Rollaag, halfsteens, WF, afmeting 210 x 100 x 50 mm

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Rollaag van baksteen metselwerk, vormbaksteen WF, afmeting circa 210 x 100 x 50 mm. Rollaag, hoogte 110 tot 210 mm, halfsteens muur, uitgevoerd in schoonwerk. De prijzen van de stenen zijn gebaseerd op levering in Hulo af fabriek. Prefab mortel droog/semi-droog/nat. Voegwerk grijze cement, platvol geborsteld.

Uitgangspunten
Het aanbrengen van de rollaag is inclusief hak-/breekverlies van metselsteen van 3%, verlies van prefab mortel van  10%, het stellen van profielen, het schoonmaken van de gevel, maar exclusief steigerkosten. Bij het uitvoeren van het meeste onderhoud is steigerwerk noodzakelijk.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per meter. De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per meter.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig renoveren
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig renoveren
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Rollaag, halfsteens

Omschrijving

Rollaag van baksteen metselwerk. Prefab mortel droog/semi-droog/nat. Voegwerk grijze cement, platvol geborsteld.

Inspectie-aandachtspunten

Algemeen: onderscheid dient gemaakt te worden tussen beschermde- en onbeschermde gevels. Gevels zijn met name gevoelig voor klimaatsinvloeden. Derhalve zal er grote variatie in het onderhoud zijn tussen beschermde en onbeschermde gevels. Met 'onbeschermd' wordt hier bedoeld: gevels met een overstek kleiner dan 60 cm waar directe wind, regen, vorst en zon vrij spel hebben.

Er dient rekening gehouden te worden met bereikbaarheid en eventuele gelijktijdigheid van werkzaamheden aan gerelateerde componenten. Bij het uitvoeren van het meeste onderhoud is steigerwerk noodzakelijk.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is geen sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 3% van het oppervlak De nieuwbouwkwaliteit is er duidelijk af, invloeden vanuit onder andere weer en wind worden zichtbaar. Geringe gebreken zoals vervuiling en kalk- en zoutuitslag beginnen waarneembaar te worden. De gebreken tasten niet de basiskwaliteit aan en zijn vooral esthetisch van aard.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is nauwelijks sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 3 tot 10% van het oppervlak Geringe gebreken, zoals vervuiling, mos- of algaangroei en plaatselijke beschadigingen, komen steeds meer voor.
  Serieuze gebreken Tot 3% van het oppervlak Plaatselijk komen beschadigingen, zoals krimpscheuren, voor.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel Kleinere afwijkingen kunnen voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 10 tot 20% van het oppervlak Plaatselijk zijn geringe gebreken, zoals ontbrekend of uitgevallen voegwerk, vervuiling en zoutuitslag, nu duidelijk zichtbaar.
  Serieuze gebreken 3 tot 10% van het oppervlak Serieuze gebreken beginnen de overhand te krijgen, zoals krimp- en zettingsscheuren en slecht voegwerk. Hierdoor kan gevolgschade, zoals inwatering, ontstaan.
  Ernstige gebreken Tot 2% van het oppervlak Plaatselijk is sprake van vochtdoorslag en loszittende stenen. De vochtdoorslag is ontstaan door gebreken elders.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nog ten dele Lokaal kunnen afwijkingen voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 20 tot 35% van het oppervlak Geringe gebreken, zoals vervuiling, zoutuitbloei, mos- en algaanslag en afgeschilferde of beschadigde stenen, worden structureel zichtbaar.
  Serieuze gebreken 10 tot 20% van het oppervlak Op steeds grotere schaal zijn krimpscheuren op contactvlakken, zettingscheuren en scheurvorming door thermische werking te zien. Op een aantal plaatsen kunnen stenen beschadigd zijn door vorstschade.
  Ernstige gebreken 2 tot 10% van het oppervlak Ernstige gebreken vallen erg op, zoals loszittende stenen, losstaand metselwerk (te weinig samenhang) en metselwerk dat ontbreekt. Een deel van de rollaag kan dus losgekomen zijn.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in veel gevallen niet meer Er dienen direct maatregelen te worden genomen; veelal zijn dit noodreparaties.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >35% van het oppervlak Geringe gebreken manifesteren zich over grote delen van het oppervlak en geven de rollaag een verlopen aanblik.
  Serieuze gebreken 20 tot 35% van het oppervlak Grote delen van de rollaag vertonen structureel serieuze gebreken. Schades en gevolgschades, zoals inwatering, komen voor.
  Ernstige gebreken 10 tot 20% van het oppervlak De rollaag verkeert in slechte staat. Ernstige gebreken, zoals loslatende stenen, uitgedrukt metselwerk en optrekkend vocht, komen voor.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel niet meer aan de regel- en wetgeving Indien de gebreken gevaar voor de omgeving blijken op te leveren, dienen er veiligheidsmaatregelen genomen te worden (los van noodreparaties).

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Baksteen, afgeschilferd, beschadigd (zit niet los)
Bekladding
Beschadiging, mechanisch
Metselwerk, onvakkundig uitgevoerd
Steen, gesinterd
Steen, vervormd
Vervuiling
Voegwerk, ontbreekt
Voegwerk, uitgevallen
Zoutuitslag
Serieus Beschadiging, mechanisch
Bouwdeel, aansluiting, scheurvorming door thermische werking
Gevel, vlak, verwrongen
Krimpscheur
Metselsteen, krimpscheuren contactvlakken
Steenoppervlak, afschilferen
Steenoppervlak, vorstschade
Voegwerk, slechte aanhechting
Vorstschade
Zetting, scheurvorming
Ernstig Afglijden
Baksteen, lozittend en kans op losraken
Beschadiging, mechanisch
Constructieve deel, verliest samenhang
Delen, losstaand
Doorslag
Koudebrug
Lekkage
Metselwerk, delen ontbreken
Metselwerk, onder latei- en balkoplegging, afschuivend
Metselwerk, steen, losliggend / weinig samenhang
Metselwerk, tocht
Metselwerk, uitgedrukt door corrosie van stalen lateien
Mos- en algaangroei
Muuraansluiting, tocht
Samenhang, te weinig
Vocht, optrekkend

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 10 15 20
3 20 30 40
4 30 40 55
5 46 55 70
6 55 66 80

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Onbelangrijk
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Belangrijk
Esthetica Belangrijk
Gevolgschade Normaal
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Onbelangrijk

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.