Meranti inmetselkozijn met 1 tussenstijl, 1.800 x 1.200 mm, geschilderd met alkydverf

Omschrijving

Omschrijving
Fabrieksmatig geproduceerde kozijnen (67 x 114 mm). Alle onderdelen zijn tijdens de productie voorzien van een verflaag met een minimale dikte van 100 µm. De kozijnen zijn tijdens de afbouw voorzien van schildersysteem NHD 01 aan de buitenzijde en schildersysteem NHD 50 aan de binnenzijde.

Uitgangspunten
De berekening van de kosten zijn exclusief draaiende delen, paneelvulligen, beglazing, ventilatieroosters en benodigd steigermateriaal voor werken op hoogte.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig vervangen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Meranti inmetselkozijn, geschilderd met alkydverf

Omschrijving

Uitgangspunt is de situering op de zuid-west zijde. Geschilderd met alkydverf.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 1 gebrek of tot 5% van het oppervlak De nieuwbouwkwaliteit is er duidelijk af, en beginnende invloeden van bijvoorbeeld het weer zijn op te merken. Deze invloeden zijn echter niet van invloed op de basiskwaliteit en zijn vooral esthetisch van aard.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 1 tot 3 gebreken of 5 tot 10% van het oppervlak De meeste gebreken zijn esthetisch van aard. Opgemerkt kan worden dat de 'nieuwbouw' al enige tijd geleden is, er is sprake van bijvoorbeeld wat lichte aantasting, verkleuring en dergelijke
  Serieuze gebreken Tot 1 gebrek of tot 5% van het oppervlak Een enkel serieus gebrek is mogelijk aanwezig en zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm van plaatselijke aantasting van houtwerk. Dit leidt nog niet tot gevolgschade, maar is wel een aandachtspunt.
  Ernstige gebreken Geen gebreken

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 3 tot 5 gebreken of 10 tot 15% van het oppervlak Veroudering is duidelijk op te merken. Een aantal gebreken zijn esthetisch maar komen meer voor. Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen.
  Serieuze gebreken 1 tot 3 gebreken of 5 tot 10% van het oppervlak Het aantal serieuze gebreken neemt duidelijk toe. De aansluiting op de gevel kan slechter geworden zijn, maar ook aantasting of beschadiging van het kozijnwerk kan zichtbaar zijn.
  Ernstige gebreken Tot 1 gebrek of tot 5% van het oppervlak Naast het over de gehele linie op gang gekomen verouderingsproces is een enkel ernstig gebrek zichtbaar. Een lekkage komt bijvoorbeeld nog niet voor, maar wel inwatering.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 7 gebreken of 15 tot 20% van het oppervlak Het kozijnwerk ‘ziet er niet uit’ doordat allerlei verouderingsverschijnselen goed waarneembaar zijn. Een ‘verlopen’ aanzicht ontstaat bijvoorbeeld als gevolg van lekkages.
  Serieuze gebreken 3 tot 5 gebreken of 10 tot 15% van het oppervlak Serieuze gebreken komen meer en meer voor en dit type gebrek begint de staat te domineren. Kleinere lekkages, houtrot, inwatering komen meer en meer voor, onder andere door slecht wordend schilderwerk.
  Ernstige gebreken 1 tot 3 gebreken of 5 tot 10% van het oppervlak Ernstige gebreken kunnen leiden tot bijvoorbeeld lekkages. Plaatselijk ernstige gebreken met betrekking tot het schilderwerk komen voor. Gevolgschade is daardoor mogelijk.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >7 gebreken of >20% van het oppervlak Het kozijn ziet er verlopen, verouderd en slecht uit. Algemeen zijn de gebreken zichtbaar op het gehele kozijnwerk.
  Serieuze gebreken >5 gebreken of >15% van het oppervlak Serieuze gebreken komen algemeen voor en domineren de staat die slecht is. Gevolgschade is voorgekomen. Hoewel in het verleden reparaties zijn uitgevoerd is dit nu niet meer haalbaar omdat bijvoorbeeld houtrot te ver is doorgewoekerd.
  Ernstige gebreken >3 gebreken of >10% van het oppervlak Ernstige gebreken veroorzaken gevolgschade op meerdere plaatsen. Lekkages komen voor en kunnen leiden tot overlast. De afdichting en bevestiging is slecht. Er is sprake van houtrot.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Bevestiging, verkeerd
Kit, oppervlakteverwering
Kozijn, bekladderd
Kromming, onregelmatig
Onregelmatig oppervlak
Verf, oppervlak verregend
Verf, oppervlakte vervuiling
Verf, zakkers
Verfsysteem, verkleuring
Watervlekken op houtwerk
Serieus Bevestiging, defect
Kit, deformatie
Kit, ingesloten in lucht
Kit, materiaaldefect
Kitafdichting, onthecht
Kozijn, deel, zit los
Kozijn, geschrankt
Kozijn, mechanisch beschadigd
Scheefstand
Verf, afbladderen
Verf, afschilfering laklaag
Verf, barstvorming door weersinvloeden
Verf, blaasvorming aflaklaag
Verf, uitzwetende corrosie door verkeerde bevestigingen
Verfplek, weggekraald
Zwelling door vochttoetreding
Ernstig Kitafdichting, lekkage
Kitafdichting, vochtdoorslag
Kitafwerking, ontbreekt
Kitmassa, verhard
Klep, doorlatend
Kozijn, houtrot
Kozijn, inwatering vochtgevoelig
Kozijn, materiaaldefecten
Kozijn, sponning, waterafvoer ontbreekt
Kromtrekking
Ontbrekende delen door slechter wordende bevestiging
Scheurvorming
Schimmelaantasting
Verf, afschilfering grondlaag
Verf, blaasvorming grondlaag
Verf, systeem blijft zacht
Zwelling

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 8 11 14
3 15 20 25
4 21 28 34
5 26 35 43
6 30 39 50

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Onbelangrijk
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Belangrijk
Gevolgschade Normaal
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Onbelangrijk

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Marco van Lienden de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.