Aanbrengen vloerventilatiekoker, kunststof, met RVS voorzetrooster, Z-vorm, afmeting 150 x 50 x 250 - 404 mm

Omschrijving

Omschrijving
Complete kunststof koker, Z-vorm, waalformaat standaard, afmeting 150 x 50 x 250 - 404 mm, met een RVS voorzetrooster, type waalformaat standaard, afmeting 105 x 50 mm.

Uitgangspunten
De kosten zijn gebaseerd op het vervangen van alleen het voorstuk van de koker.
Onderhoud heeft weinig invloed op de levensduur, reinigen wel. Het reinigen van een ventilatierooster is van buitenaf mogelijk.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk. De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Beperkt herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig vervangen
x,xx
Niet van toepassing
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Niet van toepassing
x,xx
Niet van toepassing
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Niet van toepassing
x,xx
Niet van toepassing
x,xx
Niet van toepassing
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Vloerventilatiekoker, kunststof met RVS voorzetrooster, Z- vorm

Omschrijving:

Complete kunststof koker, Z-vorm, met een RVS voorzetrooster.

Inspectie-aandachtspunten:

De conditiebepaling is gedaan door alle roosters als één geheel te beoordelen. Het percentage dat wordt aangegeven bij de kwantificering van gebreken geldt dan ook voor het totaal aantal roosters. De beoordeling mag niet plaatsvinden op grond van het bouwkundig ontwerp.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Serieuze gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
  Ernstige gebreken Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is geen sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 10% van het aantal De nieuwbouwkwaliteit is er duidelijk af. Vervuiling wordt zichtbaar.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel Er is nauwelijks sprake van afwijkingen.

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 10 tot 35% van het aantal Geringe gebreken, zoals vervuiling van de roosters, plaatselijke beschadigingen en oppervlakkige corrosie, komen steeds meer voor.
  Serieuze gebreken Tot 10% van het aantal Plaatselijk komen beschadigingen voor, zoals inwendige vervuiling, beschadigingen van de aansluiting op de vloer of een rooster dat slordig is aangebracht. Mogelijk is er sprake van regeninslag zonder direct ernstige gevolgen.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel Kleinere afwijkingen kunnen voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 35 tot 50% van het aantal Geringe gebreken, zoals vervuiling, corrosie en mechanische beschadigingen, worden duidelijk zichtbaar.
  Serieuze gebreken 10 tot 20% van het aantal Serieuze gebreken, zoals deformatie, vervuiling en voortgaande corrosie, beginnen de overhand te krijgen. Regeninslag kan gevolgschade veroorzaken.
  Ernstige gebreken Tot 10% van het aantal Een enkel ernstig gebrek kan voorkomen, waardoor goed luchttransport kan worden belemmerd. Het is wenselijk om direct actie te ondernemen, om verdere schade te beperken.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nog ten dele Lokaal kunnen afwijkingen voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 50 tot 65% van het aantal Geringe gebreken, zoals vervuiling, mechanische beschadigingen en slechte bevestigingen, worden structureel zichtbaar.
  Serieuze gebreken 20 tot 30% van het aantal De roosters vertonen meerdere serieuze gebreken en de werking is niet meer gewaarborgd, waardoor problemen met de luchttoe- of afvoer ontstaan. Dit kan indirect gevolgen hebben voor de vochthuishouding. Ook kan een spijl ontbreken zodat ongedierte via het rooster naar binnen kan.
  Ernstige gebreken 10 tot 20% van het aantal Ernstige gebreken komen voor, zoals beschadigde roosters, die een goede werking van het luchttransport verhinderen.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in veel gevallen niet meer Er dienen direct maatregelen genomen te worden; veelal zijn dit noodreparaties of noodmaatregelen om te voorkomen dat roosters uit de muur vallen en gevolgschades veroorzaken, zoals regeninslag of indirecte schade.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >65% van het aantal Geringe gebreken komen algemeen voor.
  Serieuze gebreken >30% van het aantal Serieuze gebreken zoals sterke inwendige vervuiling, ernstige corrosie en defecten maken dat de roosters niet meer (goed) functioneren.
  Ernstige gebreken >20% van het aantal Ernstige gebreken blokkeren een goed luchttransport. Ook kan het rooster geheel ontbreken.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet geheel niet meer aan de regel- en wetgeving De situatie is algemeen onacceptabel wat betreft de lucht- en vochthuishouding.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Aansluiting, slordig
Beschadiging, plaatselijk
Beschadiging, uitwendig oppervlakkig
Corrosie, plaatselijk oppervlakkig
Vuilaanhechting, enige
Serieus Beschadiging, mechanisch, waardoor luchttransport wordt gehinderd
Bevestiging, slecht
Corrosie, algemeen oppervlakkig
Loszitten ten opzichte van de muur
Regeninslag, met beperkte gevolgschade
Spijlen, ontbreken
Vervuiling, inwendig
Vuilaanhechting, structureel
Ernstig Corrosie, ernstige aantasting
Gebreken die de afzuiging of uitblazing van lucht ernstig verstoren
Regeninslag met ernstige plaatselijke of structurele gevolgschade

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 7 8 9
3 14 16 18
4 21 24 26
5 27 32 34
6 35 40 42

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Onbelangrijk
Comfort Normaal
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Normaal
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Normaal

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.