Monteren noodverlichtingsarmatuur, LED, opbouw, decentraal

Omschrijving

Omschrijving
De decentrale noodverlichtingsarmatuur, opbouw, is voorzien van LED-verlichting, een accu met een autonomietijd van 1 uur, en een automatische testinrichting. De armatuur is uitgevoerd als downlighter of met pictogrambehuizing.

Uitgangspunten
Gerekend is met 5 m buis met VD-draad per armatuur, bevestiging door middel van drukzadels, in zicht boven het plafond.

Tabel

Aantal lampen/ vermogen in WFunctieUitvoeringKosten per stuk
1 x 3 Vluchtwegverlichting Downlighter x,xx
4 x 1 Vluchtwegverlichting- en signalering Enkelzijdig x,xx
Dubbelzijdig x,xx

Afbeeldingen

ToelichtingAlgemene condities

Bij het vaststellen van de kosten is, tenzij anders vermeld, gekozen voor de volgende uitgangspunten:


Technische kwaliteit

Alle kosten zijn gebaseerd op bouwdelen, materialen, producten en werkmethoden die voldoen aan de op de huidige geldende technische en kwalitatieve voorschriften.


Invloeden

De kosten zijn gebaseerd op normale werkomstandigheden en tijdens normale werktijden. Dit betekent dat niet gerekend is met externe invloeden zoals weersomstandigheden, organisatiestructuur, overmacht of bereikbaarheidsproblemen.


Situering

Er is uitgegaan van een situering in het centrum van het land met een maximale transportafstand voor materiaal en dergelijke van 35 km.


Tenzij anders vermeld zijn de kosten:

Inclusief:

 • arbeidskosten;
 • materialen en materieel;
 • handelswinst op materiaalprijzen en uurtarieven;
 • gebaseerd op een onbezet vloeroppervlak;
 • de werkplek is normaal bereikbaar;
 • opslag- en stallingskosten;
 • kosten voor uitzetten en opmeten;


Exclusief:

 • algemene toeslagen voor winst, risico, indirecte en directe kosten.
 • extra reiskosten buiten de 35 km;
 • aan- en afvoer materieel;
 • verliezen door transport op het werk;
 • verliezen door slechte werkorganisatie;
 • klimtijden;
 • stortkosten;
 • toeslagen voor werkzaamheden op bijzondere uren;
 • korting op basis van jaarcontracten;
 • BTW;
 • steigerkosten.

Uurtarief

In de berekening is uitgegaan van de volgende uurtarieven, exclusief AKW:

 

Uurtarieven beheer en onderhoud bouwdeelkosten

CategorieFunctionarisUurtarief
Schilder Behanger 35,00
Schilder/glaszetter 35,00
Bouwkundig Bouwkundige 39,20
Monteur zonweringen 36,70
Tegelzetter 39,20
Dakdekker 36,60
Facilitair Glazenwasser 28,30
Schoonmaker algemeen 22,60
Schoonmaker specialistisch 25,60
Beveiliger 26,00
Hovenier 32,25
GWW Stratenmaker 44,40
Installaties Monteur beveiligingsinstallatie 51,95
Monteur CV- en luchtbehandelingsinstallatie 41,40
Datacommunicatie-installatietechnicus 51,95
Servicemonteur CV- en luchtbehandelingsinstallatie 52,00
Monteur elektrotechnische installatie 41,00
Servicemonteur elektrotechnische installatie 51,95
Monteur koelinstallatie 42,10
Servicemonteur koelinstallaties 52,10
Monteur loodgietersinstallatie 41,40
Servicemonteur loodgietersinstallaties 52,00
Monteur meet- en regelinstallatie 50,50
Servicemonteur meet- en regelinstallaties 56,45
Liftmonteur 42,35
Stukadoors Stukadoor 46,00
Systeemplafond/wandmonteur 41,30

Bereikbaarheid en klimtijden schilderwerk

Uitgangspunt is een redelijk bereikbare werkplek, waarbij de werkzaamheden op een normale wijze kunnen worden verricht. In de kosten zijn geen toeslagen voor werkverstoringen door derden en kosten voor klimtijden opgenomen. Als u rekening wilt houden met klimtijden via ladders en steigers kunt u per bouwlaag de volgende toeslagen toepassen.

 • 1 bouwlaag: 6%;
 • 2 bouwlagen: 13%;
 • 3 bouwlagen: 17,5%;
 • 4 bouwlagen: 20%;
 • 5 bouwlagen: 24%.

Bij gebouwen, waarin de balkons of galerijen in de gevel doorlopen, geldt voor die betreffende gevel een toeslag van 6 procent.

In de situaties, waarin het klimwerk via hangbruggen plaats vindt, moet er rekening gehouden worden met de volgende tijden voor het verplaatsen van de hangbrug (minuten en uren zijn per verplaatsing):

 • brugverplaatsing horizontaal, grotere afstand: 144 minuten, 2,40 uur;
 • brugverplaatsing horizontaal, eigen bruglengte: 22 minuten, 0,37 uur;
 • brugverplaatsing verticaal, per bouwlaag: 7 minuten, 0,12 uur.

Beschrijving schildersystemen

Bij diverse tabellen worden coderingen gebruikt om de schildersystemen aan te duiden. Onderstaand een beschrijving van handelingen per schildersysteem. De gebruikte coderingen zijn gebaseerd op 'Basisverf- en glasbestek 2006 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden'


NHD 01

 • opzuiveren;
 • reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NHD 02

 • opzuiveren;
 • reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf inclusief de sponningen;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NHD 50

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NHD 51

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • plaatselijk uitstoppen en plamuren;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NHT 50

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van één laag transparante beits.

NHT 51

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van twee lagen transparante beits. opzuiveren en geheel schuren;

NHV 50

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag vernis;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van één laag vernis.

NHV 52

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis;
 • plaatselijk uitstoppen;
 • aanbrengen van twee lagen vernis.

NKD 01

 • reinigen en geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NKD 02

 • reinigen en geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf.

NKD 51

 • reinigen en geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NKD 52

 • reinigen en geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van twee lagen dekverf.

NMS 04

 • plaatselijk ontroesten en ontvetten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NMS 05

 • plaatselijk ontroesten en ontvetten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NMS 51

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NMS 53

 • opzuiveren en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

NSD 02

 • reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

NSD 02+

 • reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

NSD 55

 • opzuiveren;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

NSD 55+

 • opzuiveren;
 • aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

NSV 01

 • aanstralen en reinigen.

NSV 02

 • aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel.

NSV 03

 • reinigen;
 • aanbrengen van één laag vloercoating.

NSV 04

 • reinigen;
 • aanbrengen van twee lagen vloercoating.

NSV 05

 • reinigen;
 • aanbrengen van één laag vloercoating;
 • instrooien van de loopgedeelten;
 • aanbrengen van één laag vloercoating.

NSV 50

 • geheel machinaal schuren.

NSV 51

 • opzuiveren;
 • aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel.

NSV 52

 • opzuiveren;
 • aanbrengen van één laag vloercoating;
 • geheel instrooien;
 • aanbrengen van één laag vloercoating.

NSV 53

 • opzuiveren;
 • aanbrengen van één laag vloercoating;
 • geheel instrooien chips;
 • aanbrengen van twee lagen transparante vloercoating.

NSV 54

 • opzuiveren;
 • aanbrengen van twee lagen vloercoating.

OHD 02

 • plaatselijk schrapen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OHD 03

 • plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OHD 08

 • alle verflagen verwijderen door afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag grondverf, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf.

OHD 52

 • plaatselijk schrapen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • plaatselijk kitten, stoppen;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OHD 53

 • plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, föhnen of afbijten;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • plaatselijk kitten, stoppen en plamuren;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OHD 56

 • alle verflagen verwijderen door föhnen of afbijten;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • plaatselijk kitten en voorplamuren;
 • geheel tweemaal plamuren, slijpen;
 • aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf.

OHT 01

 • plaatselijk schrapen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag transparante beits.

OHT 02

 • plaatselijk beitslagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen transparante beits.

OHT 05

 • alle beitslagen verwijderen door afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag transparante beits, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen transparante beits.

OHT 50

 • plaatselijk beitslagen verwijderen door afföhnen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag transparante beits;
 • plaatselijk uitstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen transparante beits.

OHT 51

 • alle beitslagen verwijderen door afföhnen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag transparante beits;
 • plaatselijk uitstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag transparante beits.

OHT 52

 • alle beitslagen verwijderen door afföhnen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag transparante beits;
 • plaatselijk uitstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen transparante beits.

OHV 01-

 • plaatselijk vernislagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag vernis.

OHV 01

 • plaatselijk vernislagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen vernis.

OHV 02

 • alle vernislagen verwijderen door afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • geheel ontweren en schuren;
 • aanbrengen van één laag vernis, ook op sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd;
 • plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen vernis.

OHV 50

 • plaatselijk schrapen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag vernis;
 • plaatselijk uitstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van één laag vernis.

OHV 52

 • plaatselijk vernislagen verwijderen door afföhnen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen vernis;
 • plaatselijk uitstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen vernis.

OHV 53

 • alle vernislagen verwijderen door afföhnen;
 • losse stopverf/kit verwijderen;
 • geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag vernis;
 • plaatselijk uitstoppen/afkitten;
 • aanbrengen van twee lagen vernis.

OKD 04

 • plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OKD 05

 • plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf.

OKD 52

 • plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OKD 53

 • plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag grondverf en één laag dekverf of twee lagen dekverf.

OMA 04

 • plaatselijk verflagen verwijderen, ontvetten;
 • intacte lagen reinigen, oxyde verwijderen en plaatselijk schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMA 05

 • alle verflagen verwijderen, ontvetten;
 • oxyde verwijderen en geheel schuren;
 • aanbrengen van één laag hechtprimer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMS 02

 • plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMS 03

 • plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van twee lagen corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMS 08

 • alle verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten;
 • aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMS 51

 • plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMS 53

 • plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten;
 • intacte lagen reinigen en geheel schuren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OMS 54+

 • alle verflagen verwijderen door afföhnen en ontvetten;
 • plaatselijk ontroesten;
 • aanbrengen van één laag corrosiewerende primer;
 • aanbrengen van één laag grondverf;
 • aanbrengen van één laag dekverf.

OSD 06

 • plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken;
 • intacte lagen reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf;
 • aanbrengen van één laag muurverf.

OSD 07

 • plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken;
 • intacte lagen reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

OSD 10

 • alle verflagen verwijderen door afbijten of stralen;
 • plaatselijk repareren;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

OSD 54

 • plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken;
 • intacte lagen reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf;
 • aanbrengen van één laag muurverf.

OSD 55

 • plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken;
 • intacte lagen reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • plaatselijk aanbrengen van één laag muurverf;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

OSD 56+

 • plaatselijk oude lagen verwijderen door afsteken;
 • intacte lagen reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • aanbrengen van één laag voorstrijkmiddel;
 • aanbrengen van twee lagen muurverf.

OSV 06

 • alle oude lagen verwijderen door afbijten of stralen;
 • reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • aanbrengen van één laag vloercoating;
 • instrooien van de loopgedeelten;
 • aanbrengen van één laag vloercoating.

OSV 08

 • plaatselijk oude lagen verwijderen door afbijten en stralen;
 • reinigen;
 • plaatselijk repareren;
 • aanbrengen van twee lagen vloercoating.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Jan van den Brink de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.