Dakelement, hellend dak, multiplex onderplaat en vurenhouten regels dikte 91 mm

Omschrijving

Omschrijving
Dakelement hellend dak, doosconstructie, afmeting 5.000 x 2.000 x 190 mm. Ribhoogte 170 mm, h.o.h. afstand van 490 mm. Aan beide zijden bekleed met 10 mm dik spaanplaat en tussen de houten ribben geïsoleerd met isolatiemateriaal, Rm waarde 4,5 m2.K/W. De doosconstructie wordt met houtdraadbouten bevestigd op de oplegging.

Uitgangspunten
Het aanbrengen van het dakelement is inclusief kosten voor mobiele bouwkraan, en de loonkosten voor machinist en twee timmerlieden.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per m2.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per m2.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Dakelement, hellend dak, doosconstructie

Omschrijving

Dakelement hellend dak, doosconstructie, h.o.h. afstand van 490 mm. Aan beide zijden bekleed met 10 mm dik spaanplaat en tussen de houten ribben geïsoleerd met isolatiemateriaal. De doosconstructie wordt met houtdraadbouten bevestigd op de oplegging.

Inspectie-aandachtspunten

Onder normale omstandigheden vergt de dakconstructie weinig of geen onderhoud. Onderhoud valt of staat met een verantwoorde bouwfysische constructie en de waterdichtheid van de dakopeningen en dakafwerkingen.

Er dient rekening gehouden te worden met bereikbaarheid en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden aan gerelateerde componenten.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is geen sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 5% van het oppervlak De nieuwbouwkwaliteit is er duidelijk af, invloeden vanuit gebruik en temperatuursveranderingen worden zichtbaar. Geringe gebreken, zoals oppervlakkige barstvorming en verkleuring, beginnen waarneembaar te worden. De gebreken tasten niet de basiskwaliteit aan en zijn vooral esthetisch van aard.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is nauwelijks sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 10% van het oppervlak De meeste gebreken zijn esthetisch van aard. Van nieuwbouwkwaliteit is geen sprake meer, omdat gebreken zoals barstvorming en kromming voorkomen.
  Serieuze gebreken Tot 3% van het oppervlak Een enkel serieus gebrek is mogelijk aanwezig en zichtbaar, zoals lichte scheurvorming en lichte vervorming (bolling). Dit leidt nog niet tot gevolgschade, maar vereist wel de nodige aandacht.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel Kleinere afwijkingen kunnen voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 10 tot 17% van het oppervlak Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen. Een aantal geringe gebreken, zoals verkleuring van de beplating en barstvorming, zijn esthetisch van aard en komen vaker voor.
  Serieuze gebreken 3 tot 6% van het oppervlak Serieuze gebreken, zoals lichte scheurvorming en lichte vervormingen zoals bolling en holling, komen steeds meer voor. Het plaatselijk loslaten van beplating van het raamwerk of raamwerkverwringingen geven een duidelijk signaal over de conditie.
  Ernstige gebreken Tot 2% van het oppervlak Het over de gehele linie op gang gekomen verouderingsproces leidt nu tot enkele ernstige gebreken, zoals schimmelvorming, kromtrekking en zwelling door bijvoorbeeld een lekkage of opsluiting van vocht in de constructie. Het geheel verkeert in matige staat.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nog ten dele Lokaal kunnen er afwijkingen voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 17 tot 25% van het oppervlak Allerlei verouderingsverschijnselen in de vorm van geringe gebreken, zoals barstvorming, ongelijke aansluiting en onregelmatig oppervlak, zijn goed waarneembaar. Dit geeft het geheel een verlopen aanzien.
  Serieuze gebreken 6 tot 10% van het oppervlak Serieuze gebreken komen steeds meer voor, lichte vervorming zoals bolling en holling beginnen de overhand te krijgen. Daarbij laat met name het raamwerk gebreken zien.
  Ernstige gebreken 2 tot 6% van het oppervlak Vervormingen, zoals kromtrekking, zwelling en doorbuiging, zijn zichtbaar. Deze ernstige gebreken kunnen leiden tot het losraken of los gaan zitten van zowel onder- als bovenbeplating van het dakelement.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in veel gevallen niet meer Er dienen direct maatregelen te worden genomen; veelal zijn dit noodreparaties.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >25% van het oppervlak Het geheel ziet er verlopen, verouderd en slecht uit. Algemeen zijn geringe gebreken, zoals leksporen, barstvorming en reparatiestukken, goed zichtbaar.
  Serieuze gebreken >10% van het oppervlak Serieuze gebreken, zoals lichte scheurvorming, bolling en holling, komen algemeen voor en bepalen in hoge mate de slechte staat. Gevolgschade, zoals houtrot, komt voor. Hoewel in het verleden reparaties zijn uitgevoerd lijkt dit nu nagenoeg niet meer haalbaar.
  Ernstige gebreken >6% van het oppervlak Ernstige gebreken veroorzaken gevolgschade op meerdere plaatsen. Gebreken, zoals ontbrekende stukken beplating, vervorming, schimmelaantasting en vochtplekken, komen structureel voor.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel niet meer aan de regel- en wetgeving Indien de gebreken gevaar voor de omgeving blijken op te leveren, dienen er veiligheidsmaatregelen genomen te worden (los van noodreparaties).

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Barstvorming (geen verlies aan sterkte)
Beplating, verkleurd
Haarscheuren
Kromming, onregelmatig
Lekspoor
Montage, slordig
Ongelijke aansluiting
Onregelmatig oppervlak
Reparatie, reparatiestukken
Tocht en kiervorming in dakbeschot ( bij niet gebruikte zolderruimten)
Serieus Beplating, laat los, plaatselijk
Bolling
Holling
Kieren
Lichte scheurvorming
Lichte vervorming
Raamwerk verwrongen
Tocht en kiervorming in dakbeschot (bij gebruikte zolderruimten)
Ernstig Afschuivende doosconstructie
Beplating, bevestiging zit los
Beplating, laat los van raamwerk
Doorbuiging
Houtrot
Kromtrekking
Lekkage
Muurplaat, kantelend
Ontbrekende delen door slechter wordende bevestiging
Scheurvorming
Schimmelaantasting
Vervorming
Vochtplek
Zwelling

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 9 12 14
3 17 23 27
4 23 33 40
5 30 42 51
6 37 50 60

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Onbelangrijk
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Belangrijk
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Onbelangrijk

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Marco van Lienden de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.