mogelijk De storingen leiden tot bedrijfsonderbreking, waardoor een enkele keer plaatselijke overlast ontstaat.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 4 tot 7 gebreken Meer en meer verouderingsverschijnselen. Enigszins verlopen uitstraling. Gebreken zoals vervuiling van de put en corrosie (van de ophaalkettingen).
  Serieuze gebreken 1 tot 2 gebreken Serieuze gebreken komen meer voor, zoals enkele sporen van lekkages en slechter wordend snijvlak van de pompwaaier. Daardoor ook meer residu in de put.
  Ernstige gebreken 1 gebrek Een enkele keer is een bedrijfsonderbreking voorgekomen of moest een reparatie / storing worden verholpen. Een ernstig gebrek kan tot gevolgschade leiden. Veelal heeft dit te maken met de elektrische componenten of de niveaubewaking.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in hoofdlijnen aan de voorschriften, kleine en beperkte afwijkingen komen voor Geen afkeuring tot 3 afwijkingen van beperkte omvang en waarde.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij vollast niet meer aan ontwerpcondities ten opzichte ontwerpuitgangspunten. 85 tot 90% Verminderde capaciteit, legen van de put duurt langer.
  Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, onrustig bedrijf 2 storingen per jaar De storingen leiden tot bedrijfsonderbrekingen, capaciteitproblemen en meerdere klachten (structureel), door meer en langduriger bedrijfsonderbrekingen. Voor storingen moet een monteur ingeschakeld worden.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 7 tot 9 gebreken Duidelijke manifestatie veroudering. Verlopen en verwaarloosde uitstraling. Meerdere gelijktijdig optredende geringe gebreken. Put vertoont vuilophoping op bodem.
  Serieuze gebreken 2 tot 5 gebreken Serieuze gebreken leiden af en toe tot bedrijfsonderbrekingen. Ook reparaties komen meer en meer voor. Sommige gebreken zijn onomkeerbaar en / of zijn provisorisch gerepareerd (bijvoorbeeld elektrisch of de niveaubewaking)
  Ernstige gebreken 1 tot 3 gebreken De installatie lekt of vertoont ernstige onderbrekingen, veel storing en of reparatie. Overlast voor de gebruiker met betrekking tot beschikbaarheid komt voor. Uitval door gebreken aan elektrische aansluitingen en stankoverlast kunnen voorkomen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet op meerdere aspecten niet meer aan de voorschriften, afwijkingen komen voor Installatie moet feitelijk worden afgekeurd bij eventuele herinspectie, veelal vanwege gevaar met betrekking tot elektrische componenten.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet bij deellast niet meer aan ontwerpcondities ten opzichte ontwerpuitgangspunten. <85% Ernstige capaciteitproblemen.
  Werking Werking onvoldoende gewaarborgd, onrustige onregelmatig bedrijf >2 storingen per jaar Storingen leiden tot structurele bedrijfsonderbrekingen, capaciteitproblemen en veel klachten (structureel), door onder meer langdurige bedrijfsonderbrekingen. Meerdere keren per jaar moet een storingsmonteur worden ingeschakeld.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >9 gebreken De installatie ziet er slecht uit. Algehele staat komt verlopen en slecht over.
  Serieuze gebreken >5 gebreken Bedrijfsonderbrekingen door serieuze gebreken, maar ook gevolgschade door bijvoorbeeld lekkages via verbindingen. Veelvuldig storingen, waardoor stankoverlast (structureel) voorkomt.
  Ernstige gebreken >3 gebreken De installatie valt regelmatig uit en vertoont diverse functionele tekortkomingen. Ook treden directe en indirecte gevolgschades op, zoals water- en / of stankoverlast door disfunctioneren terugslagklep of door te hoog niveau in put.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet niet meer aan de voorschriften, afwijkingen komen algemeen voor. Meerdere ernstige afwijkingen Installatie wordt afgekeurd en moet wellicht direct buiten bedrijf worden gesteld, danwel moeten noodreparaties op veiligheidsaspecten worden uitgevoerd, veelal elektrisch van aard.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Buitenmantel, beschadigd
Corrosie
Fecalienpomp, ophaalketting gecorrodeerd
Put zand op bodem
Verontreiniging, uitwendig
Serieus Bevestiging, zit los
Elektrische aansluiting, 3 fase ongelijke belasting
Elektrische aansluiting, 3 fase werkschakelaar knop ontbreekt
Fecalienpomp ophaalketting defect
Leiding, verbinding, lekkage
Put ernstig vervuild
Put niveaubewaking slecht
Regelapparatuur, verouderd
Stankoverlast
Verouderingsverschijnselen
Vuilwaterpomp, lagers hoorbaar slecht
Vuilwaterpomp, regelkast componenten defect (pomp functioneert wel)
Vuilwaterpomp, snijkanten pompwaaier versleten
Vuilwaterpomp, vervuild
Vuilwaterpomp, zuigfilter vervuild
Ernstig Aansluiting, elektrisch verkeerd
Aansluiting, verbrand / verbrandingsverschijnselen
Bedrading, inwendig, diverse aders verbrand
Bekabeling, elektrisch, uitgedroogd
Beveiligingsapparatuur, defect
Elektrische aansluiting, 3 fase werkschakelaar defect
Elektrische aansluiting, aansluitbekabeling slecht
Inwatering, elektrisch component
Stroomopname, te hoog
Vuilwater, persleiding terugslagklep defect
Vuilwaterpomp, regelkast componenten defect (pomp functioneert niet)
Vuilwaterpomp, te weinig capaciteit
Vuilwaterput, materiaalaantasting
Vuilwaterput, te weinig capaciteit

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 4 5 7
3 8 12 15
4 13 18 22
5 18 24 29
6 20 28 34

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Onbelangrijk
Comfort Normaal
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Onbelangrijk
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Onbelangrijk

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.