Gevelbekleding, vuren, profielstrook verticaal, rabat, afmeting 18 x 130 mm

Omschrijving

Omschrijving
Gevelbekleding, vuren, bestaande uit rabat profiel stroken, afmeting 18 x 130 mm, verticaal aangebracht. De profielstroken zijn bevestigd met RVS-schroeven, op een onderconstructie van horizontaal vuren rachelwerk h.o.h. 300 mm, geplugd op de ondergrond. Afmeting rachel 32 x 50 mm.

Uitgangspunten
Het aanbrengen van de gevelbekleding is inclusief rachelwerk, maar exclusief schilderwerk.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per m2.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per m2.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Gevelbekleding, vuren, profielstrook verticaal

Omschrijving

Gevelbekleding, vuren, bestaande uit rabat profiel stroken, verticaal aangebracht. De profielstroken zijn bevestigd met RVS-schroeven, op een onderconstructie van horizontaal vuren rachelwerk, h.o.h. 300 mm, geplugd op de ondergrond. Afmeting rachel 32 x 50 mm.

Inspectie-aandachtspunten

Onderhoud wordt vooral ingevuld door schilderwerk (de kosten hiervoor zijn niet opgenomen).

Foutieve montage, door bijvoorbeeld niet goed wegwerken van de bevestigingen, is een aandachtspunt. Inwatering, komt hier minder snel voor in verband met verticale montage.

Gevels zijn met name gevoelig voor klimaatsinvloeden. Derhalve zal er grote variatie in het onderhoud zijn tussen beschermde en onbeschermde gevels. Met 'onbeschermd' wordt hier bedoeld: gevels waar directe wind, regen, vorst en zon vrij spel hebben.

Er dient rekening gehouden te worden met bereikbaarheid en eventuele gelijktijdigheid van werkzaamheden aan gerelateerde componenten.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is geen sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 5% van het oppervlak De nieuwbouwkwaliteit is er duidelijk af, invloeden vanuit onder andere weer en temperatuursveranderingen worden zichtbaar. Geringe gebreken zoals verkleuring en een onregelmatig oppervlak komen voor. De gebreken tasten niet de basiskwaliteit aan en zijn vooral esthetisch van aard.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is nauwelijks sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 10% van het oppervlak De meeste gebreken zijn esthetisch van aard. Opgemerkt kan worden dat de 'nieuwbouw' al enige tijd geleden is doordat er bijvoorbeeld sprake is van gebreken zoals barstvorming, ongelijke aansluiting, kromming of een onregelmatig oppervlak.
  Serieuze gebreken Tot 3% van het oppervlak Een enkel serieus gebrek is mogelijk aanwezig en zichtbaar bijvoorbeeld enige plaatselijke zwelling. Ook kunnen een aantal bevestigingen corrosie vertonen.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel Kleinere afwijkingen kunnen voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 10 tot 30% van het oppervlak Geringe gebreken zoals vervuiling, een onregelmatig oppervlak en afgebroken hoeken kunnen voorkomen.
  Serieuze gebreken 3 tot 10% van het oppervlak Serieuze gebreken zoals vervorming en zwelling (door vochttoetreding, lokaal) beginnen de overhand te krijgen.
  Ernstige gebreken Tot 3% van het oppervlak Plaatselijk kan sprake zijn van inwatering of kromtrekking. Ook kan een bevestiging zijn losgekomen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nog ten dele Lokaal kunnen er afwijkingen voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 30 tot 50% van het oppervlak Geringe gebreken zijn structueel zichtbaar, zoals vervuiling, uitbloeding en een onregelmatig oppervlak.
  Serieuze gebreken 10 tot 20% van het oppervlak Serieuze gebreken manifesteren zich duidelijker in de vorm van bolling of holling, plaatselijke zwelling en beperkte inwatering. Ook kunnen goede bevestigingen ontbreken, hoewel de stroken nog niet zijn losgekomen.
  Ernstige gebreken 3 tot 10% van het oppervlak Scheurvorming, inwatering en losgekomen bevestigingen kunnen er toe leiden dat stroken loslaten of zelfs ontbreken (gevolgschade).
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in veel gevallen niet meer Er dienen direct maatregelen te worden genomen. Veelal zijn dit noodreparaties of noodmaatregelen om te voorkomen dat stroken van de muur vallen en gevolgschade veroorzaken, zoals regeninslag of indirecte schade.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >50% van het oppervlak Geringe gebreken komen algemeen voor, zoals leksporen, barstvorming en reparatiestukken.
  Serieuze gebreken 20 tot 35% van het oppervlak Serieuze gebreken, zoals holling en/of bolling krijgen de overhand.
  Ernstige gebreken 10 tot 20% van het oppervlak Ernstige gebreken, zoals aantasting door vocht en schimmel en ontbrekende delen door bijvoorbeeld loslatende bevestigingen, komen steeds meer voor. Over het algemeen zien de stroken er zeer slecht uit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel niet meer aan de regel- en wetgeving De situatie is onacceptabel voor de veiligheid en kan leiden tot gevolgschades.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Barstvorming (geen verlies aan sterkte)
Bekladding
Hoek, afgebroken
Krasvorming, beperkt, (vandalisme)
Kromming, onregelmatig
Leksporen
Montage, slordig
Mos- en algaangroei
Ongelijke aansluiting
Onregelmatig oppervlak
Reparatie, reparatiestukken
Uitbloeding
Uittredend hars
Verkleuring
Vervuiling
Serieus Beschadiging, mechanisch, plaatselijk (krassen)
Bevestiging, gecorrodeerd
Bevestiging, ontbreekt, stroken nog wel bevestigd
Bolling
Gat, plaatselijk (vandalisme)
Holling
Kieren
Montage, verkeerd, waardoor beperkte inwatering
Vervorming
Verwering
Zwelling door vochttoetreding, lokaal
Ernstig Barst- en scheurvorming, (verlies aan sterkte)
Bevestiging, laat los, loskomen van de stroken
Houtrot
Inwatering
Kromtrekking
Openstaande verbinding, ontbreken van afdeklijst/eindprofiel
Schimmelaantasting

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 2 3 4
3 6 8 10
4 12 15 18
5 18 22 24
6 22 27 30

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Onbelangrijk
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Belangrijk
Gevolgschade Normaal
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Onbelangrijk

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Marco van Lienden de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.