Loodslabbe, plat dak, 18 ponds, dikte 1,6 mm, breedte 330 mm

Omschrijving

Omschrijving
Loodslabbe in aansluiting op een plat dak. Gewicht snijlood 18 pond, dikte 1,6 mm, strookbreedte 330 mm.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per meter.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per meter.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig vervangen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Niet van toepassing
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Loodslabbe, plat dak

Omschrijving

Loodslabbe in aansluiting op een plat dak.

Inspectie-aandachtspunten

Onder normale omstandigheden vergt de dakconstructie weinig of geen onderhoud. Onderhoud valt of staat met een verantwoorde bouwfysische constructie en de waterdichtheid van de dakopeningen en dakafwerkingen.

Er dient rekening gehouden te worden met bereikbaarheid en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden aan gerelateerde componenten.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is geen sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 3% van het oppervlak De nieuwbouwkwaliteit is er duidelijk af. Weersinvloeden, vervuiling en beginnende oppervlakkige corrosie worden zichtbaar.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is nauwelijks sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 3 tot 10% van het oppervlak Geringe gebreken, zoals vervuiling, corrosie en plaatselijke beschadigingen, komen steeds meer voor. Gebreken kunnen ook een gevolg zijn van loopschade (plat dak).
  Serieuze gebreken Tot 3% van het oppervlak Plaatselijk komen beschadigingen voor, zoals zettings- of krimpscheuren.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel Kleinere afwijkingen kunnen voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 10 tot 20% van het oppervlak Geringe gebreken zijn duidelijk zichtbaar; zoals lood dat slordig is aangebracht of loslaat uit de voeg. Ook haarscheurtjes kunnen voorkomen. Veroudering is zichtbaar.
  Serieuze gebreken 3 tot 10% van het oppervlak Plaatselijk komt scheurvorming of deformatie voor. Ook kan er sprake zijn van loszittend lood of te weinig overlap, met kans op inwatering.
  Ernstige gebreken Tot 2% van het oppervlak Een lokale scheur kan tot lekkage leiden, een in een voeg ingebracht lood kan loskomen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nog ten dele Lokaal kunnen afwijkingen voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 20 tot 35% van het oppervlak Geringe gebreken, zoals corrosie en haarscheurtjes, zijn structureel zichtbaar. Ter plaatse van verbindingen (lassen) treedt extra corrosie op.
  Serieuze gebreken 10 tot 20% van het oppervlak Scheurvorming komt steeds meer voor, eventueel in combinatie met te weinig overlap of verkeerd gemaakte lasverbindingen.
  Ernstige gebreken 2 tot 10% van het oppervlak Scheurvorming leidt tot lekkages (gevolgschade).
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in veel gevallen niet meer Er dienen direct maatregelen te worden genomen. Veelal zijn dit noodreparaties.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >35% van het oppervlak Geringe gebreken manifesteren zich over grote delen van het oppervlak van het lood.
  Serieuze gebreken 20 tot 35% van het oppervlak Scheurvorming is nu structureel.
  Ernstige gebreken 10 tot 20% van het oppervlak Scheurvorming leidt tot structurele lekkages. Plaatselijk ontbreken stukken lood, is het lood uit de voeg gekomen en/of is het gescheurd en op het platte dak gezakt. Inwatering is structureel.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel niet meer aan de regel- en wetgeving Hoewel gevaarlijke situaties niet voorkomen, zou op grond van de richtlijnen direct actie moeten worden ondernomen.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Beschadiging, uitwendig oppervlakkig
Haarscheuren
Loodglit
Loodoxide oppervlakkig
Vervuiling
Serieus In voeg ingebracht lood laat los
Lasverbinding, verkeerd gemaakt
Lood, te dun uitgeslagen
Opgekraald lood door deformatie
Overlap, te weinig, randaspect plat dak
Scheurvorming, zonder directe gevolgschade (lekkage)
Ernstig In voeg ingebracht lood scheurt af
Inwatering, door regeninslag, overlap te weinig
Lasverbinding, gescheurd of laat los
Lood, uit de voeg gekomen
Loopschade waardoor scheurvorming (mogelijke lekkages)
Ontbrekende (onder-)delen
Scheurvorming, door te lange stukken
Scheurvorming, met directe gevolgschade (lekkage)

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 5 5 5
3 15 20 25
4 25 33 40
5 34 45 53
6 42 53 63

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Onbelangrijk
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Belangrijk
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Onbelangrijk

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.